[[suggestion]]
Indien
 
Indias flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

New Delhi

Etniska grupper

Indoarier 72 %, dravider 25 %, mongoler samt andra/ospecificerade/ingen 3 % (200)

Språk

Engelska, Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, other 5.9% (2001)

Religion

Hinduer 79.8%, muslimer 14.2%, kristna 2.3%, Sikh 1.7%, andra/ospecificerade 2% (2011)

Befolkningsantal

1,396,309,280 (September, 2021)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

3,287,263 kvadratkilometer

Valuta

Indisk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

7 242 PPP$

Nationaldag

6 januari

Andra landsidor

Geografi

Indien är ett av världens största länder. Geografiskt kan landet delas in i tre landskapstyper: Bergskedjan Himalaya i norr, det nordindiska slättlandskapet och platålandskapet, Deccan, i söder. Himalaya består av bergskedjor som löper parallellt och mellan dessa ligger bördiga dalar som Kashmirdalen. Slättlandskapet i norr är en av Indiens bördigaste och många av landets största floder rinner här, bland annat Ganges, Indus, Brahmaputra och deras bifloder. Omkring 57 procent av marken används till jordbruk; resten är skog, öken, städer, betesmark eller ligger i träda.

Klimatet är mycket varierande eftersom landet är så stort. Klimatet kan delas in i två zoner, en tempererad i norr och en tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan 15 grader i januari till 30-40 i maj, medan temperaturen i söder konstant ligger mellan 25 och 35 grader. Indien har omfattande miljöproblem. Ett stort problem är de okontrollerade utsläppen av giftigt avfall från den växande industrin, vilket har lett till att 70 procent av Indiens ytvatten är förorenat. Ett annat stort problem är just tillgången till vatten och många av Indiens största städer lider av svår vattenbrist under landets varmaste och torraste perioder.

Historia

En av historiens första högkulturer, Induskulturen, utvecklades längs floden Indus i dagens Indien 3000 f.Kr. Indoeuropéernas religion lade grunden för hinduismen och har starkt påverkat Indiens kultur. På 700-talet började arabernas fälttåg mot Indien och på 1100-talet följde turkarna. Det muslimska Dhelisultanatet bildades under 1200-talet, följt av Lodhidynastin och Mogulriket som varade mellan 1500-1700 talet. Muslimerna introducerade nya idéer inom kultur, litteratur och arkitektur.

1498 fann portugisen Vasco da Gama sjövägen till Indien. Fler européer följde och handelsstationer upprättades. På 1700-talet kollapsade Mogulriket och det brittiska Ostindiska kompaniet började en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen. Mot slutet av 1700-talet minskade bolagets makt och 1858 övertog den brittiska regeringen kontrollen över Indien från kompaniet.

Mot slutet av 1800-talet ökade missnöjet med det brittiska styret. 1885 grundades Indian National Congress (kongresspartiet). De ledde frihetskampen mot engelsmännen med Mohandas Karamchand Gandhi (mer känd som Mahatma Gandhi) som ledare. Han hade en ickevåldsstrategi och miljontals indier protesterade med fredlig civil olydnad. Gandhi var hindu och muslimerna fruktade hinduisk dominans i en framtida självständig stat. När Indien blev självständigt 1947 etablerades därför två stater – den hinduiska sekulära staten Indien och den islamiska republiken Pakistan.

Delningen av landet var extremt blodig. Flera hundra tusen människor dog och miljontals drevs från sina hem. Hinduer flyttade från Pakistan till Indien och muslimer flyttade från Indien till Pakistan. Konflikten med Pakistan har kommit att påverka Indien i hög grad sedan uppdelningen.

Ekologiskt fotavtryck

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Indien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

Indien kallas ofta för världens största demokrati. Indien är en federation av delstater som kan bestämma över områden som skola, sjukvård, kollektivtrafik och jordbruk. Medan den centrala regeringen i landet bestämmer över frågor som utrikespolitik, försvar, utvecklingsplanering och valuta. Presidenten i landet är statschef men den egentliga makten ligger hos regeringen med stadsministern i spetsen. För att få in fler kvinnor och personer från lägre kaster till parlamentet har det införts ett kvoteringssystem.

Landet har många politiska partier men det är det socialdemokratiska Kongresspartiet som har haft makten större delen av tiden efter självständigheten. Men sedan 2014 har Narendra Modi, från ett hindu-nationalistiskt parti, varit statsminister. Senaste valet i Indien var under våren 2019 där Modi blev omvald.

Indien har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste åren och har en växande medelklass. Landet präglas dock fortfarande av stora klyftor och en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Värst är slumområdena i storstäderna och på landsbygden där nära en fjärdedel av alla indier bor. Det hinduiska kastsystemet präglar fortfarande delar av samhället även om det är officiellt avskaffat. De senaste åren har landet upplevt ökad korruption, uppror och terrorhandlingar. Indien är en atomvapenmakt och har länge legat i konflikt med Pakistan om Kashmir-regionen.

