[[suggestion]]
Malaysia
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kuala Lumpur

Etniska grupper

Bumiputera 62,5 % (malajer och ursprungsbefolkning), kineser 20,6 %, indier 6,2 %, övriga 0,9 %, icke-medborgare 9,8 % (2019)

Språk

Bahasa malayiska, engelska, kinesiska, tamil och många mindre språk, särskilt många finns på Borneo

Religion

Muslimer 61,3 %, buddhister 19,8 %, kristna 9,2 %, hinduer 6,3 %, andra/ospecificerad/ingen 3,5 % (2010)

Befolkningsantal

33,519,406 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Kosntitutionell monarki

Area

330 800 kvadratkilometer

Valuta

Malaysisk ringgit

Bruttonationalinkomst per invånare

33 434 PPP$

Nationaldag

31 augusti

Andra landsidor

Geografi

Malaysia är geografiskt delad i en västlig och en östlig del. Den västliga delen av landet sträcker sig över den sydliga spetsen av Malayhalvön och den östliga delen befinner sig på ön Borneo. På halvön präglas landskapet av bergskedjor med toppar på 2100 meter över havet. Hela kusten består av låglandsområden som sträcker sig ett stycke inåt bergen. De två provinserna på Borneo består av bördiga lågland i de nordliga kustområdena som går över till åsar och höglandsområden längre in i landet. Längst i söder utgör höga bergskedjor en naturlig gränst mot de indonesiska delarna av ön. Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet året runt, särkilt under monsunperioden. Malaysia har mycket regnskog som täcker nära en tredjedel av landet. Avskogningen av stora områden för att bygga palmoljeplantager hotar den biologiska mångfalden, speciellt på Borneo. Ett annat miljöproblem är förorenat dricksvatten och oreglerat utsläpp från bilar och tungindustrin som försämrar luftkvaliteten i de stora städerna i landet.

Historia

Malaysia ligger i ett område som under många århundraden har varit en knutpunkt för handel i Sydostasien. På grund av den oframkomliga terrängen växte det aldrig fram stora, folkrika imperier i området, men ett antal mindre kungariken uppstod kring mäktiga handelsstäder under det första årtusendet e.kr. På 1300-talet växte ett betydande kraftcentrum fram runt Malacka, som styrdes av en muslimsk sultan vilket säkerställde starka band med andra muslimska stater i området. Malacka erövrades av portugiserna på 1500-talet innan holländarna och britterna gjorde sitt intåg i området några århundraden senare. På 1800-talet blev större delen av dagens Malaysia en brittisk koloni. Under andra världskriget ockuperades landet av Japan innan Malaysia fick sin slutliga oberoende självständighet som federal självständig stat år 1963. 

Ekologiskt fotavtryck

1 2 4

2,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Malaysia genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,5 jordklot

Samhälle och politik

Malaysia har en symbolisk monarki där en av sultanerna som leder landets tretton delstater väljs till kung för fem år i taget. Den verkliga makten ligger hos regeringen som väljs av representanter i underhuset och leds av statsministern. De politiska partierna i landet är i huvudsak organiserade efter etnicitet eller religion och det existerar ingen etablerad höger/vänster-axel i politiken. UMNO har varit det största partiet i alla regeringskoalitioner sedan självständigheten och dominerar också stora delar av näringslivet. Under de senaste åren har oppositionen vuxit sig starkare. Bland annat det islamistiska partiet Parti Islam se-Malaysia (PAS) fått makten i en av delstaterna och infört sharialagar. Islams inflytande i samhället är, förutom etniska motsättningar, bland de viktigaste politiska frågorna i Malaysia.

Mänsklig utveckling

16

60 av 188

Malaysia är nummer 60 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Malaysia har en starkt exportinriktad ekonomi och landet exporterar stora mängder gummi, råolja, virke och vegetabilisk olja. Goda regleringar och en öppen marknad gör landet attraktivt för utländska investeringar som växer stadigt. Malaysia drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen år 1997. Med hjälp från den internationella valutafonden (IMF) kom ekonomin snabbt igång igen och landet är idag bland de mest välmående i regionen. Trots att Malaysia har en välutbyggd marknadsekonomi har staten betydande intressen i flera branscher och det styrande partiet UMNO har många och starka band till industrin. På 1970-talet introducerade regeringen reformer för att utjämna den höga andelen kineser och andra minoriteter i näringslivet genom att ge inhemska malaysier specifika fördelar inom utbildning och offentlig sektor. Detta går under namnet bumiputrapolitik. Även om situationen idag är helt annorlunda är reformerna fortfarande i kraft och kinesiska och andra minoriteter diskrimineras kraftigt i delar av arbetslivet. Regeringen har satt som mål att landet ska vara på samma nivå som västerländska industrinationer innan år 2020.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Malaysia för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

34 308 525

mennesker i Malaysia

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Malaysia

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8

8

barn som dör per 1000 levande födde i Malaysia

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

9

33 434

BNP per invånare i PPP-dollar i Malaysia

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 personer er undernärda i Malaysia

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7

7,38

Ton CO2-utsläpp per invånare i Malaysia

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Malaysia

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Malaysia

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Malaysia

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,228

GII-indeksen i Malaysia

Jobb