[[suggestion]]
Laos
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vientiane

Etniska grupper

Lao 54,6 %, khmou 10,9 %, hmong 8 %, mindre etniska grupper/ospecificerad 26,5 % (2005)

Språk

Lao (officiell), franska, engelska, olika etniska minoritetsspråk

Religion

Buddhister 66,8 %, kristna 1,5 %, andra/ospecificerad/ingen 31,7 % (2005)

Befolkningsantal

6 911 544 (2015)

Demokrati och statsskick

Kommuniststat

Area

236 800 kvadratkilometer

Valuta

Kip

Bruttonationalinkomst per invånare

8 234 PPP$

Nationaldag

2 december

Andra landsidor

Geografi

Laos topografi präglas av berg och höglandsplatåer som tillsammans utgör runt 70 procent av landets landyta. Floden Mekong rinner från norr till söder och i detta bördiga område bor de flesta av invånarna. Laos har Asiens största skogsreserver i förhållande till areal. Okontrollerad avverkning, röjning av skog i förbindelse med svedjebruk samt omfattande ödeläggelse under kriget har bidragit till att skogsreserverna reducerats betydligt. 

Historia

Landets historia går tillbaka till år 1353 då kungadömet Lan Xang (översatt till de miljoner elefanternas land) grundades. Sedan dess har inbördeskrig förekommit och området har varit underlagt både Thailand, Myanmar och Vietnam. År 1893 blev Laos en del av Franska Indokina. Efter den japanska ockupationen under andra världskriget blev "konungariket Laos" självständigt år 1949.

1953 startade två decennier av inbördeskrig mellan franskvänliga krafter och socialister med starka band till vänstergerillan i Vietnam. Dessa band ledde till att Laos drogs in i Vietnamkriget. På 1970-talet använde nordvietnamesiska trupper landet som en försörjningslinje under striderna med Sydvietnam och amerikanska styrkor genomförde massiva bombangrepp på Laos. 

År 1975 hade den kommunistiska gerillan Pahet Lao tagit makten över majoriteten av Laos, detta gjordes med hjälp av Sovjetunionen och Nordvietnam. Samma år skapades en koalitionsregering mellan The Lao People's Revolutionary Party (LPRP) och rojalisterna som hade stöd från USA och Frankrike. Efter flera regeringskonflikter tog LPRP all makt i Laos och tvingade kungen att abdikera. Landet döptes om till Demokratiska folkrepubliken Laos.

Økologiske fotavtrykk

1 1

1,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Laos genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,2 jordklot

Samhälle och politik

Laos är en kommunistisk enpartistat med en grundlag från år 1991. Partiet har haft makten sedan år 1975. Den högsta utövande makten har presidenten. Presidenten är också militär överbefälhavare, utnämner regeringen och ratificerar lagar. Kritik mot det politiska systemet är förbjudet. De få kritiska regimprotester som har varit under de senaste åren har blivit brutalt nedslagna. Militären har stort politiskt inflytande.

Förhållandet mellan laofolket och minoriteterna är ansträngt. En liten grupp hmongfolk har fört gerillakrig mot regimen sedan år 1975. Regimen har svarat med att bomba hmongområden. Detta har gjort att runt en tredjedel av hmongfolket har flytt. 

Mänsklig utveckling

12

136 av 188

Laos är nummer 136 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Laos är ett av Asiens fattigaste länder men landet är rikt på naturresurser som skog, mineraler och vatten. Brist på infrastruktur, kapital och utbildad arbetskraft har lett till att dessa resurser utnyttjas dåligt. Den tidigare socialistiska planekonomin blev under 1980- och 1990-talet gradvis ersatt med marknadsekonomi, något som medförde ekonomisk tillväxt och utveckling av industri- och tjänstesektorn. Textilindustri, gruvindustri och turism är viktiga näringsgrenar. Majoriteten av befolkningen arbetar dock med jordbruk. Laos är helt beroende av stöd och lån från utlandet. Mellan 18 och 20 procent av BNP består av biståndsmedel. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Laos för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

7 379 358

mennesker i Laos

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

2,66

Ton CO2-utsläpp per invånare i Laos

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Laos

Utdanning

Likestilling

Työ