[[suggestion]]
Kongo
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Brazzaville

Etniska grupper

Kongoleser 58 %, sangha 20 %, teke 17 %, m'bochi 12 %, andra/ospecificerade/ingen 3 %

Språk

Franska, lingala, monokutuba, kikongo, flera andra lokala språk

Religion

Kristna 50%, animister 48%, muslimer 2%

Befolkningsantal

4 366 266 (2012)

Area

342 000 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

3 639 PPP$

Nationaldag

15 augusti

Andra landsidor

Geografi

Den nordöstra delen av Kongo består mestadels av högland med tät skog och berg mot öst. Kongofloden rinner genom högslätten och skapar en naturlig gräns till grannlandet den Demokratiska Republiken Kongo. Landet har en liten kustremsa ut mot Atlanten. Klimatet är tropiskt och det är varmt och fuktigt i hela landet. Läget längs ekvatorn gör säsongsvariationerna små. Kongos snabba och okontrollerade urbanisering på 1960-talet orsakade luft- och vattenförorening i storstäderna. Kongos unika regnskog hotas av skogsskövling sedan att regeringen privatiserat skogsindustrin. Olaglig jakt är ytterligare ett problem som gjort att flera sällsynta djurarter hotas av utrotning.

Historia

När portugiserna kom till Kongos kust på slutet av 1400-talet mötte de stora kungariken med flera miljoner invånare. De första mötena med lokalbefolkningen var få och försiktiga. Detta kom att ändras när portugiserna koloniserade Brasilien år 1500 och behövde slavar för att utvinna naturresurserna. Portugiserna tog kontroll över kungadömet vid Kongos kust och de kommande hundra åren kom mer än 350 000 människor att säljas som slavar. År 1891 blev landet en fransk koloni och år 1910 blev hela landet en del av kolonin Franska Ekvatorial-Afrika. År 1960 blev Kongo självständigt och tre år senare (1963) genomfördes en vänsterradikal revolution. Landet förblev socialistiskt fram till år 1992 och flera militärkupper genomfördes. Oppositionens valseger år 1992 resulterade i en stor oro och det politiska styret föll samman. Konflikten mellan de politiska partierna utvecklades till ett inbördeskrig som varade åren 1992-1993 och 1997-1999.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Kongo genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,6 jordklot

Samhälle och politik

Kongo är enligt grundlagen från år 2002 en demokratisk republik. Landets president väljs för en sjuårsperiod och leder regeringen. Presidenten har mycket makt och kan upplösa parlamentet och utlysa nyval. Landet styrs av president Denis Sassou-Nguesso och hans socialistiska arbetarparti som suttit vid makten sedan år 1997. Befolkningen är sammansatt av många olika etniska grupper och friktionen mellan dessa bidrog till oron som ledde fram till inbördeskriget år 1997. Sammansättningen av de politiska partierna är fortfarande mycket påverkat av regional och etnisk tillhörighet. Kongo kämpar med omfattande korruption och rebellgrupper härjar fortfarande i södra Kongo. Invånarna i Kongo saknar tillgång till utbildning och grundläggande hälsotjänster. Trots höga intäkter från oljeproduktionen lever befolkningen i extrem fattigdom. Landet präglas också av brott mot de mänskliga rättigheterna och har en liten grad av yttrandefrihet.

Mänsklig utveckling

11

148 av 188

Kongo är nummer 148 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Under senaste 30 åren har ekonomin och näringslivet i Kongo genomgått stor förändring. Landet har gått från att vara beroende av jordbruk och timmer till att bli en betydande oljeexportör. Utvinningen av landets oljeresurser började redan när Kongo blev självständigt, men tog fart på allvar under 1980-talet. Idag står denna sektor för mer än 50 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). Den största delen av oljeindustrin styrs av utländska företag och oljan har inte bidragit till många jobb för kongoleserna. Det ensidiga beroendet av oljan har gjort landet sårbart för ändringar i den internationella oljemarknaden. Andra viktiga exportvaror är naturgas, matprodukter och olika mineraler. Det är flest industrier i de södra delarna vid huvudstaden Brazzaville. I de norra delarna drivs mestadels jordbruk och mineralutvinning. Ekonomin gick ned ordentligt under inbördeskriget åren 1997-1999 och landet kämpar fortfarande med återuppbyggandet av Kongo efter kriget.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Kongo för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

5 657 017

mennesker i Kongo

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,61

Ton CO2-utsläpp per invånare i Kongo

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 6
6 7 8 9 10

4,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Kongo

Likestilling

Utdanning

Työ