[[suggestion]]
Israel
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Israels parlament och utrikesministeriet ligger i Jerusalem, EU-medlemsländernas ambassader är i Tel Aviv

Etniska grupper

Judar 75 % (av dessa är 74,4 % födda i Israel, 17,4 % i Europa/Amerika/Oceanien, 5,1 % i Afrika och 3,1 % i Asien), araber samt övriga 25 % (2013)

Språk

Hebreiska, arabiska, engelska

Religion

Judar 74,1 % (varav 78,1 % födda i Israel, 15,2 % födda i Europa/Amerika/Oceanien, 4,3 % födda i Afrika, 2,4 % födda i Asien), Araber 21 %, övriga 4,9 % (2019)

Befolkningsantal

8,787,045 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Valuta

Shekel

Bruttonationalinkomst per invånare

43 722 PPP$

Nationaldag

14 maj

Andra landsidor

Geografi

Den nordliga delen av Israel består av ett slättlandskap med god vattentillgång och bördig jord. Längre söder sträcker sig slätter mot den lågt liggande kusten. Ju längre söder man kommer desto torrare och kallare blir landskapet. I gränstrakterna mot Egypten är det mer eller mindre ökenlandskap. I öst rinner Jordanfloden genom en djup dal och utgör en naturlig gräns till Jordanien. Det är också stor skillnade i klimatet mellan norra och södra Israel. Längs kusten är det ett Medelhavsklimat medan längre söder förekommer ett mer typiskt ökenklimat med stora temperatursvängningar och nederbörd året runt. Det största miljöproblemet är landets tillgång på vatten. Skogsplanteringsprojekt har bidragit till att stabilisera vattentillgångarna och Israel har också experimenterat med avsaltning av havsvatten. Användningen av avsaltningsteknologin är dock inte tillräckligt effektiv för att användas på stor skala.  

Historia

Området där dagens Israel ligger har varit bebott av människor i många tusen år och den omstridda huvudstaden Jerusalem omnämns i egyptiska skrifter så tidigt som 1400 år f.kr. Många olika folkslag bodde i området och har haft makten under olika perioder. Landet blev erövrat av Alexander den store cirka 300 år f.kr. och blev senare införlivat i Romarriket. På 600-talet blev området invaderat av arabiska styrkor och förblev till och från under arabisk kontroll fram till första världskriget. När det Osmanska imperiet föll efter första världskriget blev området lagt under brittiskt styre efter ett mandat från Nationernas förbund. Den växande nationalistiska tanken bland judar som invandrat till området på 1800-talet kulminerade efter andra världskriget med Israels självständighetsförklaring år 1948. FN hade i förhand bestämt att området skulle delas mellan arabiska palestinier och judar.

Alla de arabiska grannländerna förklarade krig mot det nyligen självständiga staten Israel. Israel gick emellertid segrande ur konflikten och lade beslag på merparten av området som var tilltänkt åt palestinierna. De efterkommande åren utkämpade Israel flera krig mot sina grannländer och fortfarande är landets gränder särskilt omtvistat.

Läs mer om konflikten här

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 2

3,3

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Israel genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,3 jordklot

Samhälle och politik

Knesset (namnet på det israeliska parlamentet), som väljs var fjärde år, är Israels nationalförsamling. Traditionellt har makten legat hos församlingens 120 medlemmar, och hos den regeringen som de väljer. Presidenten utses också av Knesset, men har mest en representationsroll. Israel har inte lyckats enas om en samlad grundlag, men vidtar lagen löpande i Nationalförsamlingen. Landets judiska befolkning består av två huvudgrupper: De så kallade ashkenasiska judarna, som invandrade från Europa och de sefardiska judarna som har ett asiatiskt och afrikanskt ursprung. De europeiska judarna dominerade i den sionistiska rörelsen som var central i upprättelsen av Israel, och har senare förblivit en politisk och kulturell elit i landet.

Ett av de grundläggande diskussionsteman som förekommer i landet är vilken roll judendomen bör spela i statliga organ och samhället. Det finns stora oenigheter mellan ortodoxa och icke-religiösa israeler. Efter Sovjetunionens fall flydde omkring en miljon judar från tidigare sovjetstater till Israel. Landets största minoritet är arabiska israeler; palestinier som blev invånare i Israel efter staten Israels upprättande. Människorättsgrupper anklagar ofta den israeliska staten för att behandla de arabiska israelerna sämre än den övriga israeliska befolkningen.

Mänsklig utveckling

18

21 av 188

Israel är nummer 21 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Israel lägger mycket pengar på militären och säkerhet har hela tiden varit en högt prioriterad uppgift för landets myndigheter. Det är allmän värnplikt för både män och kvinnor, respektive tre och två år, och tidvis har så mycket som 40 procent av statsbudgeten gått till försvaret. Israel har en effektiv jordbruksproduktion, och en allsidig industri, men varken jordbruket eller industrin ger stora inkomster. Däremot har landet en betydande turistindustri som en följd av alla de historiskt viktiga platserna som ligger innanför Israels landsgränser. Landet har likaväl traditionellt varit beroende av ekonomiskt bistånd och gåvor från utlandet för att få budgeten att gå ihop. USA är bland Israels viktigaste stöttepelare.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Israel för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

8 922 893

mennesker i Israel

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 8

2,9

barn per kvinna i Israel

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4

4

barn som dör per 1000 levande födde i Israel

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

11

43 722

BNP per invånare i PPP-dollar i Israel

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Israel

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6

6,92

Ton CO2-utsläpp per invånare i Israel

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Israel

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Israel

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Israel

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,083

GII-indeksen i Israel

Työ