[[suggestion]]
Kambodja
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Phnom Penh

Etniska grupper

Khmer 97,6 %, Cham 1,2 %, kineser 0,1 %, vietnameser 0,1 %, övriga 0,9 % (2013)

Språk

Khmer (officiell) 95,8 %, minoritetsspråk 2,9 %, kinesiska ,6 %, vietnamesiska ,5 %, övriga ,2 % (2019)

Religion

Buddhister (officiell) 96,4 %, muslimer 2,1 %, andra/ospecificerade/ingen 1,5 % (1998)

Befolkningsantal

17,304,363 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

181 035 kvadratkilometer

Valuta

Riel

Bruttonationalinkomst per invånare

5 349 PPP$

Nationaldag

9 november

Andra landsidor

Geografi

I hjärtat av Kambodja ligger sjön Tônlê Sab. Den är ansluten till Mekongfloden som flyter genom sex länder och är en av världens största floder. Under regnperioden är Tônlê Sab Sydostasiens största färskvatteninsjö. Kambodja består av stora slättområden, och ungefär hälften av landet är täckt av skog. Slättområdena avgränsas i söder av Kardemummaberget och Elefantberget. Dangrekbergen i norr markerar gränsen mot Thailand. Kambodja brottas med många miljöproblem. På landsbygden är tillgången till rent dricksvatten dålig. I städerna är grundvattnet förorenat på grund av bristfällig hantering av industriavfall, sopor och avloppsvatten. Tidigare skogsområden är nu borta på grund av illegal avverkning och röjning av skog för jordbruk. Detta i kombination med odetonerade minor har lett till att djurarter blivit utrotningshotade. Fiskbestånden i Tônlê Sab är mycket reducerade på grund av överfiske.

Historia

I den kambodjanska flaggan finns Angkor Wat, templet i ruinstaden Angkor. Det byggdes under Angkorrikets glansdagar. Angkorriket var ett av de mäktigaste rikena i Sydostasien och uppstod på 800-talet efter långvariga krig i området. Innan riket kollapsade på 1400-talet utvecklades en avancerad samhällsstruktur med rättsapparat och statliga välfärdssystem. Sedan blev Kambodja något av en lillebror i Sydostasien. Landet tvingades att rätta sig efter Thailand och Vietnam som ibland tog kontroll över landet. år 1863 bad Kambodja Frankrike om hjälp. I utbyte mot skydd blev Kambodja en fransk koloni. När Japan ockuperade Kambodja under andra världskriget lämnade Frankrike Kambodja. Trots att Frankrike åter tog kontrollen över Kambodja snabbt efter Japans ockupation var detta tillräckligt för att krav på självständighet skulle växa. År 1953 uppnådde Kambodja självständighet. Inre spänningar ledde till inbördeskrig och år 1975 tog de röda khmererna (en kommunistisk gerillarörelse) makten i Kambodja. De röda khmererna kollektiviserade jordbruk, evakuerade städerna och avskaffade valutan i landet. Omkring 1,7 miljoner människor dog på grund av svält och sjukdomar. Oliktänkande och akademiker avrättades. År 1978 invaderade Vietnam landet efter massakrer på vietnameser. Det blev slutet på de röda khmerernas styre i Kambodja. 

Ekologiskt fotavtryck

8

0,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Kambodja genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,9 jordklot

Samhälle och politik

År 1993 genomfördes det första parlamentsvalet efter många års inbördeskrig. En ny grundlag skrev och monarkin återinfördes. Kambodja har sedan dess varit en konstitutionell monarki. De röda khmererna upplöstes gradvis och år 1999 kapitulerade de sista medlemmarna. Sedan demokratiseringen år 1993 har The Cambodian People's Party har makten. Partiet har gradvis gått fler platser i parlamentet och har lett landet till ekonomisk tillväxt och stabilitet. Samtidigt har skillnaderna mellan fattig och rik ökat. Korruption är utbrett. Trots förbättrad levnadsstandard leven en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Sex av tio saknar tillgång till rent vatten och hälsoproblemen är stora. Många lider av posttraumatisk stress efter många år av krig och terror. Kambodja är ett av de länderna med flest andel handikappade, framförallt på grund av minskador. Ett annat problem är bristen på utbildade kambodjaner. En hel generation växte upp som analfabeter under de röda khmererna och även idag är det brist på skolor och lärare.

Mänsklig utveckling

11

143 av 188

Kambodja är nummer 143 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Med ökad politisk stabilitet under de senaste åren har också den ekonomiska tillväxten varit god fram till den globala finanskrisen år 2008. Under finanskrisen har exportinkomsterna minskat och byggsektorn har stagnerat. Landet är fortfarande ett av Asiens fattigaste och står inför stora utmaningar, särskilt på grund av bristen på utbildad arbetskraft. Ekonomin är till stor del baserad på jordbruket, men kambodjanerna brottas med bräckliga bevattningssystem och dåligt markutnyttjande. Textilindustrin har dock växt kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är idag landets viktigaste exportvara. Kambodja är beroende av ekonomiskt bistånd. Under år 2009 baserades hälften av statsbudgeten på stöd från utlandet med Kina som den största bidragsgivaren. Det finns dock hopp om en förbättrad ekonomi. Idag bedrivs provborrning efter olja i Thailandbukten och i nordöstra delen av landet finns stora mängder naturgas. Turismen blomstrar och år 2008 besökte över 2 miljoner människor landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kambodja för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

16 944 826

mennesker i Kambodja

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 2

2,3

barn per kvinna i Kambodja

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

25

barn som dör per 1000 levande födde i Kambodja

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

5 349

BNP per invånare i PPP-dollar i Kambodja

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Kambodja

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 0

1,14

Ton CO2-utsläpp per invånare i Kambodja

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 4 10

8,4

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kambodja

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 9 4 5
6 7 8 9 10

2,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Kambodja

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 4 10

8,4

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Kambodja

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,461

GII-indeksen i Kambodja

Jobb