[[suggestion]]
Iran
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Teheran

Etniska grupper

Perser 61 %, azeri 16 %, kurder 10 %, lur 6 %, araber 3 %, balochi 2 %, turkmener 2 %

Språk

Persiska (officiell), turkiska, kurdiska, gilaki, mazandarani, luri, balochi, arabiska

Religion

Islam (statsreligion) 99,4 %, andra/ospecificerade/ingen 0,6 % (2011)

Befolkningsantal

85,888,910 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Teokratisk republik

Area

1 648 195 kvadratkilometer

Valuta

Iransk rial

Bruttonationalinkomst per invånare

15 791 PPP$

Nationaldag

1 april

Andra landsidor

Geografi

Iran består i huvudsak av fjäll och högslätter belägna i centrala områden av landet. De platta, odlingsbara områdena ligger utmed kusten vid Kaspiska havet och Persiska viken. Klimatet i Iran varierar mycket mellan höglandet, där det är kallt och ofta snöar, och låglandet, där det kan bli upp till 40–50 grader varmt. Iran har ofta drabbats av kraftiga och ödeläggande jordbävningar som skördat många dödsoffer.

På grund av utsläpp av oljeutsläpp under Gulfkriget är den persiska bukten fortfarande mycket förorenad. Koldioxidutsläpp från bilar har tillsammans med föroreningar från olje- och tungindustrin försämrat luftkvalitén, särskilt i städerna. Teheran, huvudstaden, är klassad som en av världens mest förorenade städer.

Historia

Iran, tidigare kallad Persien, var i under forntiden världens största och mäktigaste herradöme. Landet har styrts av en rad dynastier och var under mongoliskt styre i över 300 år. Under andra världskriget invaderades om rådet av brittiska och sovjetiska trupper. 1953 gjorde britterna och amerikanerna gemensamt en kupp där de avsatte statsministern, som hade förstatligat oljeindustrin. De ersatte honom med en kung som var allierad med väst.

Missnöje med Shahens (kungens) politik och Shahens försök på att göra det iranska samhället mer västerländskt ledde år 1979 till den iranska revolutionen. Shahen tvingades att lämna landet och ayatolla Khomeini övertog makten. Det monarkiska statsskicket förkastades och ersattes med en islamisk republik. År 1979 ockuperade en grupp studenter den amerikanska ambassaden i Teheran och tog gisslan. Sedan dess har förhållandet mellan Iran och USA varit spänt. År 1980 startade Irak, under ledning av Saddam Hussein, krig mot Iran. Det åtta år långa kriget kostade, enligt flera västliga källor, cirka 400 000 människor livet.

Ekologiskt fotavtryck

1 8

1,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Iran genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,9 jordklot

Samhälle och politik

Irans styrelseform är en blandning av präststyre och demokrati. Den andliga ledaren är landets högsta chef och står över både presidenten och parlamentet. Han kontrollerar rättsapparaten, media, polisen och de militären. Varken prästerna eller den andliga ledaren väljs av folket, men presidenten och parlamentet väljs vart fjärde år. Den iranska grundlagen från år 1979 slår fast att islamisk lag, sharia, står över alla andra lagar i samhället. På senare år har Iran präglats av maktkampen mellan det konservativa prästerskapet och de mer liberala folkvalda församlingarna.

Iran beskylldes länge, särskilt av USA, för att utveckla kärnvapen. Iran hävdade att deras kärnkraftsambitioner bara har fredliga syften. Internationella sanktioner mot Iran infördes 2004, och år 2015 ingick Iran ett avtal om att trappa ner kärnkraftsprojekten. 2016 godkände FN nedtrappningen och sanktionerna lyftes. Yttrandefriheten och rätten att organisera sig är kraftigt begränsade i Iran. Myndigheterna i Iran kritiseras för användningen av straffmetoder, exempelvis stening till döds.

Mänsklig utveckling

15

74 av 188

Iran är nummer 74 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Största delen av Irans export är baserat på olja och gas. Landets oljefyndigheter, samt landets strategiska geografiska läge har genom åren skapat en rad problem, både nationellt och internationellt. I mitten av 1970-talet kom det en lag om fullständigt förstatligande av oljeindustrin, och sedan dess har den varit Irans största inkomstkälla. Oljepriserna på världsmarknaden har stor påverkan på landets ekonomi. Ökad satsning på jordbrukssektorn har förbättrat exporten av jordbruksvaror, men landet är beroende av matimport. Hinder som underskott i offentlig sektor och verkställande av islamisk lagstiftning även inom ekonomin, har försvårat Irans deltagande på världsmarknaden.

Amerikanska myndigheter har sedan år 1995 haft en handelsblockad mot Iran, och det har funnits internationella ekonomiska sanktioner. Orsaken till detta är bland annat misstanke om iranskt kärnvapenprogram, samt beskyllningar om iranskt stöd till bland annat den militära organisationen Hizbollah. Från 2016 ska de internationella sanktionerna trappas ner. Iran har ett ansträngt förhållande till USA och Israel, och det är officiell iransk politik att den judiska staten skall förstöras. Iran kämpar mycket mot korruption och den svarta marknaden.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Iran för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

86 022 843

mennesker i Iran

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 0

2,1

barn per kvinna i Iran

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn som dör per 1000 levande födde i Iran

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 791

BNP per invånare i PPP-dollar i Iran

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Iran

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7

7,60

Ton CO2-utsläpp per invånare i Iran

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Iran

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Iran

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Iran

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,459

GII-indeksen i Iran

Työ