[[suggestion]]
Kirgizistan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bisjkek

Etniska grupper

Kirgizer 64,9 %, uzbeker 13,8 %, ryssar 12,5 %, dungan 1,1 %, ukrainare 1 %, uighurer 1 %, andra/ospecificerade/ingen 5,7 % (1999) Kirgizer 73,5 %, Uzbeker 14,7 %, ryssar 5,5 %, Dungan 1,1 %, övriga 5,2 % (inkluderar uiguriska, tadzjikiska, turkiska, kazakiska, tatariska, ukrainare, koreaner, tyskar) (2019)

Språk

kirgiziska (officiell) 71,4 %, usbekiska 14,4 %, ryska (officiell) 9 %, dungun 1 %, andra 5,2 % (2009)

Religion

Muslimer 75 %, rysk-ortodoxa 20 %, andra/ospecificerade/ingen 5 %

Befolkningsantal

6,018,789 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

199 900 kvadratkilometer

Valuta

Som

Bruttonationalinkomst per invånare

6 133 PPP$

Nationaldag

31 augusti

Andra landsidor

Geografi

Kirgizistan är ett litet bergsland i Centralasien. Längs gränsen till Kina dominerar bergskedjan Tian Shan som är täckt av snö större delen av året. Här är den högsta toppen Pik Pobedy på 7 439 meter över havet. Resten av landet består av andra bergskedjor åtskilda av dalgångar. I nordost ligger Issyk-Kul, världens näst största bergssjö, omgiven av höga bergstoppar. I sydväst finns Ferganadalen där floden Syr-Darja rinner mot Uzbekistan. Medan klimatet är subtropiskt i Ferganadalen råder kontinentalt klimat i norr med stora skillnader mellan vinter och sommar. Förorenat vatten är ett stort problem i Kirgizistan. Giftigt avloppsvatten från gruvor renas inte i tillräcklig utsträckning på grund av dåliga vattenreningsverk. Landet lider också av alltför salta jordar på grund av bevattning av jordbruksområden. Överbetning har resulterat i att 60 % av Kirgizistans mark har drabbats av jorderosion.

Historia

Man tror att kirgizerna har ett turkiskt ursprung. På 800-talet erövrade de det Uiguriska riket i vad som nu är Mongoliet. Djingis Khan besegrade det Uiguriska riket på 1200-talet och kirgizerna flydde söderut till dagens Kirgizistan. När ryssarna kom på 1800-talet lydde området under Kokandkhanatet. Det var ett uzbekiskt furstendöme som kontrollerade delar av Centralasien på 1700- och 1800-talet. Många var missnöjda med den höga beskattningen från Kokand och överlämnade sig frivilligt till Ryssland. År 1918 blev Kirgizistan en del av Sovjetunionen. Kirgizerna var ursprungligen nomader, men år 1928 tvingade Stalin dem att bli bofasta. På kort tid blev de sovjetiska jordbrukare och industriarbetare. Efter Sovjetunionens år fall 1991 blev Kirgizistan självständigt. Askar Akajev valdes till president och han införde marknadsekonomiska reformer för att få ekonomin på fötter. Sedan dess har landets präglats av politisk oro. Spänningarna mellan makthavare och opposition har lett till flera sammandrabbningar. Akajev flydde Kirgizistan år 2005 och Kurmanbek Bakijev valdes till ny president. 2010 eskalerade den politiska konflikten, särskilt de södra delarna av landet drabbades hårt av våldsamma upplopp och stora förstörelser. Landet fick en ny konstitution 2010 och blev formellt en parlamentarisk demokrati.

Ekologiskt fotavtryck

8

0,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Kirgizistan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,9 jordklot

Samhälle och politik

Vägen till en välfungerande demokrati har varit svårt i Kirgizistan. Sedan självständigheten år 1991 har landet i princip varit en demokratisk republik, men presidenten har haft stor makt och de mänskliga rättigheterna har blivit hotade. Det politiska systemet har präglats av korruption och valfusk. Förhållandet mellan olika etniska grupper har länge varit turbulent. Ferganadalen delas av Kirgizistan, Uzbekistan och Tadzjikistan och är tättbefolkad. Tvister om mark och vatten, hög arbetslöshet och fattigdom har här lett till flera blodiga sammandrabbningar mellan olika etniska grupper. Framför allt är staden Osh på gränsen till Uzbekistan utsatt för våldsamma upplopp mellan de olika grupperna. Det har också varit strider mellan islamistiska rörelser och den kirgiziska armén. I april år 2010 flydde president Bakijev till Vitryssland efter stora demonstrationer i Bisjkek. Landet har nu en interimsregering fram till valet år 2011. Efter presidentvalet år 2011 är situationen fortfarande ostabilt. Hälsosituationen i Kirgizistan är dålig, mycket på grund av brist på mediciner, vaccin och annan medicinsk utrustning. Organiserad kriminalitet har ett starkt fotfäste i landet och ökar i takt med narkotikasmugglingen från Afghanistan och Tadzjikistan.

Mänsklig utveckling

13

117 av 188

Kirgizistan är nummer 117 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Kirgizistan är ett fattigt land med dåligt utbyggd infrastruktur och industri. Det är delvis därför som värdefulla naturresurser som mineraler och järnmalm inte har lett till ökat välstånd. Guld har brutits sedan år 1997 och står för närvarande för 40 % av exportintäkterna. Bomull, ull och kött är andra viktiga exportvaror. Ryssland är fortfarande den viktigaste handelspartnern, men det verkar som att Kina är på väg att ta över marknaden. Korruption har skrämt bort utländska investerare. Ungefär hälften av arbetskraften är sysselsatt inom den primära sektorn och landet är självförsörjande på jordbruksprodukter. Detta trots att endast 7 % av marken är odlingsbar. Kirgizistan är det enda landet i världen med både ryska och amerikanska militärbaser, vilket visar att goda förbindelser med mäktiga länder är viktigt i en utsatt position i Centralasien. Den ekonomiska potentialen i Kirgizistan är stor. Vattenkraftverken fungerar inte optimalt, till stor del på grund av ett dåligt ledningsnät. Under sovjettiden var landet ett turistmål tack vare sin vackra natur. Om de inre konflikterna löses kan turismen blomstra igen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kirgizistan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

6 735 347

mennesker i Kirgizistan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 8

2,9

barn per kvinna i Kirgizistan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

barn som dör per 1000 levande födde i Kirgizistan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

6 133

BNP per invånare i PPP-dollar i Kirgizistan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 personer er undernärda i Kirgizistan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,38

Ton CO2-utsläpp per invånare i Kirgizistan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kirgizistan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Kirgizistan

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Kirgizistan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,370

GII-indeksen i Kirgizistan

Jobb