[[suggestion]]
Mali
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bamako

Etniska grupper

Mande (bambara, malinke, soninke), peul 17 %, voltaikere 12 %, songhai 6 %, tuareg och maurere 10 %, andra/ospecificerade/ingen 5 %

Språk

Franska (officiell), bambara samt olika afrikanska språk

Religion

Muslimer 90 %, kristna 1 %, traditionell tro 9 %

Befolkningsantal

20,137,527 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1,240,192 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 447 PPP$

Nationaldag

22 september

Andra landsidor

Geografi

Mali är en inlandsstat i det västra Afrika. Landytan är den åttonde största i Afrika och majoriteten av landet består av öken eller halvöken. Det nordliga Mali hör till Saharaöknen. Sahels slättlandskap delar landet på mitten. I sydväst och i inlandsdeltat finns det savanner och bördig jord. Klimatet är tropiskt men i söder gör floderna Niger och Senegal klimatet kyligare och våtare. Det är regnperiod mellan juni och oktober.

Malis största miljöproblem är torka. Ökenspridning leder till jorderosion och till att skogar och betesmarker reduceras.Från 1960-talet och framåt har torka allt blivit vanligare och detta har kommit att påverka djurhållningen i landet, detta har även orsakat problem för folk som lever som nomader i Mali.

Dessutom är det brist på rent dricksvatten. Malis växt- och djurliv hotas också av torka samt av tjuvskytte och ödeläggelse av naturskyddsområden. Regeringen har etablerat naturskyddsområden men dessa har inte lyckats stoppa tjuvskytte eller olovlig avverkning av skog.

Historia

Mali var länge ett kultur- och handelscentrum i nordvästra Afrika. Mellan 600-talet och slutet av 1500-talet var området styrt av tre mäktiga kungariken. År 1591 blev landet invaderat av muslimska styrkor från Marockoområdet. Detta var början på en period med mycket oro och strider mellan muslimer och icke-muslimska afrikanska folkgrupper. I slutet av 1800-talet blev landet en fransk koloni med namnet franska Sudan. En självständighetsrörelse växte fram efter andra världskriget och år 1960 fick Mali sin självständighet. År 1968 tog en grupp unga officerare makten genom en statskupp och Moussa Traoré blev landets diktator. I slutet av 1980-talet började krav om demokrati och ett flerpartisystem att uppkomma. Traoré avsattes genom en militärkupp år 1991. Statskuppen leddes av Amadou Toumani Touré och banade vägen för ett flerpartisystem. En ny grundlag antogs efter en folkomröstning år 1992. Trots ett fredsavtal på 1990-talet fanns det en stor oenighet mellan regeringen och de nomadiska tuaregerna, som krävde självstyre i norra Mali. Den svajande demokratiska utvecklingen i landet fortsatte till år 2012 då en ny militärkupp avsatte presidenten. Statskuppen möttes dock av starkt internationellt fördömande och kuppmakarna bestämde sig för att utlysa nyval.

Ekologiskt fotavtryck

7

0,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Mali genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,8 jordklot

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från år 1992 är Mali en presidentstyrd republik där presidenten väljs vart femte år. Presidenten utnämner statsministern som i sin tur utnämner resten av regeringen. Den lagstiftande makten har parlamentet med 147 säten. Allmänna val till parlamentet sker vart femte år. Mali har ett flerpartisystem men enligt grundlagen är det inte tillåtet för partierna att vara baserade på etnisk eller religiös tillhörighet. Landets politik är präglat av konflikten mellan regeringen och tuaregerna, som gör krav på Malis norra områden. Betesmarker och knappa vattenresurser är centrala teman i konflikten. År 1992 var militären missnöjda med hur regeringen hanterade tuarege upproret och genomförde en statskupp i mars. Kort därefter deklarerade tuarege och islamistiska grupper en egen stat i norr, med namnet Azawad. Under sommaren drev islamister ut tuaregerna från Azawad och införde Sharialagar. Detta, och det faktum att al-Qaida har ett starkt fäste i landet, har medfört internationellt bekymmer.

När rebellerna i årsskiftet 2012/2013 började röra sig söderut mot huvudstaden Bamako gick Frankrike och flera andra in i Mali för att bistå med militär hjälp till Malis regering. Den 25 april 2013 instiftade FN den fredsbevarande operationen The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) som övertog Frankrikes roll i Mali.

Mänsklig utveckling

8

183 av 188

Mali är nummer 183 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Mali räknas som ett av världens fattigaste länder och är beroende av bistånd. Näringslivet är i stor grad baserat på jordbruk som sysselsätter 80 procent av befolkningen. Huvudprodukterna från jordbruket är bomull, nötkreatur och kornprodukter. 10 procent av befolkningen lever som nomader och det finns lite industri i landet. Malis viktigaste exportprodukter är bomull, guld och nötkreatur. Mali exporterar även mycket fisk till andra länder i Västafrika. Detta gör att ekonomin är beroende av hur världsmarknaden ser ut samt att en torka i landet kan ha katastrofala följder för ekonomin i landet Landet har stora mineralresurser men dessa är inte utnyttjade. Mali är Afrikas tredje största guldproducent efter Sydafrika och Ghana. Landet har upplevt betydande ekonomisk tillväxt från 1990-talet och har genomfört reformer för att diversifiera ekonomin och bekämpa fattigdomen.  

Oroligheterna i landet har gjort situationen värre. Nästan all hjälp utifrån har avbrutits tillfälligt. En stor majoritet av befolkningen lever på vad de själva producerar. Industrin är landet är generellt underutvecklad.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mali för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

20 855 724

mennesker i Mali

Barn per kvinne

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 5 4

5,5

barn per kvinna i Mali

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91

91

barn som dör per 1000 levande födde i Mali

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

2 447

BNP per invånare i PPP-dollar i Mali

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 0 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 personer er undernärda i Mali

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

2

0,30

Ton CO2-utsläpp per invånare i Mali

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Mali

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Mali

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 1 5
6 7 8 9 10

3,1

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Mali

Likestilling

Työ