[[suggestion]]
Haiti
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port-au-Prince

Etniska grupper

Afrikanskt ursprung 95 %, europeiskt ursprung / blandat 5 %

Språk

Franska (officiellt) och Kreol (officiellt)

Religion

Protestant/metodist/adventist/Jehovas vittnen 51,8 %, Katoliker 35,4 %, Voodoo 1,7 %, ingen 11 % (2016-17). Voodoo erkändes som religion 2003.

Befolkningsantal

11,198,240 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

27 750 kvadratkilometer

Valuta

Gourde, US-dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

3 305 PPP$

Nationaldag

1 januari

Andra landsidor

Geografi

Haiti utgörs av den västra delen av ön Hispaniola, samt en rad andra småöar. På Hispaniolas östra del ligger landet Dominikanska Republiken. Haiti är kuperat med många berg, och slättlandskap med mindre dalstråk vid kusten. Klimatet är tropiskt men kyls ned en aning av passadvindar. Temperaturen varierar med de olika höjdförhållandena inom landet. De flesta av landets delar har två regnperioder under ett år.

Hispaniola är utsatt för orkaner, speciellt under augusti till november. Tidigare var ön täckt av skog men idag finns bara drygt 1,5 procent av denna kvar. Bristen på skog har lett till stora miljömässiga konsekvenser för Haiti. Jorderosion är utbrett och landet är svårt drabbat av översvämningar. Haiti ligger i en region som ofta drabbas av jordbävningar och år 2010 upplevde landet det kraftigaste jordskalvet på 200 år. Skalvet blev uppmätt till 7,0 på Richterskalan.

Historia

Kristoffer Columbus steg i land på Hispaniola år 1492 och förklarade då ön som spanskt territorium. Ön bebodd av urbefolkning som på 1500-talet dog ut genom krigsföring, slavarbete och europeiska sjukdomar. Franska sjörövare bosatte sig på den västra delen av ön på 1600-talet, och år 1697 överlämnade Spanien officiellt området som idag är Haiti till Frankrike. Området blev en av Frankrikes mest värdefulla kolonier med stora plantage av socker, bomull och kaffe. Plantagen drevs genom slavarbete och det var i denna epok som cirka tre millioner slavar från Afrika togs till Haiti. År 1791 bröt ett uppror ut i landet, för att ge frihet till slavarna och uppnå självständighet. Frankrike förlorade kontrollen över kolonin och år 1804 blev Haiti självständigt, och världens första svarta republik.

Alltsedan självständigheten har förhållandena i landet varit kaotiska. USA har ingripit flertalet gånger och ockuperade Haiti från år 1915 till 1934. Landet styrdes av läkaren François Duvalier (ofta kallad Papa Doc) år 1957–1971, och efter hans död tog sonen Jean-Claude (Baby Doc) över. Denna familjeregim var brutal och diktatorisk, och år 1986 genomfördes en militärkupp som avsatte ”Baby Doc”. Landet har efteråt varit präglat av oroligheter och flera militärkupper. Det första demokratiska valet genomfördes först 1996.

Ekologiskt fotavtryck

3

0,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Haiti genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,4 jordklot

Samhälle och politik

Haiti är en demokratisk republik. Det är presidenten och regeringen som har den verkställande makten. Presidenten väljs för fem år i taget. Landets första demokratiska grundlag blev godkänd i en folkomröstning år 1987, och är inspirerad av det amerikanska och franska systemet. Enligt grundlagen är Haiti en demokratisk republik, men det demokratiska systemet fungerar dåligt. De politiska partierna är svaga och fungerar mest som redskap för starka individer som vill få makt. Både politiken och rättsväsendet genomsyras av korruption, mestadels på grund av låga löner och brist på resurser.

Situationen i landet är kaotisk. Fyra av fem lever i fattigdom, få har tillgång till rent vatten och spädbarnsdödligheten är den högsta i hela Latinamerika. Det är oftast ideella biståndsorganisationer som förser befolkningen med sociala tjänster som sjukvård och utbildning. På grund av fattigdom och politiskt våld är idag cirka 1,5 miljoner haitier bosatta utomlands. Jordskalvet år 2010 orsakade stor ödeläggelse och raserade huvudstaden. Många bor fortfarande i improviserade läger och hjälparbetet efter katastrofen tar tid på grund av dålig infrastruktur.

Mänsklig utveckling

10

160 av 188

Haiti är nummer 160 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Haiti har den lägsta bruttonationalprodukten (BNP) per invånare på det västra halvklotet, och landet är ett av världens fattigaste. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom landet är stor. Utan utländskt bistånd skulle landets ekonomi kollapsa. Jordbruket är ineffektivt och försörjer mestadels det egna hushållet. Industrin är enkel och består i huvudsak av utländska fabriker. Fabrikerna ger endast små intäkter till staten på grund av mycket generösa skatteregler. Lönenivån är också mycket låg.

Landet kämpar med utbredd korruption, och den oroliga situationen gör det svårt för utländska och inhemska företag att etablera sig i landet. Flera haitiska resurspersoner har därför valt att lämna Haiti. Många familjer överlever idag på de pengar som de får från släktingar utomlands. Det förekommer också mycket smuggling till USA, särskilt narkotika. Ett samarbete med Världsbanken startades år 2004 i ett försök att stabilisera och normalisera ekonomin. Frekventa naturkatastrofer har varit en stor ekonomisk belastning för landet, inte minst jordskalvet år 2010 som medförde enorma materiella skador och gjorde 3 miljoner människor beroende av nödhjälp.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Haiti för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

11 724 763

mennesker i Haiti

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 6

2,7

barn per kvinna i Haiti

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59

59

barn som dör per 1000 levande födde i Haiti

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

3 305

BNP per invånare i PPP-dollar i Haiti

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

av 10 personer er undernärda i Haiti

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

2

0,28

Ton CO2-utsläpp per invånare i Haiti

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 5 8 9 10

6,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Haiti

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Haiti

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Haiti

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,635

GII-indeksen i Haiti

Jobb