[[suggestion]]
Moldavien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Chisinau

Etniska grupper

Moldaver 75,1 %, rumäner 7 %, ukrainare 6,6 %, Gagauz 4,6 %, ryssar 4,1 %, bulgarer 1,9 %, övriga 0,8 % (2014)

Språk

Moldaviska/rumänska 80,2 % (officiell) (56,7 % identifierar sitt modersmål som moldaviska, vilket är praktiskt taget detsamma som rumänska; 23,5 % identifierar rumänska som sitt modersmål), ryska 9,7 %, Gagauz 4,2 % (ett turkiskt språk), ukrainska 3,9 %, bulgariska 1,5 %, romer 0,3 %, övriga 0,2 % (2014)

Religion

Ortodoxa 90,1 %, övriga kristna 2,6 %, övriga 0,1 %, agnostiker <,1 %, ateister 0,2 %, ospecificerade 6,9 ​​% (2014)

Befolkningsantal

3,323,875 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

33 851 kvadratkilometer

Valuta

Moldavisk leu

Bruttonationalinkomst per invånare

15 238 PPP$

Nationaldag

27 augusti

Andra landsidor

Geografi

Moldavien är en liten inlandsstat. Landskapet består av ett delvis kuperat slättlandskap med djupa dalar och många floder och bäckar. I väst rinner Prutfloden och i öst rinner Dniesterfloden. Centralt i landet ligger åsen Codru där landets högsta punkt, Dealul Bălănești, ligger, endast 430 meter över havet. Huvudstaden Chişinău ligger mitt i landet och andra viktiga städer är bland annat Tiraspol, Bălţi, Bender och Comrat. Comrat är centrum för den autonoma regionen Gagauzia.

Tre fjärdedelar av landet har mycket bördig jord. Jorden i södra Moldavien är dock sämre. Den omfattande användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel under det senaste decenniet har försämrat kvaliteten på jorden och blivit ett av landets största miljöproblem. Avskogning och jordbruk på brant mark har bidragit till att jorderosion jordskred är ökande problem.

Historia

Större delen av Moldavien ligger i det gamla området Bessarabien och landets strategiska läge har genom historien gjort att området varit en viktig trafikled mellan Asien och Sydeuropa. Greker, romare, hunner och bulgarer har styrt området innan det blev en del av Mongolriket på 1200-talet. 

Sovjetunionen ockuperade området år 1940 och grundlade den moldoviska socialistiska sovjetrepubliken som en del av Östeuropas socialistiska folkrepubliker. Rumänien försökte att återta området och anslöt sig till Tyskland under andra världskriget. Tyska trupper erövrade området och skickade Bessarabiens judar till koncentrationsläger i Transnistrien. Bara ett fåtal av de 185 000 judar som skickades till lägret överlevde när Sovjetunionen erövrade området år 1944.

År 1990 valde det högsta rådet i Moldaviens sovjetsocialistiska republik den tidigare kommunistpartimedlemmen Mircea Snegur till landets president. Snegur var för Moldaviens självständighet och försökte få staten erkänd av Västvärlden. År 1991 förklarades Moldavien självständigt från Sovjetunionen och antog namnet Republiken Moldavien.

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Moldavien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,1 jordklot

Samhälle och politik

Den lagstiftande instansen i Moldavien är parlamentet som har 101 medlemmar och väljs genom allmänna val vart fjärde år. Den utövande makten är delad mellan presidenten och regeringen, som båda väljs vart fjärde år. Presidenten väljs av parlamentet och regeringen utgår från och är ansvarig för parlamentet. 

Vid parlamentsvalet år 2009 fick kommunistpartiet majoritet men oppositionspartierna anklagade kommunistpartiet för valfusk. Stora demonstrationer bröt ut. Oppositionen nekade att rösta i parlamentet och detta gjorde att landet varken kunde välja en ny president eller regering. Ryssland och Kina meddelade sitt stöd till kommunistpartiet. Sedan dess har det funnits många stora svårigheter i politiken, särskilt med tanke på oenighet om rysk tillhörighet. Den nuvarande regeringen vill bekämpa korruption och stärka förbindelserna med EU.

Området Gagauzia, där befolkningen har turkiska rötter, och Transnistrien, där slaverna är majoritet, är autonoma regioner. Det har tidvis förekommit väpnade konflikter om Transnistrien där regionens slaviska majoritet vill ha självständighet och rysk anknytning. Regionens status är därför fortfarande oklar och lokala myndigheter har anklagats för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Mänsklig utveckling

15

79 av 188

Moldavien är nummer 79 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Tjänstesektorn står för mer än hälften av Moldaviens BNP och jordbruket och industrin står för cirka 15 procent vardera. Många är självförsörjande. Landet har inga egna mineralresurser vilket gör att kol, olja och gas måste importeras från andra länder. Efter Sovjetunionens fall har bristen på energi varit ett hinder för industriproduktionen och Moldavien försöker att utveckla alternativ och förnybara energikällor. Sovjetunionens upplösning utlöste en ekonomisk kris för Moldavien som idag det Europas fattigaste land och beroende av bistånd från IMF, EU och USA. Moldavien strävar efter europeisk integration och ekonomiska reformer har lett till framgångar i den ekonomiska utvecklingen, men förändringen går sakta. 2012 ingick Moldavien ett frihandelsavtal med EU.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Moldavien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

3 435 931

mennesker i Moldavien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Moldavien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn som dör per 1000 levande födde i Moldavien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 238

BNP per invånare i PPP-dollar i Moldavien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Moldavien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 2

3,27

Ton CO2-utsläpp per invånare i Moldavien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Moldavien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,5

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Moldavien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Moldavien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,205

GII-indeksen i Moldavien

Jobb