[[suggestion]]
Niue
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Alofi

Etniska grupper

Niueer 66,5 %, delvis niueer 13,4%, icke niueer 20,1% (inkluderar 12% européer, asiat och 8% polynesier) (2011)

Språk

Niueanska (officiellt) 46 % (ett polynesiskt språk som är nära besläktat med tonganska och samoanska), Niueanska och engelska 32 %, engelska (officiellt) 11 %, Niueanska och andra 5 %, övriga 6 % (uppskattning 2011)

Religion

Protestanter 61,7%,medlemmar av "Church of Jesus Christ" 8,7%, katoliker 8,4%, Jehovas vittnen 2,7%, sjundedagsadventister 1,4%, övriga 8,2% , ingen 8,9 % (2017)

Befolkningsantal

2000 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk monarki

Area

260 km²

Valuta

Nyzeeländsk dollar

Nationaldag

6 februari

Andra landsidor

Geografi

Niue är en av världens största korallöar. Landskapet består av branta kalkstensklippor längs kusten med en central platå som stiger omkring 60 meter över havet. Ön omges av ett korallrev och den enda stora öppningen är på mitten av Niues västkust i närheten av huvudstaden Alofi, där mestadelen av befolkningen bor. I landets havsområde ligger tre andra korallrev. Kustområdena på Niue ha väldigt många kalkstensgrottor. En del av jorden är mycket ovanlig på grund av höga nivåer av naturlig radioaktivitet och det finns lite åkermark. Tidsskillnaden mellan Niue och fastlandet på Nya Zeeland är 23 timmar på vintern och 24 timmar på sommaren. Klimatet på Niue är tropiskt och det regnar mest från november till april.

Historia

Niue befolkades på 900-talet av polynesierna som kom från Salomonöarna. Man antar att människor från Tonga kom till ön på 1500-talet. När den brittiska sjökaptenen James Cook kom till ön år 1774 kastade öns invånare stenar på manskapet och kaptenen lyckade inte lägga till i land. Ön Niue fick därmed namnet Savage Island, de vildas ö. Brittiska missionärer började komma år 1846. De kidnappade en från lokalbefolkningen och utbildade mannen till präst. Kristendomen spred sig långsamt från by till by. När kolonier började grundas i områden kom även slavhandeln och tvångsarbete till ön. Niues kung Fata-a-iki ville överge makten över Niue till Storbritannien år 1887 eftersom han fruktade att andra mer brutala koloniherrar skulle ta över ön. Ansökan godkändes först år 1990, men redan ett år senare (år 1991) annekterades ön av Nya Zeeland. Nya Zeelands grundlag från år 1974 gav Niue självstyre och samma år röstade öns befolkning om självständigheten. Majoriteten av befolkningen röstade för att Niue skulle förbli en associerad stat med Nya Zeeland.

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Niue genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Enligt Nius grundlag är landets statschef Storbritanniens monark, för närvarande drottning Elizabeth II, precis som för Nya Zeeland. Monarken representeras på ön av Nya Zeelands ständige representant. Parlamentet har 20 medlemmar. Den utövande makten har landets statsminister och regering. Niue är indelad i 14 byar som alla har sin eget råd. Invånarna i landet har nyzeeländskt medborgarskap. Ansvaret för försvaret och utrikespolitiken ligger hos Nya Zeeland som också har förpliktat sig med att bidra med administrativ assistans. Niues utrikespolitik har traditionellt varit styrt av Nya Zeeland, men sedan år 1994 har Niue upprättat flera formella diplomatiska förhållanden med andra stater. Under de senaste 20 åren har invånarantalet på ön halverats på grund av emigration till Nya Zeeland samt ett sjunkande födelsetal.  

Mänsklig utveckling

0

av 188

Niue är nummer av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Niue har en liten ekonomi som är beroende av stöd från Nya Zeeland. Det låga invånartalet och dålig kommunikation med omvärlden har gjort att ekonomin är underutvecklad. Många av invånarna är sysselsatta inom den offentliga administrationen. Hushållen praktiserar ofta självförsörjande jordbruk. Honung, vanilj, kokos och taro (rotfrukt) produceras för export. Andra intäkter omfattar turism, banklicenser, lån av telefonnätet för speciella internationella telefontjänster samt försäljningen av internetdomänen ".nu". Niue fick år 2003 det första fullständigt trådlösa nationella internetsystemet i världen. Turismen är en växande sektor men huvudstadens hamn är liten vilket förhindrar åtkomsten för stora turistskepp. Turisterna blir därmed influgna från Samoa. Cyklonen Heta orsakade år 2004 en katastrofal ödeläggelse av öns byggnader, infrastruktur, matförråd och korallrev. Återuppbyggnaden blev en stor kostnad för det lilla landet vilket har försenat många andra utvecklingsprojekt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Niue för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

0

mennesker i Niue

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3

2,4

barn per kvinna i Niue

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

24

barn som dör per 1000 levande födde i Niue

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig
BNP per invånare i PPP-dollar i Niue

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Niue

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

Ingen statistik tillgänglig
Ton CO2-utsläpp per invånare i Niue

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Niue

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistik tillgänglig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Niue

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Niue

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i Niue

Jobb