[[suggestion]]
Montenegro
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Podgorica

Etniska grupper

Montenegriner 45 %, serber 28,7 %, bosniaker 8,7 %, albaner 4,9 %, muslimer 3,3 %, romer 1 %, kroater 1 %, andra 2,6 %, ospecificerade 4,9 % (2011)

Språk

Serbiska 42,9 %, montenegrinska (officiell) 37 %, bosniska 5,3 %, albanska 5,3 %, serbokratiska 2 %, andra 3,5 %, ospecificerade 4 % (2011)

Religion

Otrodoxa 72,1 %, muslimer 19,1 %, katoliker 3,4 %, ateister 1,2 %, andra 1,5 %, ospecificerade 2,6 % (2011)

Befolkningsantal

607,414 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

13 812 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

23 440 PPP$

Nationaldag

13 juli

Andra landsidor

Geografi

Montenegro är en liten och bergrik stat på balkanhalvön. Landskapet består av höga bergskedjor i norr, slättlandskap och djupa floddalar. Landet har en liten kustremsa längs det adriatiska havet. Landets genomsnittliga höjd över havet är 900 meter, men vissa områden räcker ända upp till 1800 meter och bergen i Montenegro är bland de brantaste i Europa. Landets högsta berg är Bobotov Kuk i Durmitor som är 2522 meter över havet. Det finns också många inlandssjöar. I Montenegro ligger Balkans största insjö Skutari. Montenegro har ett ovanligt rikt växt- och djurliv i ett område och har fem naturreservat. Naturreservatet Durmitor är tillsammans med Kotorbukten (med sina medeltida städer och vackra natur) på UNESCO:s världsarvslista.

Historia

På 600-talet blev områdets ursprungsbefolkning illyrerna fördrivna av slaverna. På slutet av 1100-talet blev området en del av kungariket Serbien. När detta rike blev upplöst på 1300-talet blev Montenegro ett självständigt furstendöme som, i förbund med Venedig, utkämpade en utdragen konflikt med det Osmanska riket. Länderna i Västeuropa erkände Montenegros självständighet på Berlinkongressen år 1878. År 1910 blev Montenegro proklamerat som ett kungarike. Kungariket Montenegro blev år 1918 förenat med Serbien och uppgick i Serbernas, Kroaternas och Slovenernas kungarike, som år 1929 bytte namn till kungariket Jugoslavien. Under andra världskriget genomgick Montenegro först en italiensk och sedan (år 1943) tysk ockupation. Vid upplösningen av Jugoslavien gick Montenegro och Serbien tillsammans i folkrepubliken Jugoslavien som år 2003 bytte namn till Serbien och Montenegro. Efter en folkomröstning i Montenegro år 2006 blev Serbien och Montenegro upplöst och Montenegro blev ännu en gång en självständig stat.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 4

2,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Montenegro genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,5 jordklot

Samhälle och politik

Montenegro är en republik med en president som statens överhuvud. Presidenten väljs genom allmänna val för femårsperioder. Statsministern är ledaren för regeringen. Parlamentet med en kammare har ett mandat på 4 år. Idag har parlamentet 81 platser istället för 74. Det första parlamentsvalet efter självständigheten följdes av internationella observatörer och genomfördes i stort sett problemfritt. Landets politik har sedan självständigheten varit centrerat runt att hålla samman landet och arbeta för medlemskap i EU och NATO. Landet har ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU och fick kandidatstatus i december 2010. Trots detta är korruption ett stort problem. Landets medborgare fick visumfrihet till Schengenområdet i december 2009. Trots betydande framgångar finns det fortfarande interna spänningar mellan etniska grupper. De stora inkomstskillnaderna mellan norr och den rika kusten i söder är också fortsatt en utmaning.

Mänsklig utveckling

16

47 av 188

Montenegro är nummer 47 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Aluminiumindustrin, som utvecklades runt Montenegros bauxitförekomster efter andra världskriget, lade grunden för landets basproduktion. Dock har denna produktion haft problem med ökande kostnader sedan oljekrisen år 1973. Landets turism började växa rean på 1960-talet men all ekonomisk tillväxt stannade upp på grund av krigen som bröt ut i området 1990. Montenegros ekonomi började återhämta sig först i slutet av Kosovokriget år 1999, mycket tack vare införandet av den tyska marken. De senaste åren har Montenegro försökt locka utländska investerare och mer än 90 procent av företagens kapital i landet hade till sommaren 2010 privatiserats. En av de största förändringarna är en ny typ av mervärdesavgift som är lägre för turistnäring  och därmed stöttar landets växande turistsektor. Världens rese- och turistråd har många gångar rankat Montenegro som det snabbast växande turistlandet i världen med en uppskattad årlig tillväxt på 10 procent innan 2016.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Montenegro för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

626 485

mennesker i Montenegro

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Montenegro

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2

2

barn som dör per 1000 levande födde i Montenegro

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

6

23 440

BNP per invånare i PPP-dollar i Montenegro

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Montenegro

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 1

4,18

Ton CO2-utsläpp per invånare i Montenegro

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Montenegro

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,5

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Montenegro

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Montenegro

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,119

GII-indeksen i Montenegro

Jobb