[[suggestion]]
Jemen
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Sana

Etniska grupper

Främst araber, men också afroaraber, sydasiater, européer

Språk

Arabiska (officiellt). Ett distinkt Socotri-språk används flitigt på Socotra Island och Mahri är fortfarande ganska allmänt talat i östra Jemen.

Religion

Muslimer 99,1% (Uppskattningsvis är 65% sunnimuslimer och 35% shiamuslimer), övriga 0,9% (inkluderar judar, bahai, hinduiska och kristna; många är flyktingar eller tillfälligt utländska invånare) ()

Befolkningsantal

30,399,243 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

527 968 kvadratkilometer

Valuta

Jemenitisk riyal

Bruttonationalinkomst per invånare

3 437 PPP$

Nationaldag

22 maj

Andra landsidor

Geografi

Landskapet i Jemen är kontrastfullt. I inlandet finns berg och ett torrt klimat. Den långa kusten är ett ökenområde och mellan bergen och kusten ligger ett bördigt högland. Förutom Jemens fastland omfattar landet även 112 öar och landet gör anspråk på ögruppen Kuria Muria som tillhör Oman. Jemens gräns mot Saudiarabien är ännu inte fastställd men gränsen mot Oman fastställdes 1995.

Klimatet är varmt och torrt, bortsett från höglandet där det är lite kyligare. Landet hade tidigare skogar och rikt djurliv men skövling har lett till erosion, ökenspridning och ett försvinnande djurliv.

Bristen på vatten är ett av landets största problem. Alla floder i Jemen är torrlagda och fylls endast på då det regnar. Situationen är särskilt allvarlig eftersom grundvattennivån sjunker samtidigt som befolkningstillväxten är hög. Värst är det runt huvudstaden Sanaa där ökad vattenanvändning utgör en fara för akut vattenbrist. Uppskattningar visar att staden kan vara utan vatten redan år 2025.

Historia

Jemens geografiska läge som inkörsport till Röda havet har både förr i tiden och idag gett landet en mycket viktig strategisk position. Förr hade landet bördig mark, välutvecklat jordbruk och en stor handelsrikedom. Jemen var därför känt som ”det lyckliga Arabien” och var ett av världens rikaste länder. Genom historien har området varit en del av många riken och imperier. Forntidsriket Saba hade ungefär samma gränser som Jemen idag. På 500-talet blev Saba ockuperat av perserna och då imperiet blev muslimskt på 600-talet spred sig religionen till Jemen.

År 1517 blev Jemen-området en del av det Osmanska riket, och så småningom kom också europeiska makter till området. Då Suezkanalen öppnade fick området en större strategisk betydelse. Britterna och osmanerna hamnade ofta i krig om landområdet och under början på 1900-talet blev de eniga om att dela upp området i Nordjemen och Sydjemen. De osmanska styrkorna drog sig ur Jemen efter första världskriget år 1918.

Under det kalla kriget var Nordjemen och Sydjemen på var sin sida om konflikten. Sydjemen allierade sig med Sovjetunionen och Nordjemen med väst. Nord- och Sydjemen slog sig samman för att bilda Den förenta republiken Jemen år 1990. Likväl har relationen mellan befolkningen i nord respektive syd fortsatt vara präglad av konflikt och misstro.

Jemen var ett av de länder som under den arabiska våren år 2011 upplevde stora uppror. Detta ledde till en statskupp och ett inbördeskrig år 2014 där Saudiarabien ledde in en militärkoalition i landet år 2015.

Läs mer om konflikten här.

Ekologiskt fotavtryck

2

0,3

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Jemen genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,3 jordklot

Samhälle och politik

Jemens grundlag från 1990 är ovanligt demokratisk för regionen. Landet har ett flerpartisystem med president och nationalförsamling som väljs i fria val, där även kvinnor har rösträtt. I praktiken har landet varit svårt att styra, och regeringen har haft liten makt. Många områden styrdes i verkligheten av lokala klaner. Befolkningen känner den största känslan av att tillhöra sin stam eller klan, inte till landet som helhet. Klaner är viktiga i samhället och många politiska partier består av små stammar och deras anhängare.

Grundlagen gäller ändå formellt men efter att president Saleh störtades år 2011 har Jemen varit präglat av politiskt kaos. Ett nytt förslag på grundlagen har arbetats fram men har ännu inte kunnat tas i bruk på grund av inbördeskrigen.

FN uppskattar att av Jemens befolkning på 29,6 miljoner behöver 22 miljoner humanitärt bistånd som skydd, vatten eller mat. Det beräknas att 161 000 människor kommer att dö av hunger i år, enligt flera FN:s humanitära organisationer. I april förmedlade FN en vapenvila mellan parterna i konflikten i landet. Vapenvilan har räddat tusentals liv, men det är osäkert hur länge det kommer att pågå.

Mänsklig utveckling

9

180 av 188

Jemen är nummer 180 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Jemen är ett av de fattigaste länderna i mellanöstern. Oljan är den viktigaste inkomstkällan, men både priset och produktionen av olja har sjunkit. De allra flesta invånarna bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Även om endast 6 % av landets mark är bördig sysselsätter jordbruket nästan hälften av den yrkesaktiva befolkningen.

Odlingen av den narkotiska drogen khat är den mest lönsamma produktionen för landbygdsbefolkningen. Detta är ett problem i ett land som i rasande takt ökar i befolkningsantal och stadigt minskar i färskvattentillgång. Khat står för nästan 25 % av bruttonationalprodukt (BNP) men kräver stora områden för att odlas och betydliga vattenmängder – något som istället hade kunnat användas för att odla mat.

Över hälften av befolkningen i Jemen lever under fattighetsgränsen. Barnadödligheten är hög och hälften av alla barn lider av undernäring. Den svaga staten har gjort det svårt att driva in skatter och den svarta ekonomin är stor. Den svaga statsmakten gör det också svårt att ge utländska investerare säkerhet då lite pengar kommer in till landet. Inbördeskrigen har förvärrat den redan svåra ekonomiska situationen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Jemen för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

34 449 825

mennesker i Jemen

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 5

3,6

barn per kvinna i Jemen

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62

62

barn som dör per 1000 levande födde i Jemen

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

3 437

BNP per invånare i PPP-dollar i Jemen

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

av 10 personer er undernärda i Jemen

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

2

0,31

Ton CO2-utsläpp per invånare i Jemen

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Jemen

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Jemen

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
4 7 8 9 10

5,4

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Jemen

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,820

GII-indeksen i Jemen

Jobb