[[suggestion]]
Mauritius
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port Louis

Etniska grupper

Indomauritier 68 %, kreoler 27 %, sinomauritier 3 %, franskmauritier 2 %

Språk

Kreolspråk 86,5 %, bhojpuri 5,6 %, franska 4,1 %, tvåspråkiga 1,4 %, övrigt 2,6 % (inklusive engelska som är officiellt språk men som talas av mindre än 1 % av befolkningen), ospecificerat 0,1 % (2011)

Religion

Hinduer 48,5 %, katoliker 26,3 %. muslimer 17,3 %, övriga kristna 6,4 %, övrigt 0,6 %, ingen 0,7 %, ospecificerad 0,1 % (2011)

Befolkningsantal

1,386,129 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

2 040 kvadratkilometer

Valuta

Mauritisk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

26 906 PPP$

Nationaldag

12 mars

Andra landsidor

Geografi

Mauritius består av huvudön Mauritius, den lilla vulkanön Rodrigues, de två Alegaöarna och St. Brandonöarna. Östaten är en del av ögruppen Maskarenene i den indiska oceanen och ligger 900 km öster om Madagaskar. Mauritius skapades för omkring 10 miljoner år sedan av ett underhavs vulkanutbrott. Mauritius högsta punkt är Oiton de la Rivière på 828 meter över havet. Landets huvudstad Port Louis ligger på ön Mauritius. Mauritius kämpar med miljöproblem som är typiska för östater; avskogning, erosion och brist på färskvatten. Mauritius var på 1990-talet nummer tre på FN:s lista över de länder med flest utrotningshotade arter.

Historia

Portugisiska sjöfarare besökte ön på 1500-talet men bosatte sig inte på ön. Den första europeiska kolonialiseringen genomfördes av Nederländerna år 1598 som gav ön namnet Mauritius och etablerade handelsstationer på ön. Nederländerna lämnade kolonin år 1710 och fem år senare ockuperade fransmännen ön på nytt. Mauritius blev en välstående koloni under det franska Ostindiska kompaniet. Fransmännen byggde ut plantageekonomin med socker som den viktigaste produkten och med slavar från östra Afrika och Madagaskar som arbetskraft. Mauritius ockuperades av Storbritannien år 1810 och blev formellt en brittisk koloni år 1814 som blev en marinbas under Napoleonkrigen. Mauritius fick ökat självstyre år 1961 och blev självständigt inom det brittiska samväldet år 1968. Keoler i Mauritius är ättlingar till de tidigare sockerplantageägarna och slavarna och indo-mauritierna härstammar från indiska immigranter som ankom till ön på 1800-talet för att arbeta efter det att slavhandeln förbjöds år 1835.

Ekologiskt fotavtryck

1 8

1,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Mauritius genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,9 jordklot

Samhälle och politik

Mauritius blev en republik år 1992. Detta innebar att Mauritius fick en egen president som statsöverhuvud istället för att officiellt vara underkastad den brittiska tronen. Presidenten har huvudsakligen ceremoniella uppgifter och makten ligger hos parlamentet och statsministern. Parlamentet har en kammare och val hålls vart femte år. Mauritius är ett av de få länderna i Afrika som har ett fungerande flerpartisystem. Landets politiska liv präglas av koalitioner och alliansbyggande. De flesta partier koncentrerar sig i mitten av politiken och reflekterar en nationell konsensus som stöttar de demokratiska värdena och en relativt öppen ekonomi med en stark privat sektor. De demokratiska rättigheterna är välutvecklade och valsystemet säkrar att de olika etniska grupperna blir representerade i parlamentet.  

Mänsklig utveckling

16

62 av 188

Mauritius är nummer 62 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Mauritius har länge haft en av Afrikas starkaste ekonomier. Mauritius har gått från att vara en jordbruksekonomi, med fokus på export av socker, till en allsidig ekonomi inom industri, finans och turism. Under de senaste decennierna har landets ekonomiska tillväxt varit förhållandevis stabil, vilket har fördubblat landets intäkter per invånare och ökat välståndet. Mauritius har en stark privat sektor baserad på starka traditioner inom privat näringsverksamhet. Sedan början av 2000-talet har Mauritius satsat mycket på informations- och kommunikationsteknologi. Socker är tillammans med industrivaror de viktigaste exportartiklarna.  

 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Mauritius för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 300 557

mennesker i Mauritius

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Mauritius

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

barn som dör per 1000 levande födde i Mauritius

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

7

26 906

BNP per invånare i PPP-dollar i Mauritius

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer er undernärda i Mauritius

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

2,94

Ton CO2-utsläpp per invånare i Mauritius

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Mauritius

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Mauritius

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Mauritius

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,347

GII-indeksen i Mauritius

Jobb