[[suggestion]]
Oman
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Muskat

Etniska grupper

Araber, baluchier. Gästarbetare från främst Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh och afrikanska länder.

Språk

Arabiska (officiell), engelska, baluchi, urdu och indiska dialekter

Religion

Muslimer (mestadels Ibadhi) 85,9 %, kristna 6,5%, hinduer 5,5%, buddhister 0,8%, andra/ospecificerad/ingen 1,3 % (2010)

Befolkningsantal

3,694,755 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Sultanat

Area

309 500 kvadratkilometer

Valuta

Omansk rial

Bruttonationalinkomst per invånare

37 676 PPP$

Nationaldag

18 november

Andra landsidor

Geografi

Oman är ett ökenland med en bördig kustremsa i nordost och sydväst. Kustlandskapet växlar mellan slättlandskap och branta berg som stupar ned i havet. Det högsta berget är Jabal ash-Sham på 3035 meter. Landet har ett varmt och torrt ökenklimat med en medeltemperatur på mellan 20 och 35 °C, och är nästan utan vegetation. I oaserna och längs kusten växer grupper av dadelpalmer.

De flesta av Omans däggdjursarter är små djur som näbbmöss, igelkottar, fladdermöss och rödrävar. Stora rovdjur som leoparder, randiga hyenor och ökenlo är nästan helt utrotade på grund av jakt. Oman har ett rikt fågelliv med enorma mängder fåglar som rastar i Oman under vår- och höstflyttning eller övervintrar.

Landet har en liten tillgång på färskvatten och avsaltat havsvatten täcker idag stora delar av vattenförbrukningen. Miljöproblemen i Oman är försaltning av jorden samt förorening av kusten på grund av oljeutsläpp.

Historia

Oman var bebott redan 3000 år f.kr. Från runt 500 f.kr och tusen år framöver var landet en del av det Persiska riket. Oman var ett av de första länderna som konverterade till islam och på 700-talet grundade Oman sin eget imamskap. Imamen var politisk och religiös ledare för landet.

Den stora öknen gjorde Oman isolerat, något som främjade sjöfarten. Omanska sjöfarare seglade till Kina på 1400-talet och landet blev tidigt ett handelscentrum på den arabiska halvön. När portugiserna kom till Oman år 1507 fann de livliga handelsstäder längs kusten. De tog full kontroll över området tills de blev utkastade 150 år senare. År 1749 tog Ahman ibn Said över makten och sedan dess har Saiddynastin haft makten i Oman. År 1965 utbröt ett inbördeskrig när ”Popular Front for the Liberation of Oman”, stödda av Kina, Sovjetunionen och Sydjemen, krävde självständighet för det omstridda Dhofarområdet. Kriget varade till år 1975, då upproret slogs ned med militär hjälp från Storbritannien, Jordanien och Irak.

Fram till år 1970 var Oman isolerat från omvärlden på grund av den ultrakonservativa sultanen Said bin Taimour. Taimour avsattes av sin egen son, Quabous bin Said, i en statskupp år 1970. Qabous hade studerat i Storbritannien. Han öppnade upp för kontakt mellan Oman och andra länder samt påbörjade en omfattande moderniseringsprocess.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 6

3,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Oman genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,7 jordklot

Samhälle och politik

Oman är ett sultanat (ett slags monarki) och all makt är samlad hos sultanen. Även om Qabous bin Said under 1990-talet upprättade ett parlament och antog en grundlag, har invånarna i Oman ingen praktisk möjlighet att påverka politiken i landet. Parlamentet har två kamrar; underhuset som väljs av folket och överhuset som tillsätts av sultanen för en fyraårsperiod. Parlamentet är emellertid endast ett rådgivande organ. All makt ligger hos sultanen och regeringen han valt. Det finns inga politiska partier i landet. 

Oman är det enda landet i världen som har ibadisk islam som statsreligion. Ibadismen är en konservativ inriktning som skiljer sig från sunni och shia. I grundlagen står det att sultanens efterträdare ska tillkännages av Saidfamiljen senast tre dagar efter den gamle sultanens död. Om detta inte sker ska försvarsrådet utnämna den efterträdare den döde sultanen själv ville ha. Det råder spänning kring vem som ska överta tronen från sultan Qabous bin Said, eftersom han inte har några egna barn.

Under den arabiska våren år 2011 utbröt protester i Oman. Demonstranterna protesterade mot hög arbetslöshet och korruption, samt krävde att underhuset skulle få mer verklig makt över politiken i landet. Sultanen och regeringen svarade genom att tillmötesgå några av kraven, och Qabous bin Sid är fortsatt en relativt populär ledare.

Mänsklig utveckling

16

52 av 188

Oman är nummer 52 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Traditionellt har Omans ekonomi dominerats av jordbrukssektorn. En kombination av lån från Saudiarabien, oljefyndigheter och Qabous moderniseringsprojekt har emellertid skapat en stor ekonomisk tillväxt efter år 1970. Landets ekonomi är nu beroende av olje- och gasindustrin. 2013 stod den för ungefär hälften av landets BNP, och över 80% av intäkterna till statskassan. Det har dock gjorts uppskattningar om att Omans olja förmodligen kommer ta slut under de närmaste decennierna. Därför har Oman nu börjat lägga stora delar av sin budget på att bygga ut alternativa sektorer som kan skapa intäkter i framtiden, som turism och annan industri. Dessutom planerar landet att öka utvinningen av naturgas och avreglera ekonomin. Målet är att locka till sig investerare. Därför har ekonomiska frizoner skapats, där företag kan få upp till 30 års skattebefrielse.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Oman för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

4 644 384

mennesker i Oman

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 4

2,5

barn per kvinna i Oman

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

barn som dör per 1000 levande födde i Oman

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

10

37 676

BNP per invånare i PPP-dollar i Oman

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 personer er undernärda i Oman

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16,52

Ton CO2-utsläpp per invånare i Oman

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Oman

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Oman

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Oman

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,300

GII-indeksen i Oman

Jobb