[[suggestion]]
Luxemburg
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Luxembourg

Etniska grupper

Luxemburgare 51,1 %, portugiser 15,7 %, fransmän 7,5 %, italienare 3,6 %, belgier 3,3 %, tyskar 2,1 %, spanjorer 1,1 %, britter 1 %, övriga 14,6 % (2019)

Språk

Luxemburgiska, tyska, franska

Religion

Kristna (övervägande romersk-katolska) 70,4 %, muslimer 2,3 %, övriga (inkluderar buddhister, folkreligioner, hinduiska, judiska) 0,5 %, ingen 26,8 % (uppskattning 2010)

Befolkningsantal

639,589 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Storhertigdöme

Area

2 586 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

142 214 PPP$

Nationaldag

23 juni

Andra landsidor

Geografi

Luxemburg är ett litet land där det längsta avståndet mellan landets gränser är åtta mil. Landet består av området runt floderna Sûre och Alzette som båda rinner ut i Sauer, en biflod till Mosel. Den nordliga delen av landet, som utgör delar av den belgiska bergskedjan Ardennerna, består av skogsklädda åsar och låga berg. De sydliga två tredjedelarna av landet kallas för "Bra land" och består av breda, bördiga dalar som består av sandsten och kalksten. I dalarna odlas vindruvor. Omkring en tredjedel av Luxemburg är täck av skog, mestadels ek och bok. Faunan omfattar 55 däggdjur och nästan 300 fågelarter. Skogarna har ett särskilt rikt fågelliv med sparvhökar, ugglor, hackspettar, blåmesar och nationalfågeln kungsfågeln. Landet har ett temperat centraleuropeiskt klimat med långa snörika vintrar och relativt varma och fuktiga somrar. Luxemburgs miljöproblem är huvudsakligen luft- och vattenförorening i städer samt förorening av jordbruksmark.

Historia

Luxemburgs nedskrivna historia börjar i medeltiden och kretsar kring borgen Luxemburg. Där utvecklades ett stadssamhälle som senare blev ett litet, men strategiskt, viktigt land i hjärtat av Europa. År 963 blev landet en självständig politisk enhet. Då var den belgiska provinsen som också hette Luxemburg en del av området. Från mitten av 1400-talet var Luxemburg underkastad olika europeiska länder och herradömen. Landet blev erkänt som storhertigdöme och självständig förbundsstat år 1815 av Vilhelm I av Nederländerna. När Belgien lösgjorde sig från Nederländerna år 1830 förlorade Luxemburg över hälften av sin landyta men vann samtidigt större självständighet. Luxemburg deklarerade sig självständigt och neutralt år 1867 och uppnådde full självständighet år 1890 då den nederländska kungen Vilhelm II dog. Landet ockuperades av tyska trupper under hela första och andra världskriget. Detta gjorde att landet lämnade neutralitetsprincipen, och blev en av de grundläggande nationerna i FN, EU och NATO.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 5 6 7 6

7,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Luxemburg genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 7,7 jordklot

Samhälle och politik

Luxemburg är en konstitutionell monarki med en storhertig som statsöverhuvud, och ett parlamentarisk demokrati. Storhertigens roll är huvudsakligen ceremoniell. Landet leds av en statsminister som kallas "regeringspresident". Parlamentet väljs vart femte år. Luxemburg har stabila politiska förhållanden. Det kristdemokratiska partiet har lett nästan alla regeringar sedan år 1919 och det är politisk enighet om de flesta stora frågorna. Runt 40 procent av befolkningen är utländska medborgare - huvudsakligen från andra EU-länder. De flesta infödda luxemburgare pratar tre språk; luxemburgska, franska och tyska. Landet är idag sätet för två EU-institutioner; EU-domstolen och Europeiska revisionsrätten. I en folkomröstning 2005 röstade majoriteten för den nya EU-konstitutionen - några veckor efter det avvisades av franska och nederländska väljarna.

Mänsklig utveckling

18

16 av 188

Luxemburg är nummer 16 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Luxemburg har ett högt bruttonationalinkomst (BNI) med en stabil ekonomisk tillväxt, låg inflation och arbetslöshet. Landet har ett av de högsta levnadsstandarder i Västeuropa. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare har länge varit bland de högsta i världen. Luxemburgs ekonomiska välstånd har sin basis i järn- och stålindustrin som etablerades på 1800-talet. Industrin har senare blivit mer differentierad och omfattar idag bland annat kemikalier och gummi. Dessutom har en ny högteknologisk industri etablerats. Tjänstesektorn, särskilt bank- och finanssektorn, har blivit mycket viktig och Luxemburg är idag ett av Europas viktigaste finanscenter. Många är bekymrade för att landets ekonomi har börjat bli för beroende av finanssektorn eftersom finanssektorn är sårbar för internationella trender. Landet upplevde ekonomisk nedgång under den globala finanskrisen år 2009 men har återhämtat sig igen. Arbetslösheten har däremot blivit högre än vanligt.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Luxemburg för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

654 768

mennesker i Luxemburg

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Luxemburg

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Luxemburg

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig

142 214

BNP per invånare i PPP-dollar i Luxemburg

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Luxemburg

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12,46

Ton CO2-utsläpp per invånare i Luxemburg

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Luxemburg

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Luxemburg

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Luxemburg

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,044

GII-indeksen i Luxemburg

Jobb