[[suggestion]]
Japan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tokyo

Etniska grupper

Japaner 97,9 %, Kineser 0,6 %, Koreaner 0,4 %, övriga 1,1 % (inkluderar vietnameser, filippiner och brasilianare) (2017)

Språk

Japanska

Religion

Shintoism 69 %, buddhism 66,7 %, kristendom 1,5 %, övriga 6,2 % (uppskattning 2018)

Befolkningsantal

124,687,293 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

377 915 kvadratkilometer

Valuta

Yen

Bruttonationalinkomst per invånare

42 251 PPP$

Nationaldag

11 februari

Andra landsidor

Geografi

Japans landyta är nästan lika stor som Sveriges, och består av flera tusen öar, de flesta av dem obebodda. Majoriteten av befolkningen bor på de fyra största öarna. Två tredjedelar av landytan är täckt av tät skog och oländig bergsterräng, vilket gör att endast en liten del av landet är beboelig. Under öarna möts flera tektoniska plattor, och det finns över 80 aktiva vulkaner i landet. Varje år registreras tusentals små och lite större jordskalv och vulkanutbrott. I mars 2011 upplevde Japan det kraftigaste jordskalvet i landets historia följt av en tsunami som orsakade stor skada längs den nordöstliga kusten.

Japan har ett tempererat monsunklimat med tydliga skillnader i temperatur och nederbörd mellan årstiderna. Längst i norr är det kalla, blåsiga vintrar medan klimatet i de södra delarna är närmast tropiskt. Förorenad luft och sötvatten tillhör Japans största miljöproblem.

Historia

Omkring 300 f.Kr. kom de första bosättarna från det kinesiska och koreanska fastlandet till det som idag är Japan. På 600-talet växte Heianriket fram med Kyoto som huvudstad. Under 1100-talet började mäktiga krigarsläkter ta över allt mer av makten och från 1200-talet var kejsaren i praktiken bara en symbolisk figur. Efter en rad krig blev dagens Japan förenat i ett rike runt år 1600. Under de kommande 250 åren var landet mer eller mindre stängt för omvärlden under Tokugawa-shogunatet. Först i mitten av 1800-talet började Japan att förhålla sig till andra länder igen efter påtryckningar från USA. Öppningen mot omvärlden ledde till att makten åter koncentrerades till kejsaren, som inlett omfattande moderniseringsreformer i samhället. På kort tid blev Japan ett av de mäktigaste länderna i östra Asien.

Under andra världskriget deltog Japan på Tysklands sida. 1945 släpptes världens enda atombomber som använts i strid över de japanska städerna Nagasaki och Hiroshima. Japan ockuperades av USA i sju år efter krigsslutet. En ny, pacifistisk grundlag och ett parlamentariskt system efter nordamerikansk modell infördes. Japan förlorade alla sina erövrade områden och områden på fastlandet som tidigare ansågs vara japanska. 1951 slöt Japan fred med USA och de andra stater som varit allierade under världskriget. Samma år ingick Japan och USA en försvarspakt, som gav USA rätt att ha styrkor på japansk mark. 1952 blev Japan återigen en självständig stat. Landet blev en östasiatisk befästning i USA:s krig mot kommunismen. Sedan självständigheten har Japan varit ett fredligt och demokratiskt land med stark ekonomisk utveckling.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 6

2,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Japan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,7 jordklot

Samhälle och politik

Japan är idag en viktig aktör i global och regional. Landet styrs fortfarande av den pacifistiska grundlag som skrevs 1947 av segrarna i andra världskriget. 2015 godkände parlamentet dock lagändringar som öppnar upp för möjligheten att Japan kan bidra till militära operationer i utlandet under vissa omständigheter. Kejsaren är statens formella överhuvud men den verkliga makten utövas av premiärministern. Premiärministern bildar regering efter regelbundna val. Efterkrigstidens politik har dominerats av det konservativa liberaldemokratiska partiet LDP. De senaste åren har dock Demokratiska partiet (DPJ) suttit vid makten. Energiförsörjning och användning av kärnkraft i kombination med en trög ekonomi och en åldrande befolkning varit bland de största utmaningarna Japan står inför. Dessutom har förhållandet till Kina blivit mer spänt, vilket lett till ökad nationalism. Levnadsstandarden i Japan är hög, och fördelarna från den ekonomiska tillväxten är relativt jämnt fördelade.

Mänsklig utveckling

18

18 av 188

Japan är nummer 18 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Japan är en av världens största och viktigaste ekonomier, och världsledande på flera områden inom elektronik och IT. Landet återuppbyggde sin industri på mycket kort tid efter ödeläggelsen under andra världskriget, och upplevde en enorm tillväxt från 1960-talet och framåt. En mycket hög utbildningsnivå, politisk stabilitet och befintliga industriella strukturer från tiden före kriget gjorde den explosionsartade tillväxten möjlig. Japan har ingen marknadsekonomi i traditionell mening eftersom banden mellan näringsliv och myndigheter är särskilt täta . Myndigheterna utformar ofta lagar och åtgärder i nära samarbete med de största företagen för att säkra en stabil utveckling. Landet drabbades hårt av den asiatiska ekonomiska krisen under 1990-talet, men tog sig tillbaka igen på 2000-talet. Idag brottas landet med en stadigt ökande statsskuld. En minskande arbetsför del av befolkningen och en stor äldre befolkning kräver ett nytt pensionssystem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Japan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

123 294 513

mennesker i Japan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2

1,3

barn per kvinna i Japan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2

2

barn som dör per 1000 levande födde i Japan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

11

42 251

BNP per invånare i PPP-dollar i Japan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Japan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8

8,54

Ton CO2-utsläpp per invånare i Japan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Japan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Japan

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Japan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,083

GII-indeksen i Japan

Jobb