[[suggestion]]
Paraguay
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Asunción

Etniska grupper

Mestiser 95 %, andra/ospecificerad/ingen 5 %

Språk

Spanska (officiell), guarani (officiell)

Religion

Katoliker 89,6 %, protestanter 6,2 %, andra kristna 1,1 %, andra/ospecificerad 1,9 %, ingen 1,1 % (2002)

Befolkningsantal

7,272,639 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

406 752 kvadratkilometer

Valuta

Guaraní

Bruttonationalinkomst per invånare

15 977 PPP$

Nationaldag

15 maj

Andra landsidor

Geografi

Paraguay är ett kustlöst land som ligger i mitten av Sydamerika. Majoriteten av landet består av ett lågland och har ett subtropiskt klimat. Floden Paraguay rinner från norr till söder och delar landet. Områdena väst om floden är en del av slättlanskapet Chaco medan det på östra sidan finns stora skogar. Skog täcker runt hälften av Paraguay. Längs floden finns det ett brett träskområde som blir översvämmat varje år. Majoriteten av befolkningen bor i de sydliga delarna av landet.

Paraguay har ett relativt fuktigt, halvtropiskt klimat och har ett rikt fågel- och djurliv. Förorenat vatten är ett allvarligt miljöproblem för Paraguay. Dålig avfallshantering är ett stort hälsoproblem för många av landets fattiga invånare. Dessutom torkar träskmarkerna ut. 

Historia

Innan Spanien koloniserade landet år 1537 var området befolkat av Guaranífolket. Kolonin blev huvudsätet för den spanska expansionen. När Spanien förlorade Napoleonkrigen år 1811 utnyttjade Paraguay den politiska oron och förklarade sig självständiga. Paraguay blev således det första landet i Sydamerika att bli fria från kolonisatörer.

1800-talet var präglat av statskupper och konflikt med grannländer som ville ha kontroll över Paraguay. I ett krig med Brasilien, Uruguay och Argentina blev stora delar av Paraguay ockuperat och ödelagt. Över hälften av befolkningen dog och svält utbröt i landet efter kriget. Politiskt var invånarna splittrade mellan konservativa och liberaler.

Den politiskt instabila situationen fortsatte på 1900-talet fram tills Alfredo Stroessner Mattiauda tog makten genom en militärkupp 1954. All politisk opposition betraktades som en ”kommunistisk sammansvärjning” och ledde till fängslande och tortyr. Runt en tredjedel av befolkningen flydde utomlands. Stroessner avsattes genom en ny statskupp år 1989. Statskuppen hade stöd från USA. Den nya presidenten, Rodríguez, lät fängsla flera ledande regeringsmedlemmar och militärer. Han införde pressfrihet och satte igång en demokratiseringsprocess som ledde till landets första fria demokratiska val år 1993. Paraguay fick sin första civila president på över 40 år. Demokratin var instabil under 1990-talet med flera kuppförsök. De sista valen har trots detta ansetts vara fria och rättvisa.

Ekologiskt fotavtryck

1 7

1,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Paraguay genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,8 jordklot

Samhälle och politik

Paraguay är en republik, där presidenten också fungerar som chef för regeringen. Presidenten väljs vart femte år och kan inte ställa upp till omval. Mellan 1946 och 2008 satt det konservativa Coloradopartiet vid makten. Partiet består mestadels av jordägare, militärledare och företagsledare. Efter 2008 har även andra partier vunnit valet, bland annat ”Patriotisk allians för förändring”.

Även om Paraguay är en demokrati så är landet fortfarande präglat av att ha varit en diktatur under många decennier. Korruption, narkotikahandel, kriminalitet och fattigdom är stora problem som landet fortfarande kämpar med.

De två mäktigaste grupperingarna utanför politiken är militären och jordägarnas organisation. De har starka band till Coloradopartiet. Samtidigt kämpar rörelser för att omfördela mark till jordlösa och urbefolkning, så att fler fattiga kan äga land. Rörelsernas landockupationer har bemötts av våld från jordägarnas privata militärgrupper.

Mänsklig utveckling

14

103 av 188

Paraguay är nummer 103 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

På grund av dålig gränskontroll och korruption är Paraguay ett paradis för smugglare. Handeln på den svarta marknaden står för över hälften av landets ekonomiska aktivitet. Även om det har förekommit tillväxt under 2000-talet lever fortfarande många i fattigdom. I den formella ekonomin dominerar jordbruket. Landet producerar stora mängder sojabönor, bomull, sockerrör, kassava, vete och majs. Skogsbruket har blivit mer och mer viktig sedan 1970-talet, men det tär hårt på naturresurserna. Under en period var det avverkningsförbud på vissa träslag och krav på nyplantering av skog för att kunna ha kvar skogsresurserna. Det förekommer dock mycket illegal avverkning.

Paraguay har anslutit sig till det latinamerikanska frihandelssamarbetet Mercosur, men det har ännu inte gett de positiva resultaten som Paraguay hoppades på. Den tidigare konservativa regeringen tackade nej till samarbete och fördelaktiga oljeleveranser från Venezuelas president Hugo Chávez. Istället lade Paraguay större vikt på ett gott förhållande till USA. Paraguay är självförsörjande vad gäller elektricitet och exporterar el till Brasilien och Argentina. Nästan all energi kommer från vattenkraft.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Paraguay för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

6 861 524

mennesker i Paraguay

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3

2,4

barn per kvinna i Paraguay

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

18

barn som dör per 1000 levande födde i Paraguay

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 977

BNP per invånare i PPP-dollar i Paraguay

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Paraguay

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 0

1,14

Ton CO2-utsläpp per invånare i Paraguay

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Paraguay

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 4 8 9 10

6,4

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Paraguay

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Paraguay

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,445

GII-indeksen i Paraguay

Jobb