[[suggestion]]
Palestina
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Palestinierna menar att Östra Jerusalem ska vara deras huvudstad.

Etniska grupper

Västbanken: Araber 83 %, judar 17 %. Gaza: Araber 100 %

Språk

Arabiska, hebreiska, engelska

Religion

Västbanken: Muslimer 80-85%, judar 12 till 14%, kristna/övriga 1 - 2,5%. Gaza: Muslimer 99%, kristna/övrigt 1% (2012)

Befolkningsantal

4 549 000

Area

6 020

Valuta

Israelisk Shekel

Bruttonationalinkomst per invånare

6 757 PPP$

Andra landsidor

Geografi

Palestina består av Gazaremsan, som ligger vid Medelhavets gräns mot Egypten, och Västbanken som ligger mellan Israel och Jordanien. Gazaremsan är i huvudsak en kustslätt. Området är torrt, och sand täcker stora delar av slättlandskapet. Västbanken består av den så kallade Jordansänkningen och ett fruktbart höglandsområde med förhållandevis goda jordbruksförutsättningar. brist på rent vatten är det största miljöproblemet i Palestina, särskilt i Gaza. Landet sliter även med avskogning och jorderosion som en följd av att områdena är så tätt befolkade.

Historia

Efter första världskriget blev det brittiska mandatområdet Palestina upprättat av Nationernas Förbund. Decennierna efteråt var präglat av konflikt mellan palestinierna som bodde i området och judiska migranter som gjorde anspråk på landet. FN bestämde 1947 att området skulle delas mellan palestinier och judar, medan Jerusalem skulle vara en internationell zon. Staten Israel etablerades 1948. Genom två stora krig med grannarabländer expanderade israelerna sina landområden. År 1948 övertog de stora delar av marken som var tilltänkt den palestinska staten och många palestinier flydde till grannländerna. År 1967 ockuperade Israel Västbanken , Gaza och Östra Jerusalem. Områden är idag fortfarande ockuperat. År 1994 beslutades att ett palestinskt självstyre skulle inrättas och att det skulle bestå av Gaza och Västbanken. Planen var att det på sikt skulle upprättas en palestinsk stat inom dessa områden, men våldshandlingar från båda sidor och misslyckade förhandlingar har inneburit att detta fortfarande inte har hänt. Efter flera år av statsbyggnadsprojekt medgavs Palestina som observatörstat i FN år 2012.

Ekologiskt fotavtryck

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Palestina genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

De palestinska områdena ska styras av den palestinska myndigheten och det har regelbundet hållits val till nationalförsamlingen. År 2007 uppstod det emellertid en splittring mellan de två största partierna vilket medförde att Fatah idag styr Västbanken medan Hamas har makten i Gaza. Det internationella samfundet samtalar med Fatah och ser Hamas som en terrororganisation. Korruption och svågerpolitik har inneburit att få palestinier litar på Fatah. Det spekuleras regelbundet om när den palestinska myndigheten ska kollapsa. De politiska rättigheterna för palestinierna i både Västbanken och Gaza har under de senaste åren blivit kraftigt inskränkta. För invånarna i Gaza är situationen allvarlig. Israeliska flyganfall har lett till enorma skador på hus och begränsat tillgången till mat, vatten och elektricitet.

Mänsklig utveckling

14

104 av 188

Palestina är nummer 104 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

I det palestinska självstyre områdena odlas det bland annat oliver, citrusfrukter och grönsaker, men både handel och produktion lider under konflikten med Israel. Olovliga, israeliska nybyggare använder det mesta av landets knappa vattenresurser, något som förhindrar utveckling av det palestinska jordbruket. I tillägg skapar Israels gränskontroller problem för palestiniernas tillgång till den israeliska marknaden. Israel införde år 2007 en blockad mot Gazaremsan som hindrar varor att lämna landet. På Västbanken ger de bibliska platserna Öst-Jerusalem och Betlehem goda turistintäkter. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Palestina för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

5 371 230

mennesker i Palestina

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 3

3,4

barn per kvinna i Palestina

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn som dör per 1000 levande födde i Palestina

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

Ingen statistik tillgänglig
Ton CO2-utsläpp per invånare i Palestina

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Palestina

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Palestina

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Palestina

Jobb