[[suggestion]]
Kap Verde
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Praia

Etniska grupper

Kreol 71 %, afrikanskt ursprung 28 %, europeiskt ursprung 1 %

Språk

Portugisiska (officiell), kreol (bladning av portugisiska och västafrikanska)

Religion

Katoliker med influenser från afrikansk tro, protestanter

Befolkningsantal

589,451 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

4 033 kvadratkilometer

Valuta

Kapverdisk escudo

Bruttonationalinkomst per invånare

9 083 PPP$

Nationaldag

5 juli

Andra landsidor

Geografi

Kap Verde är ett land som består av 10 större öar och några obebodda småöar. Öarna är huvudsakligen av vulkaniskt ursprung och floran är fattig. Ögruppen ligger i Sahelbältet i Afrika och är därför förhållandevis ofta utsatt för torka. Det är jord- och vattenbrist på Kap Verde, något som medfört att över hälften av befolkningen bor utomlands.

Under 10 procent av landytan används till jordbruk och bristen på vatten gör Kap Verde beroende av matimport.

Historia

De obebodda Kap Verde-öarna upptäcktes och kolonialiserades på 1400-talet. På grund av öns strategiska placering användes öarna som en mellanstation för slavhandeln till Latinamerika och Europa. Slavhandeln förbjöds år 1876 och tillsammans med en allvarlig torka hamnade Kap Verde öarna i en ekonomisk nedgångstid. Under kolonialtiden fick förhållandevis många från Kap Verde utbildning och användes till administrationen i andra länder. Ögruppens status blev år 1951 ändrat från koloni till en provins och år 1961 gavs alla invånare i Kap Verde ett portugisiskt medborgarskap.

Efter självständigheten år 1975 hade Kap Verde ett enpartisystem fram till en ny grundlag antogs år 1990. Förhållandet med den tidigare portugisiska kolonin Guinea-Bissau på fastlandet har varit nära och det fanns ett mål under frigörelsekampen att de två staterna skulle förenas. Statskuppen i Guinea-Bissau år 1080 satte stopp för unionsarbetet och Kap Verde bestämde sig för att fortsätta gå vidare ensam.  

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Kap Verde genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Kap Verde har alltid varit en viktig knutpunkt för sjöfart mellan Europa, Afrika och Latinamerika. Efter statskuppen i Guinea-Bissau blev de diplomatiska förbindelserna brutet och partiet Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) grundades.  Partiet var det enda fram till år 1990 då ett flerpartisystem infördes efter att den politiska oppositionen tvingade fram en folkomröstning om frågan. Kap Verde blev därmed det första av de fem portugisisktalande länderna i Afrika som införde ett demokratiskt styrelsesätt. Demokratin har sedan dess varit stabil.

En ny grundlag antogs år 1992 och den andra republiken inleddes med bland annat en ny flagga och nationalsång. En grundlagsändring öppnade även möjligheten att göra kreol jämställt med portugisiska som officiellt språk.

Torka, knappa resurser och en stor arbetslöshet har lett till att många har emigrerat och idag bor det fler kapverdianer utanför än innanför landets gränser.

Mänsklig utveckling

13

126 av 188

Kap Verde är nummer 126 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Kap Verde har begränsade naturresurser och bristen på jord och färskvatten har hämmat den ekonomiska utvecklingen. Den tidigare kolonialmakten Portugal är den viktigaste handelsförbindelsen (både för import och export) och biståndsgivare. Kapverdianer utomlands bidrar också med mycket till landets ekonomi genom finansiella transaktioner till hemlandet.  

Även om jordbruket är underutvecklat arbetar cirka 50 procent av landets befolkning i jordbruket. Landet har flera rika fiskeförekomster men dessa har inte utnyttjats till fullo. Det förväntas dock att exporten av fisk kommer att öka starkt inom några år. Landets geografiska position har gjort transport till en viktig näring och sedan 1990-talet har turismen ökat.

Arbetslösheten är fortfarande hög; runt 20 procent. Kap Verde har trots detta en högre nationalinkomst per invånare än de flesta andra afrikanska länder. Landets rikedomar är dock skevt fördelade och en av tre lever i fattigdom.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kap Verde för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

598 682

mennesker i Kap Verde

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 8

1,9

barn per kvinna i Kap Verde

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn som dör per 1000 levande födde i Kap Verde

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

9 083

BNP per invånare i PPP-dollar i Kap Verde

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er undernärda i Kap Verde

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 0

1,07

Ton CO2-utsläpp per invånare i Kap Verde

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kap Verde

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Kap Verde

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Kap Verde

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,349

GII-indeksen i Kap Verde

Jobb