[[suggestion]]
Lesotho
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Maseru

Etniska grupper

Sotho 99,7 %, européer, asiater och andra 0,3 %

Språk

Sesotho (officiell) (södra Sotho), engelska (officiell), Zulu, Xhosa

Religion

Protestanter 47,8 % (pingstmänniskor 23,1 %, Lesotho evangeliska 17,3 %, anglikanska 7,4 %), romersk-katolska 39,3 %, andra kristna 9,1 %, icke-kristna 1,4 %, inga 2,3 % (2014)

Befolkningsantal

2,177,740 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

30 355 kvadratkilometer

Valuta

Loti, rand

Bruttonationalinkomst per invånare

2 695 PPP$

Nationaldag

4 oktober

Andra landsidor

Geografi

Lesotho är ett litet bergland som är ungefär lika stort som Belgien. Hela landet ligger på över 1000 meter över havet och det högsta berget är på 3482 meter. Floden Oranje har skurit djupa dalar i västra Lesotho och här ligger även en landremsa med bördig jord. Här ligger också huvudstaden Maseru. Bristen på jord att odla på och det intensiva utnyttjandet av betesmarker har orsakat allvarliga jorderosionskador och både växt- och djurlivet har blivit utarmat. Den ursprungliga skogen är nästan borta, men snabbväxande trädsorter som eukalyptus har planterats för att motverka jordödeläggelsen. Däggdjursfaunan består av 50 arter. Elefanter, lejon och leoparder förekommer men dessa är utrotningshotade. Med 323 registrerade fågelarter är fågelfaunan ganska rik i förhållande till Lesothos storlek.

Historia

Det har levt människor i Lesotho i över 50 000 år. De första som bodde där var jägare och samlare från sanfolket. Från 1400-talet invandrade flera bantufolkgrupper, bland annat sesothotalande folk, som idag utgör landets befolkning. Lesotho blev inte ett land förrän kung Moshoeshoe (år 1786-1870) blev den samlade ledaren för basothoene. På 1800-talet förekom det många krig mellan olika afrikanska folk samtidigt som boerna (europeiska bosättare, främst nederländare och fransmän) slog sig ned i Moshoeshoes kungadöme. Basothoene drog sig tillbaka till bergen där de kunde försvara sig bättre mot de militärtöverlägsna boerna. Samtidigt sökte kung Moshoeshoe stöd från britterna. Efter en del motstånd mot kolonialiseringen och väpnade uppror gick britterna till slut med på att göra Lesotho till ett brittiskt protektorat. Basutholand blev administrerat separat och undgick därmed att bli inkorporerad i Sydafrikaunionen när unionen etablerades år 1910. Britterna etablerade en viss grad av självstyre genom ett nationellt råd och en överhövding. Självständighet uppnåddes år 1966 och sedan dess har det förekommit mycket politisk oro i Lesotho.

Ekologiskt fotavtryck

8

0,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Lesotho genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,9 jordklot

Samhälle och politik

Lesotho är en demokratisk monarki men de lokala hövdingarna har stor makt. Sedan självständigheten år 1966 har det förekommit mycket politisk oro i landet. Det har förekommit flera statskupper och kungen har tvingats gå i exil flera gånger. Under parlamentsvalet år 1998 inträffade väpnade sammandrabbningar under demonstrationer vilket ledde till att sydafrikanska och botswanska soldater tvingades stötta regeringen och återupprätta ordningen i landet. Styrkorna drogs ut år 1999 varpå en process för att återinföra det demokratiska styrelsesättet påbörjades.

Under de senaste åren har landet präglats av oroligheter på grund av orenighet om valresultat och flera attentatförsök mot profilerade politiker. Lesotho är starkt knutet med Sydafrika, men förhållandet har varit ansträngt. Den första orsaken till detta är att Sydafrika har velat inkorporera Lesotho i Sydafrika och den andra orsaken är på grund av Lesothos fördömande av apartheidsystemet och mottagande av sydafrikanska flyktingar. Lesotho är ett av de länder i världen som drabbats värst av Hiv/AIDS och FN beräknar att runt 25-30 procent av befolkningen är smittad.

Mänsklig utveckling

10

165 av 188

Lesotho är nummer 165 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Lesotho har få naturresurser och endast 10 procent av jorden är odlingsbar. Trots detta livnär sig 70 procent av befolkningen i jordbruket - huvudsakligen djuruppfödning och självförsörjning. En fjärdedel av den yrkesföra befolkningen är sysselsatt i Sydafrika, många i gruvorna. När guldpriserna gick ned på 1990-talet blev det dock svårare att få jobb i Sydafrika och man räknar att antalet lesothier som arbetade i Sydafrika gick ned från 100 000 till 50 000 mellan år 1996 och 2005. Trots detta kommer fortfarande en tredjedel av landets bruttonationalprodukt (BNP) från gästarbetare utomlands. Lesotho har mycket vatten i bergområdena och det pågår en storskalig utbyggnad av vattenkraft. Det största vattenkraftsprojektet är Lesotho Highlands Water Project som påbörjades år 1986 och beräknas vara färdigt år 2020. Projektet har fått kritik för dess stora inverkan på miljön. Turismen har också varit en viktig näring i utveckling, men hindras av politisk oro.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Lesotho för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 330 318

mennesker i Lesotho

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 8

2,9

barn per kvinna i Lesotho

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73

73

barn som dör per 1000 levande födde i Lesotho

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

2 695

BNP per invånare i PPP-dollar i Lesotho

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 4 4 5
6 7 8 9 10

2,4

av 10 personer er undernärda i Lesotho

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 0

1,03

Ton CO2-utsläpp per invånare i Lesotho

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Lesotho

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 8 4 5
6 7 8 9 10

2,8

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Lesotho

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Lesotho

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,557

GII-indeksen i Lesotho

Jobb