[[suggestion]]
Iran
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Teheran

Etniska grupper

Perser 61 %, azeri 16 %, kurder 10 %, lur 6 %, araber 3 %, balochi 2 %, turkmener 2 %

Språk

Persiska (officiell), turkiska, kurdiska, gilaki, mazandarani, luri, balochi, arabiska

Religion

Islam (statsreligion) 99,4 %, andra/ospecificerade/ingen 0,6 % (2011)

Befolkningsantal

85,888,910 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Teokratisk republik

Area

1 648 195 kvadratkilometer

Valuta

Iransk rial

Bruttonationalinkomst per invånare

18 075 PPP$

Nationaldag

1 april

Andra landsidor

Geografi

Den centrala delen av landet är en högplatå omgiven av bergskedjor som Zagrosbergen och Elburzbergen. Den högsta toppen heter Demavend och ligger 5 607 meter över havet. Själva högplatån är uppdelad i flera avrinningsområden utan dränering till havet som bildar stora ökenbassänger. Dasht-e Lut-öknen är den största ökenbassängen och världens hetaste plats. De enda slätterna i landet finns vid Kaspiska havet och Persiska viken. Kustlinjen är mycket smal, men platt och odlingsbar. Till exempel odlas dadelpalmer och andra fruktträd vid Persiska viken.

Klimatet i Iran varierar mellan höglandet, där det ofta är snöigt och kallt, och låglandet, där det kan bli upp till 40-50 grader Celsius. Klimatet är torrt i stora delar av landet, och regn är vanligast under vintermånaderna. Starka vindar är vanliga och på sommaren kan vindbyar nå en hastighet på 45 meter per sekund.

Iran är utsatt för kraftiga och förödande jordbävningar. Industriella utsläpp, oljeutsläpp, intensivt bete, ökenspridning och avskogning är bara några av de miljöutmaningar som landet står inför. På grund av billig bensin och många bilister är även föroreningar från bilar ett stort problem. Huvudstaden Teheran rankas som en av världens mest förorenade städer.

Historia

Området vi idag känner som Iran hette tidigare Persien och var i forna tider världens största och mäktigaste välde. De äldsta tecknen på liv är cirka 100 000 år gamla och kommer från grottor i Zagrosbergen. Sedan dess har många stora imperier både uppstått och fallit i området.

Under andra världskriget invaderade brittiska och sovjetiska trupper området och Mohammad Reza Pahlavi tog över makten i landet 1941. Pahlavi styrde Iran som shah (kung) fram till den iranska revolutionen 1979. Shahen var allierad med Storbritannien och USA stater, som fick god tillgång på landets oljeresurser. Pahlavis makt utmanades på 1950-talet, när den demokratiskt valda premiärministern Muhammed Mossadeq tog över ledarskapet, med planer på att stärka det nationella ägandet av landets oljeresurser. Mossadeq störtades snabbt i en statskupp 1953. Kuppen fick ett avgörande stöd från Storbritannien och USA, som återinförde shahen som diktator.

Den iranska befolkningens missnöje med Shahens (kungens) politik (diktatur och Shahens försök på att göra det iranska samhället mer västerländskt ledde år 1979 till den iranska revolutionen.  Pahlavi-regimen föll och den nuvarande islamistiska regimen etablerades, då med Ayatollah Khomeini som högsta ledare. En ny diktatur uppstod, där USA, Israel och Saudiarabien odlades som landets fiender. Dessutom var Irak en fiende på 1980-talet, efter att det attackerat Iran och fört ett blodigt krig i åtta år. Sedan 2000-talet har Iran varit i konflikt med USA och andra länder angående Irans kärnkraftsprogram.

Ekologiskt fotavtryck

1 9

2,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Iran genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,0 jordklot

Samhälle och politik

Iran kallar sig en islamisk republik. Landet styrs av en högsta ledare, som också är landets religiösa ledare, en ayatollah. Ayatollah kontrollerar rättsväsendet, media, polisen och militären. Landets verkställande makt, presidenten och landets parlament, väljs av folket vart fjärde år. Däremot kan dessa val inte klassas som demokratiska då kandidaterna för valet först måste godkännas av ett så kallat expertråd som alla är lojala anhängare till ayatollahn.

Andra viktiga organ, likt expertrådet är förmyndarrådet och mäklarrådet. Konstitutionen från 1979 säger att islamisk lag, sharia, står över alla lagar i samhället. Iran har på senare tid präglats av maktkampen mellan de konservativa religiösa ledarna och de mer liberala folkvalda organen.

Yttrandefriheten och rätten att organisera sig är mycket begränsad i Iran. Till exempel har myndigheterna blockerat populära forum på sociala medier. Mänskliga rättigheter kränks regelbundet och hundratals politiska fångar sitter i fängelse. Dödsstraff är vanligt och Iran är ett av de länder i världen som avrättar flest människor. Korruptionen är också mycket utbredd, med 2020 års rapport från Transparency International som rankar Iran på 149:e plats av 180 länder.

Mänsklig utveckling

15

74 av 188

Iran är nummer 74 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Iran spelar en viktig roll i världsekonomin på grund av sina stora reserver av olja och naturgas. I mitten av 1970-talet antogs en lag om fullständig förstatligande av oljeindustrin och sedan dess har oljeindustrin varit Irans största inkomstkälla. Oljefyndigheterna, liksom landets strategiska läge, har skapat en rad problem nationellt och internationellt. Beroendet av oljeexport gör landets ekonomi sårbar för fluktuationer i oljepriserna på världsmarknaden.

I mitten av 2000-talet drabbades ekonomin hårt av de internationella sanktionerna och oljeprisfallet. 2015 undertecknade Iran ett kärnkraftsavtal med världsmakter som ledde till att sanktionerna hävdes. Den iranska ekonomin upplevde tillväxt och inflation, men låga oljepriser på världsmarknaden fick Iran att stävja oljeberoendet och investera i andra industrier som att exportera bilar och konstgödsel. USA återinförde sanktioner 2018, vilket drabbade Irans ekonomi hårt. De ekonomiska problemen för den iranska befolkningen blev ännu tuffare till följd av coronapandemin som drabbade Iran hårt 2020.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Iran för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

89 172 767

mennesker i Iran

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Iran

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

barn som dör per 1000 levande födde i Iran

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

5

18 075

BNP per invånare i PPP-dollar i Iran

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Iran

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 0

7,06

Ton CO2-utsläpp per invånare i Iran

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Iran

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Iran

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Iran

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,459

GII-indeksen i Iran

Jobb