[[suggestion]]
Malawi
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lilongwe

Etniska grupper

Chewa 34,3%, Lomwe 18,8%, Yao 13,2%, Ngoni 10,4%, Tumbuka 9,2%, Sena 3,8%, Mang'anja 3,2%, Tonga 1,8%, Nyanja 1,8%, Nkhonde 1%, utländska 202%, utländska 202% (2018)

Språk

Chichewa (officiell) 57,2 %, chinyanja 12,8 %, chiyao 10,1 %, chitumbuka 9,5 %, chisena 2,7 %, chilomwe 2,4 %, chitonga 1,7 %, andra 3,6 % (1998)

Religion

Kristna 82,7 %, muslimer 13 %, andra 1,9 %, ingen 2,5 % (1998)

Befolkningsantal

20,308,502 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

118 484 kvadratkilometer

Valuta

Malawisk kwacha

Bruttonationalinkomst per invånare

1 732 PPP$

Nationaldag

6 juli

Andra landsidor

Geografi

Malawi är en inlandsstat i sydöstra Afrika. Det mesta av landarealen ligger på 1000-1500 meter över havet och består av högplatåer och berg. Den östafrikanska Riftdalen löper genom landet från norr till söder. Här ligger Malawisjön som är den tredje största sjön i Afrika. Sjön står för 20 % av landets areal. I låglandet finns viltreservat med nästan 200 däggdjursarter. Ungefär 82 % av Malawis befolkning bedriver jordbruk. Torka och översvämningar utgör dock ett hot mot näringen. Avskogning är ett stort miljöproblem i Malawi. Fiskbestånden i Malawisjön hotas av föroreningar, överfiske och minskande vattennivåer.

Historia

Under 1800-talet bedrev arabiska handelsmän omfattande slavhandel med malawier. År 1859 anlände den skotska upptäcktsresanden och missionären David Livingstone som ville få slut på slaveriet. Hans ankomst följdes av brittiska missionärer som spred det kristna budskapet och år 1891 blev Malawi en brittisk koloni. Britterna kallade landet Nyasaland, sjölandet, men när landet blev självständigt år 1964 antog landet namnet Malawi. Med självständigheten försvann monarkin och enpartistaten med Hastings Banda som president skapades. Bandas konservativa politik mötte stort motstånd. År 1971 utropades Banda till president på livstid. I och med detta ökade protesterna i omfattning och år 1992 fick malawierna rösta om de ville ha demokrati eller ett fortsatt enpartisystem. Med en klar majoritet för demokrati i folkomröstningen hölls fria val två år senare. Detta ledde till Bandas fall och seger för Malawis nya president – Bakili Muluzi. 

Ekologiskt fotavtryck

4

0,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Malawi genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,5 jordklot

Samhälle och politik

Den nuvarande presidenten Bingu wa Mutharika vann ett omstritt presidentval år 2004. Mutharika bröt med sin föregångares parti och bildade partiet Democratic Progressive Party. Han är nu inne på sin andra period som Malawis president. Mutharika främsta mål är att skapa ekonomiskt välstånd och att bekämpa den korruption som varit utbredd sedan Bandas tid. Sedan han kom till makten har flera före detta politiker gripits och anklagats för korruption. År 2009 åtalades förre presidenten Bakili Muluzi för över 80 fall av korruption. Medellivslängden i Malawi är 52 år för män och 54 år för kvinnor, och barnadödligheten är hög. Detta beror på faktorer som bristfällig kost och dålig tillgång till medicinsk behandling. AIDS är en anledning till att många barn växer upp utan föräldrar. Även om barnarbete är förbjudet så arbetar många barn inom jordbruket. 

Mänsklig utveckling

10

166 av 188

Malawi är nummer 166 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Efter införandet av demokrati har också ekonomin reformerats. Det statliga ägandet och engagemanget i näringslivet har minskat betydligt. Under perioden 2006-2008 kunde Mutharika peka på en rekordhög ekonomisk tillväxt. Landets livsmedelsproduktion genererade ett överskott och exporten ökade avsevärt tack vare presidentens stödprogram för utsäde och gödningsmedel. Malawi är främst ett jordbruksland och ett av få afrikanska länder som vanligtvis är självförsörjande på mat. Jordbruket, och därmed ekonomin, är dock känslig för variationer i klimatet, bortfall av arbetskraft och prisfluktuationer på exportartiklar. Tobak står för över hälften av landets exportintäkter. Andra exportvaror är socker, te och kaffe. Malawisjön ligger till grund för ett omfattande fiske och lockar turister.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Malawi för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

20 931 751

mennesker i Malawi

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 7

3,8

barn per kvinna i Malawi

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

barn som dör per 1000 levande födde i Malawi

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

1 732

BNP per invånare i PPP-dollar i Malawi

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

av 10 personer er undernärda i Malawi

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0

0,08

Ton CO2-utsläpp per invånare i Malawi

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Malawi

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Malawi

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

6,7

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Malawi

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,554

GII-indeksen i Malawi

Jobb