[[suggestion]]
Österrike
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Wien

Etniska grupper

Österrikare 91,1 %, slaviska folk 4 %, turkar 1,6 %, tyskar 0,9 %, andra/ospecificerad/ingen 2,5 % (2001)

Språk

Tyska (officiell) 88,6 %, turkiska 2,3 %, serbiska 2,2 %, kroatiska (officiell i Burgenland) 1,6 %, andra 5,3 % (2001)

Religion

Katoliker 73,6 %, protestanter 4,7 %, muslimer 4,2 %, andra 3,5 % ospecificerad/ingen 14 % (2001)

Befolkningsantal

8 414 638 (2011)

Area

83 855 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

67 936 PPP$

Nationaldag

26 oktober

Andra landsidor

Geografi

Österrike är ett litet land i hjärtat av Europa. 60 % av landet består av berg. Alperna dominerar i söder och väst och i detta område är klimatet alpint. Dalar möjliggör resande i landet men vägnätet är präglat av ett stort antal broar och tunnlar. I nordöstra Österrike är landskapet plattare och längst i öst finns det stora slättområden. Här ligger landets största insjö, Neusiedlersjön, som delas av Österrike och Ungern. Insjön står på listan över världens kulturarv på grund av det rika djurlivet i området. Donau, Europas längsta flod, rinner igenom nordöstra Österrike. Floden används för flodkraftverk och är viktig i handelssammanhang.

Klimatet i låglandet är tempererat. Temperaturen och nederbördsmängden varierar efter område på grund av de stora höjdskillnaderna. Klimatet är mildast i öst och torrast norr om Wien. Sur nederbörd har ödelagt 25 % av skogarna i Österrike. Idag tar landet miljöproblemen på allvar och infört lagar baserat på principen att de som förorenar betalat skadorna. Österrike har intagit en aktiv position i klimatdebatten i världssamfundet.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att människor har bott i dagens Österrike i minst 300 000 år. På 400-talet f.kr tog kelter kontroll över området. Sedan dess har olika folkgrupper styrt landet innan det år 962 blev införlivat i det Tyskromerska riket. Riket föll år 1806 och kejsardömet Österrike-Ungern upprättades. I slutet av 1800-talet uppstod politisk sionism, en form av judisk nationalism. Samtidigt började politikerna behandla judarna som en underlägsen rad. I denna miljö växte Adolf Hitler upp. Skottet i Sarajevo, som dödade tronarvingen av Österrike-Ungern, utlöste år 1914 första världskriget. Fyra år senare förlorade Österrike-Ungern och Tyskland kriget. Detta gjorde att kejsardömet föll och Österrike-Ungern upplöstes. Hårda förhållanden under mellankrigstiden skapade en ökad polarisering i politiken och en fascistisk diktatur infördes år 1934. Fyra år senare anslöt Österrike sig till Tyskland och landet deltog på Tysklands sida under andra världskriget. Landet har ännu inte gjort upp med sitt förflutna. Detta kan delvis skyllas på att de allierade höll Tyskland som ensam ansvarig för kriget och nazismen.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 5

3,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Österrike genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,6 jordklot

Samhälle och politik

Österrike är en federation som består av nio delstater. Presidenten utnämner en förbundskansler, chefen i regeringen. Sedan andra världskriget har Österrike varit styrt av det borgerliga Folkpartiet och Socialdemokraterna i en koalition. Under de senaste 30 åren har emellertid det högerextrema Frihetspartiet vuxit sig starka och partiet har under vissa perioder suttit i regeringen. Frihetspartiets kandidat Barbara Rosenkranz var vid presidentvalet år 2010 huvudmotståndare till socialdemokraten Heinz Fischer, som ställde upp på omval. Fischer vann valet.

År 2010 införde Österrike, som första land i EU, rösträtt för 16 åringar vid nationella val. Det antas vara orsaken till att de populistiska partierna fick många röster i valet året efter. Enligt en undersökning år 2008 är Österrike det medlemslandet som är mest negativa till EU. Särskilt Frihetspartiet var skeptiska till utvidgandet av EU år 2004 på grund av fruktan om ökad immigration och ökad arbetslöshet. Österrike har emellertid haft en förhållandevis låg arbetslöshet, även under den globala finanskrisen år 2008. Landet har ett generöst välfärdssystem med liknelser med den Skandinaviska modellen.  

Mänsklig utveckling

18

24 av 188

Österrike är nummer 24 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Trots sitt EU motstånd är Österrike ett av de länder som dragit mest fördelar av unionsutvidgandet på 2000-talet. Österrikes företag har flyttat verksamheten till Östeuropa och handeln har ökat. Resultatet har varit ökad tillväxt i ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare har varit bland Europas högsta sedan slutet av 1980-talet, något som kan förklaras av privatisering av statliga företag. Idag finns det inga företag som ägs av staten. Skattetrycket var innan högt, även i relation till andra EU länder, men detta har sjunkit kraftigt sedan millennieskiftet. Den globala finanskrisen år 2008 gjorde att Österrikes inflation har ökat de senaste åren. Ett annat problem är bristen på utbildad arbetskraft. Detta är delvis löst genom utländsk arbetskraft. Även om cirka 40 % av Österrikes landyta används till jordbruket så står näringen för mindre än 2 % av BNP. Viktigast är industri- och tjänstesektorn, särskilt turistnäringen. Österrikes största handelspartner är Tyskland och 70 % av handeln sker innanför EU.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Österrike för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

8 958 960

mennesker i Österrike

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 4

1,5

barn per kvinna i Österrike

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4

4

barn som dör per 1000 levande födde i Österrike

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

17

67 936

BNP per invånare i PPP-dollar i Österrike

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Österrike

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6

6,63

Ton CO2-utsläpp per invånare i Österrike

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Österrike

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Österrike

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Österrike

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,053

GII-indeksen i Österrike

Jobb