[[suggestion]]
Nya Zeeland
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Wellington

Etniska grupper

Europeer 64,1 %, maorier 16,5 %, kineser 4,9 %, indier 4,7 %, samoaner 3,9 %, tonganer 1,8 %, Cooköarnas maori 1,7 %, britter 1,5 %, filippinska 1,5 %, nyzeeländare 1 %, övriga 13,7 % (2018).

Språk

Engelska 95,4 %, Maori 4 %, samoanska 2,2 %, nordkineser 2 %, hindi 1,5 %, fransmän 1,2 %, Yue 1,1 %, Nya Zeelands teckenspråk 0,5 % , annat eller ej angivet 17,2 % (2018)

Religion

Kristna 37,3 % (katoliker 10,1 %, anglikaner 6,8 %, presbyterianer och kongregationer 5,2 %, pingstvänner 1,8 %, metodister 1,6 %, Jesu Kristi kyrka 1,2 %, övriga 10,7 %), hinduer 2,7 %, maorier 1,3 %, muslimer , buddhister 1,1 %, annan religion 1,6 % (inkluderar judendom, spiritualism och New Age-religioner, Baha'i, asiatiska religioner förutom buddhismen), ingen religion 48,6 %, motsatte sig att svara 6,7 % (2018)

Befolkningsantal

44,991,442 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

268 021 kvadratkilometer

Valuta

Nyzeeländsk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

51 967 PPP$

Nationaldag

17 april

Andra landsidor

Geografi

Nya Zeeland består av två huvudöar, Nordön och Sydön, och flera mindre öar. På Nordön är det vulkaner, varma insjöar och gejsrar. Sydön är störst med en landyta på 150 460 kvadratkilometer och omkring en fjärdedel av landets befolkning bor där. På Sydön ligger bergskedjan de sydliga Alper. Nya Zeeland är en del av öbältet med vulkaner kring Stilla havet. Aktiva vulkaner och gejsrar indikerar att det fortfarande förekommer rörelser i jordskorpan. Nya Zeeland upplever årligen 14 000 jordskalv och några av dem är kraftiga. På grund av sin långa isolation från resten av världen så har Nya Zeeland en unik flora och fauna. Dessa hotas idag av spridningen av främmande arter på ön. Klimatet på Nya Zeeland är varierande, från kallt och fuktigt till torrt och subtropiskt.

Historia

De första människorna kom till Nya Zeeland för cirka 700 år sedan och invandrade från öarna i det östliga Polynesien. De utvecklade en egen kultur och är idag kända som maorier. De första kända européerna som kom till ön var den nederländska upptäcktsresande Abel Janszoon Tasman år 1642. Européerna kom inte tillbaka till ön förrän 120 år senare då den brittiske upptäcktsresande kapten Cook kartlade nästan hela kusten. I början av 1800-talet kom brittiska handelsmän, valfångare, äventyrare och missionärer och bosatte sig bland maorierna. Det uppstod motsättningar mellan de fast boende och immigranterna. För att skydda de brittiska intressena och kontrollera utvecklingen skickade regeringen i London år 1832 en magistrat till Nya Zeeland. Åtta år senare blev ön formellt en brittisk koloni. De flesta maorihövdingarna underkastade sig drottning Victorias herradöme, men ett brutalt förtryck påbörjades och striderna varade i över 30 år. År 1852 blev Nya Zeeland en koloni med en egen regering och år 1907 en självständigstat med dominionstatus i det brittiska samväldet.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 0

3,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Nya Zeeland genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,1 jordklot

Samhälle och politik

Nya Zeeland nådde full självständighet från Storbritannien år 1947, men är fortfarande medlem av samväldet och erkänner den brittiska monarken (för tillfället Elizabeth II) som landets statsöverhuvud. Monarken är representerad genom en generalguvernör. Landet har ett parlamentariskt styrelsesätt. Statsministern är landets reella politiska ledare och är ledaren för det största partiet i parlamentet. Parlamentet har 120 medlemmar och väljs för tre år. Från dessa medlemmar utses ett kabinett med ungefär 20 ministrar. Det finns ingen skriftlig grundlag. Politiken har traditionellt varit dominerad av National Party och Labour Party. En kontroversiellt inrikespolitisk fråga är maoriernas krav om kompensation för förlorade landområden och fiskerättigheter de har förlorat trots löften i det så kallade Waitangitraktatet. Under de senaste åren har de flesta regeringar försökt lösa klagomålen från maorierna som anser sig vara orättvist behandlade. FN har kritiserat Nya Zeeland for deras låga straffålder. Barn ner till 10 år kan dömmas for dråp och andra brott kan straffa barn från 14 år. 

Mänsklig utveckling

18

13 av 188

Nya Zeeland är nummer 13 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Nya Zeeland är en liten och öppen ekonomi med en mycket exportorienterad jordbrukssektor. Jordbruksprodukter omfattar en stor andel av exportvärdet medan mycket av industriproduktionen är baserad på bearbetning av jordbruksprodukter. De viktigaste exportprodukterna från jordbruket är kött, mjölkprodukter, skogsprodukter, frukt, grönsaker och ull. Landet har många förnyelsebara energikällor som vattenkraft och jordvärme. Landets ekonomi är mycket beroende av handel och Nya Zeeland är det första västliga landet som ingick ett frihandelsavtal med Kina år 2008. Nya Zeeland är mycket beroende av den ekonomiska situationen i Asien, Europa och USA. Landet är en attraktiv turistdestination och turistnäringen växer. Dessutom är Nya Zeeland känd för sin filmindustri.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Nya Zeeland för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

5 228 100

mennesker i Nya Zeeland

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Nya Zeeland

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5

5

barn som dör per 1000 levande födde i Nya Zeeland

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

13

51 967

BNP per invånare i PPP-dollar i Nya Zeeland

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Nya Zeeland

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 1

6,16

Ton CO2-utsläpp per invånare i Nya Zeeland

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nya Zeeland

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Nya Zeeland

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Nya Zeeland

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,088

GII-indeksen i Nya Zeeland

Jobb