[[suggestion]]
Israel
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Israels parlament och utrikesministeriet ligger i Jerusalem, EU-medlemsländernas ambassader är i Tel Aviv

Etniska grupper

Judar 75 % (av dessa är 74,4 % födda i Israel, 17,4 % i Europa/Amerika/Oceanien, 5,1 % i Afrika och 3,1 % i Asien), araber samt övriga 25 % (2013)

Språk

Hebreiska, arabiska, engelska

Religion

Judar 74,1 % (varav 78,1 % födda i Israel, 15,2 % födda i Europa/Amerika/Oceanien, 4,3 % födda i Afrika, 2,4 % födda i Asien), Araber 21 %, övriga 4,9 % (2019)

Befolkningsantal

8,787,045 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Valuta

Shekel

Bruttonationalinkomst per invånare

49 509 PPP$

Nationaldag

14 maj

Andra landsidor

Geografi

Israel ligger i sydvästra Asien och anses vara en del av Mellanöstern. Den nordliga delen av Israel består av ett slättlandskap med god vattentillgång och bördig jord. Längre söder sträcker sig slätter mot den lågt liggande kusten. Längre söderut sträcker sig långsträckta slätter ut mot den låglänta kusten. Ju längre söderut man kommer desto torrare och mindre frodigt blir landskapet. I gränstrakterna mot Egypten finns mer eller mindre rent ökenlandskap. I öster bildar Jordanfloden, som rinner genom en djup dal, en naturlig gräns mot grannlandet Jordan. Det är ganska stor skillnad mellan klimatet i de norra och södra områdena – längs kusten råder ett tempererat medelhavsklimat, medan det längre söderut finns ett typiskt ökenklimat, med stora temperatursvängningar och lite nederbörd under hela året.

I de södra områdena kan sandstormar förekomma under våren och sommaren. Landet är också tidvis plågat av torka och det finns risk för jordbävningar. Det största miljöproblemet i landet är tillgången till vatten. Beskogningsprojekt har bidragit till att stabilisera vattenförsörjningen och Israel har också experimenterat mycket med avsaltning av havsvatten. För närvarande har denna teknik inte kommit tillräckligt långt för att vara lönsam i användning. Som en trend på andra håll i världen ökar klimatförändringarna också variationerna i vädret i Israel. Ökade temperaturer och mindre nederbörd leder till att ökenområdena expanderar.

Historia

Området där dagens Israel ligger har varit befolkat i många tusen år. Området är födelseplatsen för judendomen, kristendomen och islam, och många platser i landet anses vara heliga av både judar, muslimer och kristna. Landets historia är komplex, med perioder av fred och konflikter.

Flera olika imperier och folk har haft kontroll över området genom antikens historia. Jerusalem var centrum för det judiska samfundet när romarna invaderade området. Detta utlöste de romersk-judiska krigen som ledde till förstörelsen av Jerusalem år 70 e.Kr. och fördrivningen av det judiska folket. Efter att ha varit en del av det romerska riket invaderades området av arabiska styrkor på 600-talet. Kontrollen över området varierade under de följande sex århundradena mellan kristna korsfarare och olika muslimska dynastier, innan de turkiska mamlukerna vann kontroll 1260. Området förblev under arabiskt/turkiskt styre tills det osmanska rikets fall efter första världskriget. Sedan kom provinsen Palestina (där dagens Israel ligger) under brittisk kontroll.

Som ett svar på ökad förföljelse av judar i Europa i slutet av 1800-talet uppstod en judisk nationalistisk rörelse: sionismen. Sionisterna ville upprätta en separat judisk stat i Palestina. Sionisterna arbetade för att europeiska judar skulle flytta till området. Däremot uppstod våldsamma konflikter mellan den befintliga palestinska befolkningen och de judiska invandrarna. Efter andra världskriget föreslog FN att dela området i två: en judisk del och en palestinsk del.

