[[suggestion]]
Grekland
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Aten

Etniska grupper

Greker 93%, andra 7% (2001)

Språk

Grekiska 99 %, andra 1 %

Religion

Grekisk-ortodoxa 98 %, muslimer 1,3 %, andra/ingen 0,7 %

Befolkningsantal

10,775,643 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

131 957 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

36 835 PPP$

Nationaldag

25 mars

Andra landsidor

Geografi

Grekland ligger i den sydöstra delen av Europa och omfattar över 132 000 kvadrat kilometer från fastlandet och ut i Medelhavet. Landet är bergigt och har mycket varierande geologi. Marken har sjunkit så att kustlandet delvis ligger under vatten. På grund av dessa förändringar har öbågar uppstått tvärs över Egeiska havet. Hela området är strukturellt instabilt och jordbävningar är mycket vanliga. Grekland har mer än 2500 öar, varav 227 är bebodda. Landet har ett typiskt Medelhavsklimat med milda och regniga vintrar och relativt varma och torra somrar. Medelhavsområdet är starkt utsatt för skogsbränder, och Grekland är inget undantag. Den extrema torkan och de rekordhöga temperaturerna sommaren 2007 resulterade i de värsta skogsbränderna landet upplevt på 150 år. Bränderna orsakade mycket stora skador och fick omfattande ekologiska konsekvenser. Ekosystemen har i många områden blivit kraftigt reducerade. Detta har lett till jorderosion, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Flera grekiska öar ligger nära Turkiet. Exempelvis ön Lesbos ligger ca en mil från den turkiska kusten och har därför blivit en flyktväg till Europa med små båtar.

Historia

Insikt i forntida historia är nödvändig för att förstå det samtida Grekland. Gudar och gudinnor spelade tidigare en central roll i den grekiska vardagen, och grekerna har en nära relation till stora historiska personligheter som filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles. Samma sak gäller för matematiker som Arkimedes och Pythagoras och kända statsmän och författare genom tiderna. Grekland erkändes inte som en självständig stat förrän år 1830 och under perioder har landet haft en instabil politisk situation. Åren 1946-1949 var landet i inbördeskrig. Kriget utkämpades mellan de grekiska regeringsstyrkorna, med stöd av Storbritannien och kommunistpartiet. Kriget slutade med att kommunistpartiet förlorade. Detta ledde så småningom till att Grekland gick med i NATO och det uppstod en ideologisk balans mellan öst och väst i den inre delen av Medelhavet. År 1967 genomfördes en militärkupp. Monarkin avskaffades 1973 och året därpå bröt militärjuntan samman. Sedan dess har två partier regerat – socialistiska PASOK och det konservativa Ny demokrati. 

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3

2,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Grekland genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,4 jordklot

Samhälle och politik

Grekland är indelat i 13 regioner som i sin tur är indelade i 54 prefekturer och 1033 kommuner. Landet är en parlamentarisk republik och parlamentet väljs för en fyraårsperiod. Regeringen leds av en premiärminister som är ansvarig gentemot parlamentet. Presidenten väljs för ett femårigt mandat. 2009 vann Georgios Papandreou och det socialistiska partiet PASOK, men till följd av landets ekonomiska kris fick han bana väg för en nationell samlingsregering år 2011. Den ekonomiska krisen har skapat en stor splittring och missnöje mellan landets politiker. Under de senaste åren har det skett flera förändringar i parlamentet. Det går bättre för landets högerpopulistiska parti, Oberoende Greker, och för det fascistiska partiet, Gyllene Gryning, än någonsin tidigare. Flyktingkrisen drabbar Grekland, då de utgör en yttre gräns i Schengen och är en viktig del av flyktingrutten till Europa.

80 % av Greklands befolkning tillhör medelklassen. Familjen är den grundläggande sociala enheten, vilket också återspeglas i näringslivet. Det finns många familjeägda företag och stora familjekoncerner med verksamhet inom flera sektorer. Nästan all utbildning är offentlig och gratis för alla.

Mänsklig utveckling

17

32 av 188

Grekland är nummer 32 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

År 2001 anslöt sig Grekland till eurosamarbetet. Tre år senare blev det känt att grekerna aldrig uppfyllt kraven för medlemskap. I december 2009 visade det sig att landet hade byggt upp ett enormt budgetunderskott och en enorm statsskuld. Detta har lett landet in i stora ekonomiska svårigheter, vilket satt hela eurosamarbetet på prov. Landet har fått mycket kritik för bristande öppenhet. Statsapparaten har präglats av generösa bonusar och tjänster vilket öppnat upp för en kultur av korruption. Grekland har under de kommande åren åtagit sig att spara och implementera offentliga reformer, men inte utan protester. Många greker motsätter sig planerna på nedskärningar av löner och pensioner, höjd pensionsålder och höjda skatter.

Hittills har Grekland haft en blandekonomi. Grekland är starkt beroende av turism, jordbruk och sjöfart. Handelsflottan är en av de största i världen. Viktiga exportvaror är livsmedel och drycker, råolja, stål, olivolja och tobak.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Grekland för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

10 341 277

mennesker i Grekland

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Grekland

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4

4

barn som dör per 1000 levande födde i Grekland

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

10

36 835

BNP per invånare i PPP-dollar i Grekland

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Grekland

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4

4,77

Ton CO2-utsläpp per invånare i Grekland

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Grekland

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Grekland

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Grekland

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,119

GII-indeksen i Grekland

Jobb