[[suggestion]]
Panama
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Panama City

Etniska grupper

Mestiser (inhemskt och europeiskt ursprung) 65 %, indianbefolkning 12,3 %, afrikanskt ursprung 9,2 %, afrikanskt och europeiskt ursprung 6,8%, europeiskt ursprung 6,7 % (2010)

Språk

Spanska (officiella), inhemska språk, panamansk kreol, engelska.

Religion

Katoliker 48,6 %, evangelier 30,2 %, övriga 4,7 %, agnostiker 0,2 %, ateister 0,2 %, ingen 12,3 %, ospecificerat 3,7 % (2018)

Befolkningsantal

3,928,646 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

75 420 km2

Valuta

Balboa

Bruttonationalinkomst per invånare

39 280 PPP$

Nationaldag

3 november

Andra landsidor

Geografi

Panama förbinder Nord- och Sydamerika och är på det smalaste stället bara 55 kilometer brett. Landskapet präglas av djungel i låglandet mot kusten och bergskedjor med toppar på upp till 3500 meter över havet i landets centrala delar. Ett smalt bälte av låglänt mark mellan bergskedjorna utgör en idealisk punkt för genomfart mellan Atlanten och Stilla havet. Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet, lång regnperiod och genomgående höga temperaturer. Placeringen mellan två världshav har gett upphov till en betydande biologisk mångfald i djungeln som i åratal har hotats av omfattande avskogning. Andra miljöproblem är jorderosion, förorenat dricksvatten och höga halter av luftföroreningar i tätorter.

Historia

Landets läge gjorde Panama till en naturlig mötesplats mellan flera av de största centralamerikanska civilisationerna, såsom mayafolken och aztekerna från norr och cihbchanfolket från söder. När spanjorerna anlände år 1502 erövrades Panama på kort tid. De flesta av de stammar som bodde i området dog ut, främst på grund av slaveri och nya sjukdomar. Landets strategiska läge gjorde det till en knutpunkt för det spanska imperiet i Latinamerika i över 300 år. År 1821 införlivades Panama i Storcolombia, innan landet blev självständigt 1903. Landet har kämpat med instabila politiska förhållanden under hela 1900-talet och styrdes av olika militärdiktaturer från 1968 till 1989, då landet invaderades av USA och återinförde demokrati. Amerikanerna har varit enormt inflytelserika ända sedan självständigheten och ägde fram till millennieskiftet Panamakanalen som byggdes med stöd från USA år 1914.

Ekologiskt fotavtryck

1 6

1,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Panama genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,7 jordklot

Samhälle och politik

Panama är en republikansk demokrati där presidenten är både regeringschef och statschef. Presidenten har stora befogenheter, väljs för fem år i taget och kan inte väljas för mer än en period. Politiken präglas av personfokus och kortvariga allianser mellan de olika parterna, och landet brottas fortfarande med omfattande korruption och tillhörande politikerförakt. Två partier har traditionellt kämpat om makten; Det revolutionära demokratiska partiet och Panamistpartiet. De senaste åren har dock ett tredje parti, Demokratisk förändring, också vunnit några av valen. Militären har historiskt haft en mycket stark roll och har fortfarande ett stort inflytande över politiken. Landet står inför stora politiska utmaningar när det gäller narkotikaodling, narkotikasmuggling och illegal invandring mellan Syd- och Nordamerika. Andra utmaningar är den dåliga behandlingen av urbefolkningen, hög arbetslöshet och växande skillnader mellan rika och fattiga.

Mänsklig utveckling

16

59 av 188

Panama är nummer 59 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Panama har mycket liten industrisektor, och en stor del av landets BNP skapas i form av tjänster av olika slag. Landet har högre BNP per invånare än många andra länder i regionen. Landets unika läge och orörda natur gör den till ett attraktivt turistmål och turismen är i stark tillväxt. Liberala etablerings- och skattesystem har gett landet en stor internationell bank- och försäkringsverksamhet. Den ekonomiska aktiviteten är starkt koncentrerad runt Panamakanalen, särskilt i städerna Colón och Panama City. Colón är den näst största frihandelszonen i världen. Nationaliseringen av Panamakanalen år 2000, och den amerikanska militära närvaron, har i viss mån lett till ett ökat byggande i omgivande områden. Arbetslösheten är och förblir hög, trots omfattande sociala reformer de senaste decennierna. Många invånare arbetar i industrin och jordbruket, där produktionen är liten och intäkterna små. Det är därför stora skillnader mellan fattiga och rika är stor i Panama. Landet tog sig igenom den globala finanskrisen år 2008-2009 utan större underskott.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Panama för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

4 468 087

mennesker i Panama

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 2

2,3

barn per kvinna i Panama

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn som dör per 1000 levande födde i Panama

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

10

39 280

BNP per invånare i PPP-dollar i Panama

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 personer er undernärda i Panama

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 1

2,23

Ton CO2-utsläpp per invånare i Panama

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Panama

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Panama

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Panama

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,392

GII-indeksen i Panama

Jobb