1948 förklarade Israel sig själv som en separat stat. De angränsande arabländerna gick genast ut i krig mot den nya staten. Israel vann kriget, och tog samtidigt stora delar av den mark som var avsedd för palestinierna. Under de följande decennierna utkämpade Israel flera krig mot sina grannländer. Efter sexdagarskriget 1967 ockuperade Israel resten av de områden som borde ha utgjort den palestinska staten. Ockupationen och konflikten fortsätter än i dag.

Läs mer om konflikten mellan Israel och Palestina här

Ekologiskt fotavtryck

1 2 7

2,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Israel genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,8 jordklot

Samhälle och politik

Knesset är namnet på det israeliska parlamentet som har den lagstiftande makten i landet och som väljs vart fjärde år. Knessets 120 ledamöter väljer regeringen, som leds av premiärministern. Premiärministern och regeringen har den verkställande makten. Presidenten är statschef och utses även av Knesset, men presidentens roll är symbolisk och hans uppgifter är till stor del ceremoniella. Israel har ännu ingen konstitution – dess utarbetande har skjutits upp sedan 1950.

Israel är ett delat samhälle. Landets judiska befolkning består av två huvudgrupper: Ashkenazi-judarna, som immigrerat från Europa, och sefardiska judar som är av asiatiskt och afrikanskt ursprung. Ashkenazi-judarna dominerade den sionistiska rörelsen som var central för skapandet av Israel, och har därefter förblivit en politisk och kulturell elit i landet. Ett av de stora diskussionsämnena i landet är vilken roll judendomen ska ha i statliga organ och i samhället. Det finns stora meningsskiljaktigheter mellan ortodoxa och icke-religiösa israeler.

Efter Sovjetunionens fall flyttade över en miljon judar från före detta sovjetstater till Israel. Landets största minoritet är palestinier som stannade kvar i Israel efter att staten bildades, ofta kallade arabiska israeler. Människorättsgrupper anklagar Israel för att behandla araber värre än den judiska befolkningen. Israel får också stark kritik från FN för ockupationen av de palestinska områdena och behandlingen av palestinierna.

Mänsklig utveckling

18

21 av 188

Israel är nummer 21 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Israel har gjort stora tekniska framsteg och utmärker sig i produktion av kemiska produkter, plast och högteknologi. Högteknologiska produkter och tjänster har ökat andra nationers intresse för handel med landet, och de viktigaste exportvarorna är teknologi, diamanter och läkemedel.

Israel har ett effektivt jordbruk och landet är världsledande inom jordbruksteknologi. Landet är i stort sett självförsörjande när det kommer till mat. Jordbrukets betydelse för ekonomin har visserligen minskat med tiden – jordbruket sysselsätter få människor och står för endast en liten del av bruttonationalprodukten. Tjänstesektorn står för majoriteten av bruttonationalprodukten och innehar majoriteten av jobben. Landet har mycket turism som ett resultat av alla historiskt viktiga platser i området.

Israel har en av de högsta levnadsstandarderna i regionen. Visserligen lever runt en femtedel av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen på grund av stora inkomstskillnader. Höga bostadspriser och höga levnadskostnader bidrar till sociala ojämlikheter. Vidare kännetecknas de ultraortodoxa och arabisk-israeliska samhällsgrupperna av lågt deltagande i arbetslivet, och deras integration i arbetslivet är en av ekonomins största utmaningar.

Israel lägger mycket pengar på militären och säkerhet har alltid varit en högprioriterad uppgift för landets myndigheter. Det finns allmän värnplikt för både män och kvinnor, tre respektive två år, och ibland har så mycket som 40 procent av statsbudgeten gått till försvar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Israel för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

9 174 520

mennesker i Israel

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 8

2,9

barn per kvinna i Israel

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Israel

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

13

49 509

BNP per invånare i PPP-dollar i Israel

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Israel

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 2

6,35

Ton CO2-utsläpp per invånare i Israel

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Israel

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Israel

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Israel

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,083

GII-indeksen i Israel

Jobb