[[suggestion]]
Nederländerna
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Amsterdam (politiskt centrum är Haag)

Etniska grupper

Holländare 76,9 %, EU 6,4 %, turkiska 2,4 %, marockanska 2,3 %, indonesiska 2,1 %, tyska 2,1 %, surinameser 2 %, polska 1 %, övriga 4,8 % (2018)

Språk

Nedeländska (officiell), frisiska (officiell)

Religion

Katoliker 23,6 %, protestanter 14,9 % (inkluderar holländska reformerta 6,4 %, nederländska protestantiska kyrkan 5,6 %, kalvinister 2,9 %), muslimer 5,1 %, övriga 5,6 % (inkluderar hinduiska, buddhister, judar), ingen 50,7 % (2017).

Befolkningsantal

16 947 904 (2015)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

41 543 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

69 577 PPP$

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Nederländerna ligger på Europas västkust och är ett mycket platt land. En tredjedel av landytan ligger under havsnivån och den västliga delen av landet ligger i genomsnitt en meter över havet. Diken och fördämningar längs kusten och längs de många floderna och kanalerna hindrar översvämningar. Landets högsta punkt är Vaalserberg (322,7 meter över havet) som finns i sydöstra Nederländerna vid gränsen till Tyskland och Belgien. Nederländerna tillhör lövträdzonen, även om det finns få skogar i landet. Landets skogar har under åren blivit nedhuggna för att ge plats åt jordbruket. Landet har kustklimat, något som gör att vintern inte är särskilt kall och sommaren inte särskilt varm. Många blommor trivs i klimatet och Nederländerna är känt för sina tulpaner som odlas på stora områden. 

Nederländerna är ett befolkningstätt land med ett omfattande jordbruk. Dessutom har Nederländerna flertal miljöproblem, särskilt med övergödning, tungmetallutsläpp och surt regn. Landet använder stora resurser för att komma tillrätta med problemen.

Historia

Germanska folkgrupper kom 100 f.kr till det nuvarande Nederländerna. 50 år senare blev landet införlivat i Romarriket. När Romarriket upplöstes övertog frankerna området. När Frankerriket delades blev området uppdelat i olika kungadömen och några områden gavs som gåvor till Spanien. Andra kungadömen förde genom åren krig mot Frankrike och England. De nordligaste regionerna grundade år 1581 republiken Nederländerna. Landet blev senare en viktig sjöfarts- och handelsnation som skaffade sig kolonier i bland annat Indien och Afrika. Kungariket Nederländerna etablerades i Wienkongressen år 1815. Belgien och Luxemburg införlivades också i landet, men dessa stater förklarade sig självständiga samma århundrade. Både under första och andra världskriget höll sig Nederländerna neutralt. År 1940 blev landet ockuperat av Tyskland och det nederländska kungahuset och regeringen flydde till Storbritannien. Nederländerna frigjorde sig fem år senare och kungafamiljen återvände till landet.  

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 3

3,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Nederländerna genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,4 jordklot

Samhälle och politik

Nederländerna är en konstitutionell monarki enligt grundlagen från 1815. Regeringen leds av en statsminister som utnämns av kungen. Parlamentet i Nederländerna har två kamrar; underhuset och senaten. Nederländerna var tidigare en betydande sjöfarts- och handelsnation med flera kolonier. Idag hör de karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten till Nederländerna.

Nederländsk politik har traditionellt präglats av starka religiösa splittringar mellan katoliker och protestanter, och det finns inga regler på hur många mindre partier som kan vara representerade i riksdagen. Detta har inneburit att Nederländerna har ovanligt många partier och att regeringar ofta bestått av stora koalitioner.

Nederländerna är känt för att ha en liberal lagstiftning när det gäller narkotika och prostitution. Det var det första landet i världen att godkänna samkönade äktenskap och var bland de första att införa kvinnlig rösträtt. Traditionellt har landet varit tolerant för olika religioner och fritänkare, men under 2000-talet har toleransen för bland annat religionen islam försvagats. Befolkningens stöd för EU-samarbetet har även minskat de senaste åren. Under valet 2017 blev det invandrings- och EU-kritiska partiet Partij voor de Vrijheid (PVV), landets näst största.

Holländskt medlemskap i EU och Nato är viktigt för landets utrikespolitik. Landet arbetar aktivt med ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter. Landet är även bland de länder som ger mest bistånd. Flera viktiga internationella organ har sitt säte i Nederländerna, bland annat den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och FN:s organisation för förbud mot kemiska vapen (OPCW).

Mänsklig utveckling

18

9 av 188

Nederländerna är nummer 9 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Nederländerna är en handels- och exportnation med en välutvecklad industrisektor. Landets ekonomi är i stor grad baserad på import av råmaterial som förädlas till färdiga produkter som sedan säljs vidare. Industrin står för 25 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP) och de traditionellt viktigaste industrierna är maskin- och metallindustrin, elektronik-, kemi- och textilindustrin. Nederländerna var på 1950-talet med och etablerade den europeiska kål- och stålunionen som senare skulle bli den Europeiska unionen (EU). Jordbruk är viktigt och landet är världsledande inom trädgårdsodling. Landets viktigaste naturresurser är olja och gas som finns i sjöområden utanför Nederländernas kust. Nederländernas geografiska läge på Europas västkust har gjort det möjligt att öppna handelsrutter som landet har utnyttjat sedan tidigare århundraden.

Eftersom Nederländernas handel i stor grad bygger på internationell handel blev landet hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008. Arbetslösheten har gått ned under de senaste decennierna och förblev låg under den globala finanskrisen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nederländerna för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

17 618 299

mennesker i Nederländerna

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 5

1,6

barn per kvinna i Nederländerna

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4

4

barn som dör per 1000 levande födde i Nederländerna

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

18

69 577

BNP per invånare i PPP-dollar i Nederländerna

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Nederländerna

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7

7,47

Ton CO2-utsläpp per invånare i Nederländerna

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nederländerna

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Nederländerna

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Nederländerna

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,025

GII-indeksen i Nederländerna

Jobb