[[suggestion]]
Japan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tokyo

Etniska grupper

Japaner 98,1 %, Kineser och Koreaner 0,9 %, övriga 1 %

Språk

Japanska

Religion

Shintoism och buddhism 91,6 %, kristna 1,5 %, övriga 6,9 %

Befolkningsantal

125,584,839 (2022)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

377 915 kvadratkilometer

Valuta

Yen

Bruttonationalinkomst per invånare

45 573 PPP$

Nationaldag

11 februari

Andra landsidor

Geografi

Japan består av flera tusen öar, de flesta av dem obebodda. Majoriteten av befolkningen bor på de fyra största öarna. Mer än 50 % av landet är täckt av skog och endast en liten del är beboelig på grund av oländig bergsterräng. 

Flera skorpplattor möts under öarna och det finns över 80 aktiva vulkaner i landet. Varje år registreras tusentals små och lite större jordbävningar och vulkanutbrott. I mars 2011 upplevde Japan den kraftigaste jordbävningen i landets historia följt av en våldsam tsunami som orsakade stor förstörelse längs den nordöstra kusten. 

Japan har ett tempererat monsunklimat, med tydliga skillnader i nederbörd och temperatur mellan årstiderna. Längst i norr är det kalla, blåsiga vintrar, medan de södra delarna har ett nästan tropiskt klimat. Förorenad luft och sötvatten tillhör Japans största miljöproblem. 

Historia

Omkring år 300 f.Kr. kom de första bosättarna från det kinesiska och koreanska fastlandet till det som idag är Japan. I början bestod samhället av många små klaner men så småningom växte ett imperium fram, styrt av rivaliserande shoguner (chefgeneraler). Japan förenades till ett rike runt år 1600, efter en rad krig. Under de följande 250 åren var landet mer eller mindre stängt för omvärlden under Tokugawadynastin. 

I mitten av 1800-talet ledde amerikanska påtryckningar till att landet öppnade sig mot omvärlden igen. Makten koncentrerades återigen kring kejsaren, som implementerade stora moderniseringsreformer i hela samhället. Japan blev på kort tid ett av de mäktigaste länderna i Östasien. Under andra världskriget deltog landet på Tysklands sida och 1945 släppte de allierade atombomber över städerna Nagasaki och Hiroshima. Detta satte stopp för andra världskriget, och är den enda gången atombomber har använts som ett vapen i krig. Japan var under amerikansk ockupation i sju år efter kriget. 

En ny, pacifistisk konstitution och ett parlamentariskt system infördes efter amerikansk modell. Japan förlorade alla sina erövringar och landområden som alltid har betraktats som japanska. 1951 slöt Japan fred med USA och andra allierade och ingick en försvarspakt som gav USA rätt att ha styrkor på japansk mark. Landet blev en östasiatisk bastion i USA:s kamp mot kommunismen. 1952 återfick Japan sin självständighet. Sedan självständigheten har Japan varit ett fredligt och demokratiskt land med stark ekonomisk utveckling. 

Ekologiskt fotavtryck

1 2 6

2,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Japan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,7 jordklot

Samhälle och politik

I dag är Japan en viktig aktör i internationell och regional politik. Landet styrs fortfarande enligt den pacifistiska konstitutionen som skrevs av segrarna av andra världskriget 1947, vilken innebär att landet alltid kommer att avsäga sig krig som ett sätt att lösa konflikter. 2015 godkände dock parlamentet lagändringar som tillåter Japan att under vissa omständigheter bidra till militära operationer utomlands. Kejsaren är den formella statschefen men den verkliga makten utövas av premiärministern. Premiärministern bildar en regering efter regelbundna val. 

Efterkrigstidens politik har dominerats av det liberaldemokratiska partiet. De senaste åren har också det demokratiska partiet varit vid makten. Tillgång till energi och användning av kärnkraft, tillsammans med en trög ekonomi och en åldrande befolkning, är bland de största utmaningarna som Japan står inför. Dessutom är relationerna med Kina tidvis spända, särskilt kring oenigheten om vilket land Senkaku-skärgården (Diaoyu på kinesiska) tillhör. Samtidigt fortsätter handel och investeringar att blomstra mellan de två länderna. Levnadsstandarden i Japan är hög och de förbättringar som har kommit till följd av ekonomisk tillväxt är ganska jämnt fördelade. 

För närvarande är Japan medlem i Säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemmarna och nio andra tillfälliga medlemmar.  

Mänsklig utveckling

18

18 av 188

Japan är nummer 18 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Japan är en av världens största och viktigaste ekonomier. Landet är världsledande inom en rad områden inom elektronik och IT. Mindre än 15 % av Japans mark används för jordbruk och den viktigaste produkten är ris. Efter att ha återuppbyggt sin industri på mycket kort tid efter andra världskrigets förödelse upplevde Japan en enorm ekonomisk tillväxt från 1960-talet och framåt. En mycket högutbildad befolkning, politisk stabilitet och befintliga industriella strukturer från före kriget möjliggjorde den explosiva tillväxten. 

Japan har ingen marknadsekonomi i traditionell mening då banden mellan näringslivet och staten är ovanligt nära. Myndigheterna utformar ofta regelverk och åtgärder i nära samarbete med de viktigaste företagen för att säkerställa en stabil utveckling. Landet drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen på 1990-talet, men återhämtade sig på 2000-talet. Finanskrisen 2008 och tsunamikatastrofen 2011 påverkade ekonomin negativt. 

En krympande arbetsbefolkning och en massiv våg av äldre kräver ett nytt pensionssystem och myndigheterna har satt som mål att ta emot 500 000 arbetare från utlandet till 2025, som ett resultat av den växande äldre befolkningen. Sommaren 2018 skrevs även ett frihandelsavtal mellan EU och Japan som tillsammans står för en tredjedel av världsekonomin. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Japan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

123 294 513

mennesker i Japan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2

1,3

barn per kvinna i Japan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2

2

barn som dör per 1000 levande födde i Japan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

12

45 573

BNP per invånare i PPP-dollar i Japan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Japan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 0

8,03

Ton CO2-utsläpp per invånare i Japan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Japan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Japan

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Japan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,083

GII-indeksen i Japan

Jobb