[[suggestion]]
Kazakstan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Astana

Etniska grupper

Kazaker 63,1 %, ryssar 23,7 %, uzbeker 2,9 %, ukrainare 2,1 %, uigurer 1,4 %, tatarer 1,3 %, tyskar 1,1 %, andra/ospecificerade/ingen 4,4 % (2009)

Språk

Kazakiska 74%, ryska 94,4% (2009)

Religion

Muslimer 70,2 %, kristna (mestadels rysk-ortodoxa) 26,2 %, ateister 2,8 %, ospecificerat/annat 0,7 % (2009)

Befolkningsantal

18 360 353 (Juli 2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 724 900 kvadratkilometer

Valuta

Tenge

Bruttonationalinkomst per invånare

27 518 PPP$

Nationaldag

25 oktober

Andra landsidor

Geografi

Kazakstan är lika stort som hela västeuropa. Större delen av landet består av torr savann som är täckt av gräs och sand. I områdena i öst ligger de kalla och ödsliga Altabergen. Landet har kustlöst och har ett kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma somrar. När landet var en del av Sovjetunionen använde sovjetiska myndigheter regionen till att testa kärnvapen och till dumpning av giftigt avfall. Detta har lett till omfattande miljöproblem och utgör en stor hälsorisk för landets befolkning.

Enstaka områden är radioaktiva, och dessutom är många av floderna mycket förorenade. Aralsjön betecknas som en av världens värsta miljökatastrofer. Vattenförsörjning till industri och jordbruk från tillförselfloderna har lett till att Aralsjön idag har krympt med 70 procent. Kemiska miljögifter ligger kvar i de uttorkade områdena och blåser runt med vinden som hälsofarligt damm.

Historia

Kazakstan har sedan stenåldern varit befolkat av olika nomadstammar. På 1400-talet hade stammarna utvecklat ett gemensamt språk, kultur och ekonomi. Historikerna menar att kazakstanierna antagligen var de första att tämja och rida på hästar. Hotet om en mongolisk invasion i början på 1700-talet gjorde att stammarna sökte den ryska tsarens beskydd. Kazakstanierna såg på alliansen som något tillfälligt, medan ryssarna uppfattade Kazakstan som en ny landsdel.

År 1920 blev Kazakstan en rysk republik, och år 1936 sovjetisk republik. Ett kommunistiskt styre upprättades och påtvingad kollektivisering av jorden ledde till hungersnöd. Sovjetunionen lanserade på 1950- och 1960-talet ”Det jungfruliga landsprojektet”. Målet var att uppodla större delen av de nordliga betesmarkerna. Ryssar uppmanades att flytta till Kazakstan för att bruka jorden. Resultatet blev att många av de traditionella nomadstammar förlorade sitt levebröd, och att den massiva migrationen ledde till rysk majoritet i befolkningen. Då Kazakstan blev självständig år 1991, flyttade stora delar av den ryska befolkningen tillbaka till Ryssland.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 3

3,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Kazakstan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,4 jordklot

Samhälle och politik

Formellt är Kazakstan en demokratisk republik idag. Sedan självständigheten år 1991 har president Nursultan Nazarbajev, med sitt kommunistiska parti Nur-Otan (fosterlandets ljus), suttit vid makten. Presidenten är överbefälhavare för försvaret och han kan lägga veto mot parlamentets lagförslag. Presidenten utnämner regeringen, och kan avsätta densamma om han vill. Presidenten kan också upplösa parlamentet, som väljs vart femte år. Grundlagsdomstolen har blivit ersatt av ett konstitutionellt råd där presidenten har vetorätt.

År 2000 utvidgade Nazarbajev sin makt och gjorde det möjligt för sig själv att vara Kazakstans president på livstid. Det finns lite respekt för yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna i landet, även om situationen är aningen bättre än under sovjettiden. Oppositionen i landet, samt internationella valobservatörer, menar att det under de senaste valen förekommit omfattande valfusk och att valen inte uppfyllt internationell standard. Nazarbajev har ingått ett tätt politiskt samarbete med en av sina döttrar. Hon är bland annat representerad i parlamentet med ett eget parti, samt att hon äger stora delar av tv- och radioinstitutionerna i landet.

Menneskelig utvikling

50 av 186

Kazakstan är nummer 50 av 186 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index. Se statistik för HDI i alla länder

Ekonomi och handel

Kazakstan framstår som ett föregångsland bland de tidigare sovjetstaterna. En ordnad ekonomi och en marknadsliberal lagstiftning har lockat utländska investerare, och efter övergången från planekonomi till marknadsekonomi på 1990-talet har ekonomin varit stabil. Stora fyndigheter av olja och gas i Kaspiska havet har medfört en snabb ekonomisk tillväxt och landet har kunnat betala av sina lån till Internationella valutafonden (IMF). Landet har haft en något lägre tillväxt efter finanskrisen år 2008-09 och då oljepriserna föll år 2014. Detta har särskilt drabbat landets fattiga.

Oljeledningar har gjort exporten av olja enklare. Export av råmaterial som fossilgas och mineraler som koppar, järn och guld är också viktiga inkomstkällor. Kazakstan är emellertid präglat av fattigdom och stor arbetslöshet. Det är i huvudsak en liten grupp som har tjänat på privatiseringen och den ekonomiska tillväxten. En stor andel av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket där korn och bomull odlas och får, grisar och nötkreatur föds upp.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kazakstan för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

18 776 707

mennesker i Kazakstan

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14,36

Ton CO2-utsläpp per invånare i Kazakstan

Utdanning

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kazakstan

Likestilling

Arbeid