Läs mer om Kashmir-konflikten här.

 

Indiens roll i säkerhetsrådet 

Indien är just nu ett av säkerhetsrådets 10 icke-permanenta länder. 

Läs mer om säkerhetsrådet här

Indien är en stormakt och växer sig till en alltmer en global supermakt. Med världens näst största befolkning, tredje största militära utgifter, fjärde största armé och femte största ekonomi är landets ambitioner stora.

Sedan självständigheten 1947 har Indien alltid sökt internationellt samarbete och har varit medlem i ett antal internationella organisationer sedan starten, till exempel FN, G20 och Asian Development Bank. Indien är också en del av BRICS, som är ett samarbete mellan de framtida ekonomiska makterna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Indien är också medlem i Organisationen för icke-anpassade nationer (NAM) tillsammans med bland annat Iran, Kenya, Niger, St Vincent och Grenadinerna, Tunisien och Vietnam.

Indien har en god relation till de flesta länder i säkerhetsrådet, men har under de senaste decennierna valt att fokusera mest på samarbete i den egna regionen, en så kallad grannskapspolitik. Kina är Indiens största handelspartner, och därför ett viktigt land för dem. De två länderna har en relation som präglas av både samarbete och rivalitet,

Ställning i kärnvapenfrågan

Indien har en speciell ställning i frågan eftersom det är ett av endast fem länder i världen som inte har undertecknat icke-spridningsfördraget (NPT). Landet har kärnvapen och har haft ett nationellt kärnvapenprogram sedan 1970-talet. Eftersom de utvecklade kärnvapen efter att NPT trädde i kraft är de inte bland de så kallade lagliga kärnvapenmakterna. Indien fokuserar därav inte på allmän kärnvapennedrustning utan fokuserar snarare på kärnvapenavtalet med Iran samt att Mellanöstern ska bli en kärnvapenfri zon.

Indien och Iran har relativt nära förbindelser och har många förbindelser genom historien, både kulturellt och ekonomiskt. Detta uppgav Indien i ett uttalande till säkerhetsrådet 2011, som behandlade sanktionerna mot Iran. I samma uttalande betonade Indien att Iran är viktigt för Indiens energiförsörjning och säkerhet, eftersom Indien köper olja till ett värde av miljarder dollar per år från Iran. De sa också att Iran har rätt att använda kärnkraft för tillfredsställande ändamål, i linje med alla andra länder, men att detta måste ske inom ramen för internationella regler, och att IAEA har en central roll här. Eftersom Iran länge har varit en mycket viktig handelspartner för Indien vill de ha ett nytt kärnkraftsavtal med Iran på plats.

Indien har goda förbindelser med de flesta av stormakterna i säkerhetsrådet, förutom både Iran och Israel. Israel betraktar Indien som sin närmaste allierade i Asien, och de delar underrättelser om terrorgrupper. Israel är Indiens näst största vapenleverantör. I december 2020 var det en omröstning i FN: s generalförsamling om att Israel skulle avstå från allt innehav av kärnvapen. Resolutionen fick klar majoritet, men Indien avstod. Ryssland, Israel, Frankrike och USA är alla bland Indiens närmaste. Dessutom har de en särskilt nära relation till Storbritannien, medan relationen till Kina och Iran är viktig som ett resultat av den första stadsdelpolitiken. Indiens utmaning i mötet blir därför att bevara alla dessa goda förutsättningar, samtidigt som de vill vara en ledande supermakt.

Mänsklig utveckling

12

129 av 188

Indien är nummer 129 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Indien är idag en av världens största ekonomier och är Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan.  Stark tillväxt i produktionsteknologin, IT-sektorn och en ökning av utländska investeringar i landet har bidragit till att landet sedan år 2000 har varit en av världens snabbast växande ekonomier. Trots det är Indien ett av världens fattigaste länder sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Den ekonomiska tillväxten har inte fördelats på landets alla invånare utan har istället skapat en stor ekonomiskt ojämlikhet där vissa har väldigt mycket medan andra inte har någonting.

Indien har utvecklat en kärnkraftsindustri, är en stor vapenproducent och bygger egna rymdskepp. Landet är också ett bland de stora när det gäller IT-branschen. Viktiga exportvaror är kläder, textil, diamanter och smycken, men även oljeprodukter, mineraler maskiner, kemikalier och mediciner. Indiens viktigaste handelspartners är Kina, Den Förenade Arabemiraten, USA och EU.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Indien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 428 627 663

mennesker i Indien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 0

2,0

barn per kvinna i Indien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

31

barn som dör per 1000 levande födde i Indien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

7 242

BNP per invånare i PPP-dollar i Indien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er undernärda i Indien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Indien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Indien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,4

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Indien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,490

GII-indeksen i Indien

Jobb

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,78

Ton CO2-utsläpp per invånare i Indien