[[suggestion]]
Nordmakedonien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Skopje

Etniska grupper

Makedoner 64,2 %, albaner 25,2 %, turkar 3,9 %, romer 2,7 %, serber 1,8 %, andra/ingen/ospecificerad 2,2 % (2002)

Språk

Makedonska (officiell) 66,5 %, albanska (officiell) 25,1 %, turkiska 3,5 %, romani 1,9 %, serbiska 1,2 %, annan 1,8 % (2002)

Religion

Makedonsk-ortodoxa 64,7 %, muslimer 33,3 %, andra kristna 0,37 %, andra/ingen/ospecificerad 1,63 (2002)

Befolkningsantal

2,128,262 (2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

25 713 kvadratkilometer

Valuta

Denar

Bruttonationalinkomst per invånare

16 927 PPP$

Nationaldag

8 september

Andra landsidor

Geografi

Nordmakedonien (Tidigare Makedonien) är en inlandsstat mitt på Balkanhalvön och består av ett bergrikt landskap med djupa dalar. Landet har tre stora insjöar: Ohrid, Prespa och Dojran. Dessa gränsar till grannländerna. Ohridsjön uppskattas vara 5 miljoner år gammal och därmed en av världens äldsta insjöar. Landet har tre naturskyddsområden, som ligger i obebodda områden. Industristäder har fabriker från det socialistiska Jugoslavien som fortfarande används. Landets största miljöproblem är luftförorening och avfall. På sommaren har landet även lokala vattenförsörjningsproblem på grund av sitt varma Medelhavsklimat. Begränsningar i vattenkonsumtionen är därför vanligt under varma perioder.

Historia

Genom historien har många människor stridit om makten i Nordmakedonien. Området har bland annat varit en del av Alexander den stores rike, Bysans och det Osmanska riket. Efter balkankriget delades Nordmakedonien upp mellan Grekland, Bulgarien och Serbien. Under andra världskriget var landet ockuperat av Bulgarien och Italien. Efter kriget blev Nordmakedonien en av sex delrepubliker i forna Jugoslavien, som leddes av Josip Broz Tito. På slutet av 1980-talet ledde kommunismens fall i Östeuropa, och Titos död, till att flera av delrepublikerna förklarade sig självständiga. År 1991 gjorde Nordmakedonien detta och var den enda staten i det tidigare Jugoslavien som blev självständig på ett fredligt vis. I början av 2000-talet blev det emellertid nästan inbördeskrig mellan slavisktalande makedonier och albaner. Den albanska minoriteten identifierade sig inte som makedonier då området var en del av Jugoslavien, och ställde krav på större inflytande. 2001 ingicks ett fredsavtal som gav landets minoriteter fler rättigheter.

Økologiske fotavtrykk

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Nordmakedonien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Nordmakedonien är en parlamentarisk demokrati. Parlamentet väljs vart fjärde år och presidenten väljs vart femte år. Konflikten mellan makedonierna och albanerna har länge dominerat politiken. Efter fredsavtalet 2001 har konstitutionen ändrats så att albanerna fått fler rättigheter och större inflytande. Idag går den politiska skiljelinjen främst mellan det makedonska nationalistiska regeringspartiet, VMRO-DPMNE, och oppositionen socialdemokratiska spetsen, SDSM. Makedonien vill gå med i Nato och EU. Båda har stoppats av Grekland, som tror att "Makedonien" är namnet på en grekisk provins, och att landet bör kallas något annat.

2019, efter en långvarig namnkonflikt med Grekland bytte Makedonien till Nordmakedonien. Det kom att öppna för medlemskap i NATO (mars 2020) och för förhandlingar om ett framtida medlemskap i EU. Så sent som November 2020 blockerades däremot förhandlingarna av Bulgarien som menar att den nordmakedonska staten tolererar rasism och hat gentemot bulgarer. 
 

Mänsklig utveckling

15

81 av 188

Nordmakedonien är nummer 81 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Trots att Nordmakedonien haft en relativt god tillväxt under början av 2000-talet är landet fortfarande på en lägre ekonomisk nivå än när det var en del av Jugoslavien. Ekonomin är känslig för svängningar i världen och stoppades exempelvis under eurokrisen 2012. Jordbruk och industri var länge stora industrier, men under de senaste åren har tjänstesektorn vuxit. Arbetslösheten är bland de största i Europa och unga drabbas särskilt hårt. Nästan en tredjedel av befolkningen beräknas vara fattiga av Världsbanken (2013). Många invånare är beroende av pengar från släktingar som arbetar utomlands, eller inkomster från den informella ekonomin.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nordmakedonien för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 082 662

mennesker i Nordmakedonien

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,54

Ton CO2-utsläpp per invånare i Nordmakedonien

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Nordmakedonien

Utdanning

Likestilling

Työ