[[suggestion]]
Marocko
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Rabat

Etniska grupper

Arab-berber 99 %, övriga 1 %

Språk

Arabiska (officiellt), tamazight (officiellt), Tachelhit, Tarifit, franska (ofta språket för företag, regering och diplomati)

Religion

Muslimer 99 %, kristna 1 %, omkring 6000 judar (2010)

Befolkningsantal

36,561,813 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

446 550 km²

Valuta

Marockanska dirham (MAD)

Bruttonationalinkomst per invånare

9 519 PPP$

Nationaldag

30 juli

Andra landsidor

Geografi

Marocko är det enda landet i Afrika som har kust vid både Medelhavet och Atlanten. I norra Marocko ligger det viktiga Gibraltarsundet som förbinder Medelhavet med Atlanten. Sundet utgör också en naturlig gräns mot Spanien. Marocko är ett bergrikt land. Atlasbergen sträcker sig genom landet i riktningen sydväst-nordöst och i norr finner man Rifbergen. Majoriteten av Marockos befolkning bor norr om dessa berg eftersom söder om bergen finns ökenlandskap. Det mesta av den sydöstliga delen av landet är en del av Saharaöknen och därmed är befolkningen liten och det ekonomiska produktionsvärdet från området är lågt. I södra Marocko ligger det omstridda Västsahara, en tidigare spansk koloni, som ockuperades av Marocko år 1975. Landets huvudstad är Rabat men den största staden är hamnstaden Casablanca. Marockos miljöproblem är vattenbrist och jorderosion. Försurning från industriverksamheten är också ett problem.

Historia

På grund av sitt strategiska läge har Marocko genom historien varit ett eftertraktat området. Berberna har bott i området sedan förhistorisk tid. Senare styrde fenicier, romare, västgoter, vandaler och greker från det bysantinska riket området. På 600-talet erövrade araberna området och omvandlade området till ett islamiskt samhälle. Området splittrades upp i två provinser och flera dynastier växte fram. De europeiska stormakterna började intressera sig för Marocko i början av 1400-talet och Portugal ockuperade flera städer vid Atlantkusten för att kontrollera sjöhandeln. Från 1830 tog den franska armén kontroll över Marocko och år 1912 ingick Frankrike ett avtal med sultanen som gjorde delar av landet till ett franskt protektorat. Marocko blev därmed indelat i ett spanskt och ett franskt protektorat medan hamnstaden Tanger förblev under internationell kontroll. En nationaliströrelse växte fram på 1930-talet och ett självständighetsparti, Istiqlal-partiet, grundades.

År 1953 skickade Frankrike sultan Muhammed V i exil till Madagaskar. Muhammed V efterföljdes av den impopulära Muhammed Ben Arafa. Detta utlöste en aktiv opposition mot det franska protektoratet och frankrike tvingades att låta Muhammed V att återvända år 1955. Marocko blev ett självständigt kungarike år 1956.

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Marocko genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Marocko är enligt grundlagen en konstitutionell monarki. Kungen har mycket makt genom att kungen är överbefälhavare för armén och utnämner statsministern. Marocko är indelat i 16 förvaltningsområden som leds av kungligt utnämnda ämbetsmän. Ända sedan självständigheten har politiska partier varit lagliga och val till parlamentet har genomförts. Emellertid har parlamentet lite makt i förhållande till kungen. Det är förbjudet att grunda partier som grundar sitt budskap i religion, språk, etnicitet eller geografisk placering. Detta innebär att den största upprorsrörelsen, som är en islamisk rörelse, inte tillåts ställa upp i val. Efter den arabiska våren medförde demonstrationer med krav om ökade demokratisering antogs ändringar i grundlagen som gav mer makt åt parlamentet på kungens bekostnad. Trots detta är det klart att kungen styr landet. Bland annat är det är olagligt att kritisera kungens beslut.

Rättssystemet är präglat av korruption och även om situationen för de mänskliga rättigheterna har förbättrats efter att den sittande kungen satte sig på tronen rapporteras det fortfarande om brott mot de oppositionellas rättigheter. Marockos utrikespolitik präglas av konflikten om Västsahara. Den nationalistiska rörelsen Polisario har förklarat området som självständigt med stöd från Algeriet, något som har gjort Marockos förhållande till grannlandet ansträngt. Trots flera rundor av förhandlingar har man inte funnit en politisk lösning på konflikten.

Under den arabiska våren 2011 förekom demonstrationer som krävde demokratisering i olika delar av Marocko. Dessutom protesterade människor mot begränsade medborgerliga rättigheter, utbredd korruption, ekonomiska utmaningar och växande sociala klyftor. Som ett resultat genomfördes reformer och ändringar i grundlagen antogs som gav parlamentet lite mer makt på kungens bekostnad.

Läs mer om den arabiska våren

Mänsklig utveckling

13

122 av 188

Marocko är nummer 122 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Den marockanska ekonomin är stabil men med liten tillväxt. Landet genomför reformer för att skapa nya arbetstillfällen. Särskilt i städerna är arbetslösheten ett stort ekonomiskt och socials problem. Marocko är beroende av nederbörd under vintern för att jordbruket, som står för hälften av landets sysselsättning, ska tjäna pengar. Tjänstesektorn utgör hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP). Marocko är världens största exportör av fosfater. Dessutom är turism och valutatransaktioner från marockaner utomlands en viktig intäkt. Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien centrala handelspartners. De viktigaste exportvarorna är kläder, textil, elektronik, fosfater, gödsel, oljeprodukter, citrusfrukter, grönsaker och fisk.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Marocko för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

37 840 044

mennesker i Marocko

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 2

2,3

barn per kvinna i Marocko

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

18

barn som dör per 1000 levande födde i Marocko

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

9 519

BNP per invånare i PPP-dollar i Marocko

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er undernärda i Marocko

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,82

Ton CO2-utsläpp per invånare i Marocko

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Marocko

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,5

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Marocko

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Marocko

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,425

GII-indeksen i Marocko

Jobb