[[suggestion]]
Litauen
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Vilnius

Etniska grupper

Litauer 84 %, polacker 6,1 %, ryssar 4,9 %, vitryssar 1,1 %, andra/ospecificerad/ingen 3,9 %

Språk

Litauiska (officiell) 82 %, ryska 8 %, polska 5,6 %, andra/ospecificerad 4,4 %

Religion

Katoliker 79 %, rysk-ortodoxa 4,1 %, protestanter (inkluderar lutheraner och evangeliska kristna baptister) 1,9 %, andra/ospecificerad 5,5 % , ingen 9,5 %

Befolkningsantal

2,711,566 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

65 300 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

48 397 PPP$

Nationaldag

16 februari

Andra landsidor

Geografi

Litauen har ett moderat inlandsklimat med en medeltemperatur mellan - 5 °C och 18 °C. Runt en tredjedel av landet är täckt av skog, i huvudsak gran och tall. Blandskogar av ek, alm, avenbok, lind, lönn och ask är också vanligt. 

Få ställen i landet når över en höjd på 200 meter över havet och majoriteten av Litauen ligger under 100 meter under havet. De mellersta delarna av landet är ett svagt kuperat slättlandskap med breda floddalar. Längs kusten sträcker sig ett bälte med sanddynor, som i norr vänder direkt mot Östersjön.

Miljöproblemen i Litauen är särskilt försurning av jorden och grundvattnet på grund av petroleumprodukter samt från kemikalier i områden runt militärbaser. 

Historia

Litauen hade handelsförbindelser med medelhavsområdet redan under romerskt tid och med Skandinavien under vikingatiden. De flesta litauiska stammarna har varit bosatt inne i Litauen, isolerat från handelsvägarna, något som gjorde att de levde relativt mycket i fred. Detta gjorde också att de behöll sin förkristna tro fram till 1300-talet, vilket är längre än något annat område i Europa.

Den första politiska samlingen av litauer skedde år 1236 av furst Mindaugas. I slutet av 1300-talet ingick Litauen, genom äktenskap, en polsk-litauisk union som varade till slutet av 1700-talet. Sedan dess var majoriteten av dagens Litauen under Ryssland fram till självständigheten år 1991. Litauen var självständigt mellan år 1919 och 1940 men år 1940 ockuperades Litauen av sovjetiska trupper som proklamerade Litauen en unionsrepublik till Sovjetunionen. Det förekom under hela tiden ett starkt motstånd och mycket gerillaverksamhet mot ockupationsmakten. Landet fick sin självständighet i september år 1991, efter ett års öppen konflikt med Moskva. Litauen blev snabbt erkänt av flera länder och blev medlem i FN samma år.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 5

3,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Litauen genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,6 jordklot

Samhälle och politik

Litauen kämpar, i likhet med alla ex-sovjetstater, med efterverkningarna efter sovjettiden. Däremot var inte "ryssifieringen" av Litauen lika stark som i grannländerna. I likhet med Estland och Lettland är den ryska minoriteten i Litauen liten, endast 9 procent. Förhållandet till Ryssland är idag en viktig del av litauisk utrikespolitik, särskilt när det gäller energipolitik. Litauen är idag fortfarande beroende av Ryssland är det gäller olje- och gasleveranser.

Litauen var ett av de länder som stöttade USA:s invasion av Irak år 2003 tillsammans med bland annat de andra baltiska staterna samt Polen och Tjeckien. Landet fick alltså emot den fransk-tyske linjen i Irakfrågan.

Den politiska situationen i Litauen har sedan frigörelsen varit ostabil med många nya partier. Både på 1990-talet och år 2003 tvingades Litauens politiska ledare att avgå efter korruptionsskandaler. Våren 2004 blev Litauen medlem i både EU och NATO och år 2007 gick Litauen med i Schengensamarbetet.

Mänsklig utveckling

17

35 av 188

Litauen är nummer 35 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Före andra världskriget Litauen ett typiskt jordbruksland och hade en aktiv marknadsekonomi. Efter den sovjetiska ockupationen 1940 infördes planekonomi och landet industrialiserades. Marknadsekonomi återinfördes efter självständigheten 1991 och idag är tjänstesektorn den viktigaste. Ekonomin föll kraftigt under finanskrisen 2009 och landet tvingades ta stora utländska lån. Efter tuffa åtstramningsåtgärder stabiliserade sig ekonomin igen. Tillväxten de senaste åren handlar främst om ökad efterfrågan på den inhemska marknaden, i synnerhet inom sektorer som energi, bygg, anläggning och handel. Litauen blev en del av eurosamarbetet 2014 och använder från och med 1 januari 2015 euro som valuta. Landet har brist på kvalificerad arbetskraft vilket bland annat beror på att många emigrerar. Enligt officiell statistik har mer än 10 procent av den totala befolkningen lämnat landet sedan självständigheten 1991.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Litauen för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 718 352

mennesker i Litauen

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 5

1,6

barn per kvinna i Litauen

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Litauen

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

13

48 397

BNP per invånare i PPP-dollar i Litauen

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Litauen

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 1

4,18

Ton CO2-utsläpp per invånare i Litauen

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Litauen

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Litauen

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Litauen

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,105

GII-indeksen i Litauen

Jobb