[[suggestion]]
Irland
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Dublin

Språk

Engelska (officiellt), Irländska/gaelic (officiellt)

Religion

Katoliker 87,4 %, den irländska kyrkan 2,9 %, andra kristna 1,9 %, andra/ospecificerat/ingen 7,8 %

Befolkningsantal

4 593 100 (2013)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

70 273 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

71 472 PPP$

Nationaldag

17 mars

Andra landsidor

Geografi

Ön består av ett brett central låglandsområde som är omgivna av flera berggrupper. Låglandet är täckt av äng och betesmark, något som har gett Irland namnet den gröna ön. Slättlandskapet när fram till kusten i öst där huvudstaden Dublin ligger. Macgillicuddy's Reeks i sydväst är Irlands högsta bergmassiv med Carrantuohill (1041 meter över havet) som Irlands högsta punkt. Irland har ett tempererat kustklimat med ett milt, fuktigt och mycket skiftande väder. Om vintern blir det kallt, nedemot -20 °C, och på sommaren är det varmt, upp till 32 °C. Större skogar är sällsynt på Irland där ljung-, kärr- och vattenväxter dominerar. Det är förhållandevis få djurarter i Irland, ungefär 24 däggdjur. 450 fågelarter har dock observerats på Irland.

Miljöproblemen på Irland är speciellt föroreningen av inlandsvatten på grund av avrinning från jordbruket.

Historia

Irland är ett av de områden i Europa som har flest fornminnen. De äldsta spåren efter människor är daterat från 7000 f.kr. De äldsta fasta boplatserna är från 3700 f.Kr och under bronsåldern (2000-500 f.kr) utvecklades bronshantverk och yxor, dolkar och guldföremål exporterades till kontinenten.

Från ungefär 800 e.kr började invasionen av norska och danska vikingar att grunde flera av de äldsta städerna i Irland. Den norska kungamakten höll sig kvar på Irland fram tills engelsmännen invaderade, under Henrik II, några århundraden efteråt. Irland blev under engelsmännen fram till 1920. Perioden under engelsmännen präglades av starkt motstånd mot ockupationen och flera perioder med inbördeskrig och uppror. Mellan 1916 och 1921 pågick ett inbördeskrig som ledde till att Irlands 26 grevskap blev självständiga medan de 6 nordligaste (Ulster) är fortfarande en del av Storbritannien. År 1949 bröt Irland helt förbindelserna med Storbritannien då de lämnade the Commonwealth.

Økologiske fotavtrykk

1 2 7

2,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irland ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Samhälle och politik

Irlands politik och samhällsliv är mycket präglat av konflikten om Nordirland. Fredsförhandlingar och gerillakrig har påverkat landet men nu ser det ut som att fredsavtalet från 1990-talet börjar implementeras, trots en del problem. Både konflikten i Nordirland, Irlands historia och samhälle är starkt präglat av religion och särskilt kampen mellan protestanter och katoliker.

Irland blev medlem i EU år 1973 och har sedan dess varit ett av de mest EU-positiva länderna i unionen, något som kan förklaras med att de vill bli mindre beroende av sin granne Storbritannien.

Irland är ett av de få länder i Europa som fortfarande har en stark kvinnorörelse och de hävdar att Irland är det land som har flest kvinnoorganisationer i världen. Någon förklaring kan vara att Irland är förhållandevis konservativt och religiöst baserat samhälle där man bland annat finner de strängaste abortlagarna i Europa.

Menneskelig utvikling

3 av 186

Irland er nummer 3 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

Irlands historia var präglats av långa perioder av stor fattigdom och utvandring, men sedan 1970-talet har den ekonomiska utvecklingen varit stark. På 1990-talet blev Irland kallad den keltiska tigern och hade en ekonomisk tillväxt på 8 procent (det dubbla i jämförelse med genomsnittet i EU). Landet har lyckats locka mycket investeringar och många företag. Exporten har haft en stark ökning, särkilt inom elektronik och kemikaliska produkter.

Den globala finanskrisen år 2008 drabbade Irland mycket hårt och de många åren av stark ekonomisk tillväxt ersattes med hög arbetslöshet, fallande huspriser och en negativ ekonomisk utveckling. Irland är ännu en gång inne i en period där många unga människor utvandrar. De ekonomiska problemen har skapat ett stort missnöje hos befolkningen och under de senaste åren har det förekommit många stora demonstrationer mot regeringens krishantering. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Irland för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkning

Fattigdom

Klima

Helse

Utdanning

Likestilling

Arbeid