[[suggestion]]
Laos
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vientiane

Etniska grupper

Lao 53,2 %, Khmou 11 %, Hmong 9,2 %, Phouthay 3,4 %, Tai 3,1 %, Makong 2,5 %, Katong 2,2 %, Lue 2 %, Akha 1,8 %, övriga 11,6 % (2015)

Språk

Lao (officiell), franska, engelska, olika etniska minoritetsspråk

Religion

Buddhister 64,7 %, kristna 1,7 %, inga 31,4 %, övriga/ej angivna 2,1 % (2015)

Befolkningsantal

7,574,356 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

236 800 kvadratkilometer

Valuta

Kip

Bruttonationalinkomst per invånare

9 384 PPP$

Nationaldag

2 december

Andra landsidor

Geografi

Laos topografi präglas av berg och höglandsplatåer som tillsammans utgör runt 70 procent av landets landyta. Floden Mekong rinner från norr till söder och i detta bördiga område bor de flesta av invånarna. Laos har Asiens största skogsreserver i förhållande till areal. Okontrollerad avverkning, röjning av skog i förbindelse med svedjebruk samt omfattande ödeläggelse under kriget har bidragit till att skogsreserverna reducerats betydligt. 

Historia

Landets historia går tillbaka till år 1353 då kungadömet Lan Xang (översatt till de miljoner elefanternas land) grundades. Sedan dess har inbördeskrig förekommit och området har varit underlagt både Thailand, Myanmar och Vietnam. År 1893 blev Laos en del av Franska Indokina. Efter den japanska ockupationen under andra världskriget blev "konungariket Laos" självständigt år 1949.

1953 startade två decennier av inbördeskrig mellan franskvänliga krafter och socialister med starka band till vänstergerillan i Vietnam. Dessa band ledde till att Laos drogs in i Vietnamkriget. På 1970-talet använde nordvietnamesiska trupper landet som en försörjningslinje under striderna med Sydvietnam och amerikanska styrkor genomförde massiva bombangrepp på Laos. 

År 1975 hade den kommunistiska gerillan Pahet Lao tagit makten över majoriteten av Laos, detta gjordes med hjälp av Sovjetunionen och Nordvietnam. Samma år skapades en koalitionsregering mellan The Lao People's Revolutionary Party (LPRP) och rojalisterna som hade stöd från USA och Frankrike. Efter flera regeringskonflikter tog LPRP all makt i Laos och tvingade kungen att abdikera. Landet döptes om till Demokratiska folkrepubliken Laos.

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Laos genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Laos är en kommunistisk enpartistat med en grundlag från år 1991. Partiet har haft makten sedan år 1975. Den högsta utövande makten har presidenten. Presidenten är också militär överbefälhavare, utnämner regeringen och ratificerar lagar. Kritik mot det politiska systemet är förbjudet. De få kritiska regimprotester som har varit under de senaste åren har blivit brutalt nedslagna. Militären har stort politiskt inflytande.

Förhållandet mellan laofolket och minoriteterna är ansträngt. En liten grupp hmongfolk har fört gerillakrig mot regimen sedan år 1975. Regimen har svarat med att bomba hmongområden. Detta har gjort att runt en tredjedel av hmongfolket har flytt. 

Mänsklig utveckling

12

137 av 188

Laos är nummer 137 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Laos är ett av Asiens fattigaste länder men landet är rikt på naturresurser som skog, mineraler och vatten. Brist på infrastruktur, kapital och utbildad arbetskraft har lett till att dessa resurser utnyttjas dåligt. Den tidigare socialistiska planekonomin blev under 1980- och 1990-talet gradvis ersatt med marknadsekonomi, något som medförde ekonomisk tillväxt och utveckling av industri- och tjänstesektorn. Textilindustri, gruvindustri och turism är viktiga näringsgrenar. Majoriteten av befolkningen arbetar dock med jordbruk. Laos är helt beroende av stöd och lån från utlandet. Mellan 18 och 20 procent av BNP består av biståndsmedel. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Laos för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

7 633 779

mennesker i Laos

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3

2,4

barn per kvinna i Laos

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43

43

barn som dör per 1000 levande födde i Laos

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

9 384

BNP per invånare i PPP-dollar i Laos

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 personer er undernärda i Laos

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

2,62

Ton CO2-utsläpp per invånare i Laos

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Laos

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Laos

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Laos

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,478

GII-indeksen i Laos

Jobb