[[suggestion]]
Libanon
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Beirut

Etniska grupper

Araber 95 %, armenier 4 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Språk

Arabiska, franska, engelska, armeniska

Religion

Muslimer 61,1 % (30,6 % sunni, 30,5 % shia, mindre andel alawiter och ismailier), kristna 33,7 % (maronitiska katoliker är den största kristna gruppen), druser 5,2 %, mycket litet antal judar, bahaier, buddhister och Hinduer (2018)

Befolkningsantal

5,261,372 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

10 452 kvadratkilometer

Valuta

Libanesiskt pund

Bruttonationalinkomst per invånare

10 691 PPP$

Nationaldag

22 november

Andra landsidor

Geografi

Libanon är ett land med många höga berg. De två bergskedjor Libanon och Antilibanon har båda toppar vid omkring tre tusen meter som är snötäckta från december till maj. En bördig slätt följer kusten längs Medelhavet och landet har ett medelhavsklimat med fuktiga, milda vintrar och torra, varma somrar. Jorderosion och förorening av grundvattnet hotar det libanesiska jordbruket, som annars har goda naturliga förutsättningar.

Historia

Det område som idag utgör Libanon styrdes av fenicier, assyrier och perser, innan den kristna delen av det romerska riket, Bysans, tog makten på 300-talet f. Kr. Araberna tog kontrollen på 600-talet och området styrdes av olika muslimska krafter i över tusen år. Efter att ha legat under det ottomanska imperiet, blev Libanon et franskt mandatområde efter första världskriget. Frankrike ville skapa en kristen allierad stat i Mellanöstern. Området Libanon låg i amfattade emellertid också många muslimer - både sunni- och shiamuslimer. Libanon blev självständigt 1943. Då hade libaneserna kommit överens om en nationell pakt som bestämde hur makten i landet skulle fördelas mellan de olika religiösa grupperna. Trots detta präglades landet av sjudande konflikter mellan de som ville behålla detta system och fästa sig till väst, och de som ville att muslimer skulle ha mer makt. År 1970 etablerades den palestinska befrielseorganisationen (PLO) i Libanon. PLO blev ett slags "stat i staten" och detta gjorde konflikten i landet ännu mer komplicerad. År 1975 utbröt inbördeskrig mellan religiösa och politiska grupper. Både Syrien och Israel ingrep i kriget, som varade fram till 1990. 

Ekologiskt fotavtryck

1 9

2,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Libanon genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,0 jordklot

Samhälle och politik

Den nationella pakten som fördelar makten mellan religiösa grupper gäller fortfarande. I den står det att presidenten måste vara Maronite (kristen), att statsministern måste vara sunnimuslim och att parlamentets ledare måste vara shiitiska. Dessutom finns regler om hur många muslimer och kristna det bör vara i riksdagen. Alla de tre grupperna bör vara representerade i regeringen. På grund av detta är religiös tillhörighet fortfarande mycket viktigt i libanesisk politik, och många av de meningsskiljaktigheter som ledde till inbördeskriget finns fortfarande kvar. Även om PLO inte längre verkar i Libanon har landet fortfarande en stor palestinsk befolkning, som inte har medborgarskap. Förhållandet till Israel är spänt och det har vid upprepade tillfällen brutit ut väpnad konflikt mellan Israel och den shiitiska gruppen/partiet Hizbollah. Förhållandet till Syrien är ett annat tema som präglat libanesisk politik i årtionden. Efter det syriska inbördeskriget bröt ut har över en miljon syrier flytt till Libanon. Hizbollah har gått in i kriget på de syriska myndigheternas sida och man fruktar att kriget i Syrien kommer att sprida sig till Libanon.

Mänsklig utveckling

14

111 av 188

Libanon är nummer 111 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Innan inbördeskriget var Libanon regionens ledande finansiella och kommersiella centrum. Under kriget försvann turisterna och många utländska företag och banker lämnade landet. Efter kriget investerades det stort i att återuppbygga ställningen som finanscentrum, både från libaneser i utlandet och från investerare på den arabiska halvön. Ekonomin började snabbt att växa igen. Idag domineras ekonomin av tjänstesektorn. Bank och finans, turism och byggbranschen är viktiga industrier. Libanon har få naturtillgångar och få egna industriprodukter. Därför är landet starkt beroende av import av varor. Det syriska inbördeskriget har bromsat tillväxten i Libanons ekonomi och befarandet att konflikten ska sprida sig till Libanon har oroat många utländska investerare och turister. Syriska flyktingar kostar enligt Världsbanken $ 7,5 miljarder per år, vilket motsvarar ungefär 1/6 av Libanons BNP (2014).

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Libanon för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

6 684 847

mennesker i Libanon

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 0

2,0

barn per kvinna i Libanon

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Libanon

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

10 691

BNP per invånare i PPP-dollar i Libanon

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Libanon

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 0

4,08

Ton CO2-utsläpp per invånare i Libanon

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

6,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Libanon

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Libanon

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Libanon

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,432

GII-indeksen i Libanon

Työ