[[suggestion]]
Ghana
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Accra

Etniska grupper

Akan 47.5 %, mole-dagbon 16.6 %, ewe 13.9 %, ga-dangme 7.4 %, gurma 5.7 %, guan 3.7 %, grusi 2.5 %, mande 1.1 %, andra stammar 1.4 % (2010)

Språk

Engelska (officiellt), asante 16 %, ewe 14 %, fante 11.6 %, boron (brong) 4.9 %, dagomba 4.4 %, dangme 4.2 %, dagarte (dagaba) 3.9 %, kokomba 3.5 %, akyem 3.2 %, ga 3.1 %, övriga språk 31.2 % (2010)

Religion

Kristna 71,2 % (pingstvänner 28,3 %, protestanter 18,4 %, katoliker 13,1 %, övriga 11,4 %), muslimer 17,6 %, traditionella 5,2 %, övriga 0,8 %, inga 5,2 % (2010)

Befolkningsantal

32,372,889 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell demokrati

Area

238 533 kvadratkilometer

Valuta

Ghanansk cedi

Bruttonationalinkomst per invånare

5 971 PPP$

Nationaldag

6 mars

Andra landsidor

Geografi

På grund av Ghanas geografiska placering, norr om ekvatorn och precis vid Greenwich-meridianen, hävdar ghananerna att landet är närmare världens centrum än något annat land. Ghanas 500 km långa kustlinje domineras av sandfyllda laguner och klippavsatser. I sydväst ligger ett regnskogsbälte och skogstäckta bergområden präglar landskapet i sydöst. Landets nordliga del domineras av savanner. I östra Ghana ligger Voltasjön som är en av världens största konstgjorda insjöar. Ghana ligger i den tropiska klimatzonen och sydvästmonsunen gör det varmt och fuktigt i kustområdet hela året. I norr påverkas klimatet av ökenvindar från nordost och det finns stora variationer i temperatur och nederbörd. En tredjedel av Ghanas landyta är hotat av förtorkning, något som skylls på svedjebruket och överodling. Dessutom har överbetning, skogsindustri och gruvdrift orsakat avskogning. Utsläpp från industrin och jordbruket samt otillräcklig avfallshantering har resulterat i vattenförorening.

Vattenresurser: Songorlagunen

Historia

Under 1400-talet lockade guld, slavar och elfenben européerna till området som idag är Ghana. År 1901 blev landet en brittisk koloni under namnet Guldkusten. Motståndet mot britterna ökade kraftigt efter andra världskriget och den socialistiska politikern Kwame Nkrumah var en central aktör inom frigörelseprocessen. År 1957 blev Ghana självständigt med Nkrumah som ledare. Nio år senare, 1966, tog militären tillbaka makten och tiden som följde präglades av politiskt instabilitet och ekonomisk nedgång. Löjtnanten Jerry Rawlings hade makten från år 1979 fram till år 2000. På 1990-talet införde Rawlings demokratiska reformer. Ghana upplevde en ekonomisk tillväxt och landet blev de västerländska biståndsorganisationernas favorit. Tillväxten stannade upp i slutet av 1990-talet och missnöjet mot presidenten ökade. President- och parlamentsvalet år 2000 ledde till ett regimskifte i Ghana.

Ekologiskt fotavtryck

1 1

1,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Ghana genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,2 jordklot

Samhälle och politik

Ghana är en republik där presidenten och parlamentets 230 medlemmar väljs vart fjärde år. Landet har många olika etniska grupper, men i kontrast med grannländerna har Ghana undvikit större interna konflikter. Oenigheter kring egendomsförhållanden bidrog dock till etniska oroligheter i norra Ghana under mitten av 1990-talet. Det var i det området som trettiosex människor miste livet i samband med sammandrabbningar år 2002. I samband med parlamentsvalet år 2000, blev en kommission upprättad för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter begångna under Rawlings militärregim. Ghana räknas som en av de mest stabila demokratierna i Afrika söder om Sahara. Regeringsmakten har länge växlat mellan partiet National Democratic Congress (NDC) och New Patriot Party (NPP). Under de senaste åren har korruptionsbekämpning samt förbättring av skola och vård verkställts. Ghana för en offensiv utrikespolitik och deltar ofta i FN:s fredsbevarande operationer. Regionalpolitiken i landet är också aktiv och Ghana har arbetat för fredliga lösningar på konflikterna i Liberia och Elfenbenskusten.

Mänsklig utveckling

12

130 av 188

Ghana är nummer 130 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Med stöd från Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) verkställdes ekonomiska reformer på 1980-talet. Statsägda företag såldes och många offentligt anställda sades upp. Reformerna ledde till ekonomisk tillväxt och ansågs vara ett av de mest lyckade exemplen på denna form av politik. I början av 2000-talet inkluderades Ghana i skuldlättnadsprogrammet av Världsbanken och IMF, och landet fick stora delar av sina skulder avskrivna. Ghana har emellertid fortfarande en stor utlandsskuld och det råder stor skillnad i levnadsstandard mellan den resursrika delen i södra Ghana och den fattigare nordliga delen. Ghanas ekonomi var länge beroende av exporten av guld och kakao. År 2010 började landet att utvinna olja, något som ledde till en stor ekonomisk tillväxt. Ghana uppgraderades från ett låginkomstland till ett medelinkomstland. Trots detta försörjer sig över hälften av landets befolkning genom jordbruk. Ghana har en relativt välutbyggd industri, särskilt i områdena runt Accra och hamnstaden Tema, men många av Ghanas varor måste fortfarande importeras. Ghana är med i det västafrikanska frihandelssamarbetet ECOWAS. Landet har även handelsförbindelser med Västeuropa och Asien. Majoriteten av utrikeshandeln går genom landets två hamnar; Tema och Takoradi. Ghana strävar efter att bli ett transportcentrum i Västafrika och därmed prioriteras infrastruktur för transport i Ghana.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ghana för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

34 121 985

mennesker i Ghana

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4

3,5

barn per kvinna i Ghana

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44

44

barn som dör per 1000 levande födde i Ghana

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

5 971

BNP per invånare i PPP-dollar i Ghana

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Ghana

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,64

Ton CO2-utsläpp per invånare i Ghana

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ghana

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Ghana

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Ghana

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,529

GII-indeksen i Ghana

Jobb