[[suggestion]]
Pakistan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Islamabad

Etniska grupper

Punjabi 45 %, pashtun 15%, sindh,14 %, sariaki 8 %, muhajirer 8 %, balochi 5 %, andra 5 %

Språk

Punjabi 44,7 %, Pashtun (Pathan) 15,4 %, Sindhi 14,1 %, Saraiki 8,4 %, Muhajirs 7,6 %, Balochi 3,6 %, övriga 6,3 %

Religion

Muslimer (officiell) 96,5 % (sunnimuslimer 85–90 %, shia 10–15 %), övriga (inkluderar kristna och hinduiska) 3,5 % (2020)

Befolkningsantal

238,181,034 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

796,095 km2

Valuta

Pakistansk rupie

Bruttonationalinkomst per invånare

6 437 PPP$

Nationaldag

14 augusti

Andra landsidor

Geografi

Pakistan är ett långsmalt land med många olika landskapstyper. I norr ligger bergskedjan Himalaya med toppar på över 8000 meter. I landets centrala delar finns bördiga slätter och myrar medan den sydvästra delen består av torra, höglänta områden. Flera floder rinner ner från Himalaya och bildar ett stort deltaområde vid kusten.

Klimatet varierar med landskapet och höjdskillnaderna i landet; i norr är det kallt och torrt och längre söderut är det varmare och fuktigare. Mitt i landet finns flera ökenområden där temperaturen kan stiga till nästan 50 grader på sommaren.

Den snabba befolkningstillväxten har satt stor press på landets resurser. Pakistan kämpar med förorenat dricksvatten som är orsaken till mer än 80 procent av sjukdomarna i landet, såsom diarré, malaria och parasitsjukdomar. Utsläpp från en växande industri och skogsskövling har lett till jorderosion vilket i sin tur ofta har resulterat i översvämningar, särskilt i landets centrala delar.

Historia

Pakistan har varit hem för några av världens äldsta civilisationer. Under århundraden var området en del av olika indiska riken. I början av 1700-talet invaderades landet flera gånger innan området blev en del av det Brittiska Indien under 1800-talet.

Under 1920–30-talen växte en politisk befrielserörelse fram som stred för en separat stat för Indiens muslimer. När Storbritannien lämnade Indien 1947 bildades landet Pakistan. Landet bestod av två separata områden, Väst- och Östpakistan.

Självständigheten ledde till massiva folkförflyttningar eftersom alla muslimer skulle leva i Pakistan och alla hinduer i Indien. I den kaotiska uppdelningen var fördelningen av flera områden mycket kontroversiell. Strax efter självständigheten utbröt krig mellan Pakistan och Indien om ett av dessa områden, Kashmir. FN förhandlade fram ett fredsavtal men därefter har konflikten blossat upp två gånger, 1965 och 1999. Tiden efter självständigheten präglades av politisk instabilitet och hög befolkningstillväxt. Geografiska, kulturella och språkliga skillnader ledde till att Östpakistan med hjälp av Indien bröt sig loss år 1971 och fick namnet Bangladesh.

Ekologiskt fotavtryck

4

0,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Pakistan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,5 jordklot

Samhälle och politik

Pakistan har varit en parlamentarisk demokrati sedan 2010. Tidigare har landet haft flera perioder av militärdiktatur och autoritära presidenter med stor makt. År 2010 antog parlamentet en förändring i grundlagen som minskade presidentens makt och istället gav mer makt till statsministern och parlamentet. Presidenten, som tidigare hade enorm makt, har nu en ceremoniell roll som statsöverhuvud. Landet är en federation med fyra provinser och federalt styrda samområden.

Landet präglas av inre oroligheter. Många islamistiska grupper har vuxit sig starka, bland annat kontrolleras gränsområdet mot Afghanistan av talibaner och följare av al-Qaida. USA deltar i konfliken med drönare som också dödat många civila. Krigen mot terror har gjort rättssäkerheten i landet dålig. Andra brott mot mänskliga rättigheter inkluderar barnarbete och kvinnodiskriminerande lagar.

Utrikespolitiken har blivit präglad av konflikten i Indien, särskilt i det omstridda området Kashmir. Konflikten mellan Pakistan och Indien är en av de farligaste i världen eftersom båda parter har kärnvapen. Då Pakistan alltid känt sig hotade av Indien har stora ekonomiska resurser gått till militären på bekostnad av utbildning, vård och infrastruktur.

Mänsklig utveckling

10

158 av 188

Pakistan är nummer 158 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Pakistans ekonomi är starkt präglad av landets kaotiska förflutna. Landet har inte lyckats bygga upp en självständig industri och utländska aktörer har inte varit intresserade av att investera i landet. Tills nyligen baserades ekonomin huvudsakligen på jordbruk och först under de senaste decennierna har andra branscher blivit en viktig del av ekonomin. De snabbast växande delarna av den pakistanska ekonomin sker inom telekommunikation, vapenindustrin och tjänstesektorn. Ett av de största hindren för ekonomisk tillväxt är bristen på elektricitet.

Pakistan har en stor utlandsskuld, delvis på grund av de utdragna och kostsamma konflikterna med Indien. På 1990-talet beviljade Internationella valutafonden (IMF) Pakistan en viss skuldlättnad vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Deltagandet i kriget mot terrorismen har lett till att USA har eliminerat stora delar av landets skulder. Pakistan har länge haft ett nära handelssamarbete med Kina och under de senaste årtiondena har handeln ökat i takt med Kinas ekonomiska utveckling. Likväl präglas landets ekonomi av hög inflation, låg tillväxt och stora budget underskott. Efter år 2000 har Pakistan haft en normal ekonomisk växt på 4-5 %, men majoriteten av befolkningen lever fortsatt i djup fattigdom.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Pakistan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

240 485 658

mennesker i Pakistan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 3

3,4

barn per kvinna i Pakistan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63

63

barn som dör per 1000 levande födde i Pakistan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

6 437

BNP per invånare i PPP-dollar i Pakistan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 3 3 4 5
6 7 8 9 10

1,3

av 10 personer er undernärda i Pakistan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,81

Ton CO2-utsläpp per invånare i Pakistan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Pakistan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
1 7 8 9 10

5,1

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Pakistan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,534

GII-indeksen i Pakistan

Jobb

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10

5,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Pakistan