[[suggestion]]
Peru
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lima

Etniska grupper

Mestis (blandad indian och vit) 60,2 %, ursprungsamerikaner 25,8 %, vit 5,9 %, afrikansk härkomst 3,6 %, övrigt (inkluderar kinesisk och japansk härkomst) 1,2 %, ospecificerad 3,3 % (2017)

Språk

Spanska (officiell) 82,9%, Quechua (officiell) 13,6%, Aymara (officiell) 1,6%, Ashaninka 0,3%, andra modersmål (inkluderar ett stort antal mindre Amazoniska språk) 0,8%, övriga 0,2 %, ingen 0,1 %, ospecificerade 0,7 % (2017)

Religion

Katoliker 60 %, Evangeliska kristna 14,6 % övriga 0,3 %, inga 4 %, ospecificerat 21,1 % (2017)

Befolkningsantal

32,201,224 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Demokratisk republik

Area

1 285 216 km2

Valuta

Nuevo sol

Bruttonationalinkomst per invånare

15 048 PPP$

Nationaldag

28 juli

Andra landsidor

Geografi

Bergskedjan Anderna delar Peru i tre olika regioner. De torra kustområdena på västra sidan om bergskedjan består av en smal slätt med lite nederbörd och få skillnader mellan årstiderna. Höglandet är fuktigt, med frekventa skyfall och kallare väder än resten av landet. På östra sidan av Anderna är klimatet tropiskt med hög temperatur och mycket nederbörd under regnperioden. Under de senaste tio åren har Perus klimat blivit onormalt mycket påverkat av väderfenomenet El Ninõ. Varma havsströmmar från stilla havet ändrar riktning och går längs ekvatorn mot kusten av Sydamerika. Vattnet pressar tillbaka den kalla Humboldtströmmen utanför Peru och skapar problem med torka och fiskenäringen.

Landet är rikt på resurser och den snabba industriella utvecklingen under efterkrigstiden har gjort att luft- och vattenföroreningar till ett betydande miljöproblem, och regnskogsavverkningen är ett konstant problem. Ett annat problem är de skador på landskapet som miljöskadliga utsläpp från gruvindustrin skapar.

Historia

De äldsta spåren av bosättare i Peru är minst 12 000 år gamla. På 1100-talet växte inkariket fram runt staden Cuzco, som ligger i den sydliga delen av dagens Peru. Riket växte och på 1400-talet påbörjades de erövringar som ledde till att Inkariket omfattade en tredjedel av Sydamerika. År 1532 erövrade spanjorerna Cuzco och tog på kort tid makten över hela riket. Under de följande århundradena byggdes gruvor och odlingar i området, där de infödda arbetade som slavar. För urbefolkningen var det spanska koloniväldet katastrofalt. Kombinationen av krig, nya sjukdomar och tvångsarbete ledde till att många dog.

Efter en rad uppror mot det kolonialstyret blev landet självständigt år 1821, som ett av de sista i Sydamerika. Den nya staten präglades av konflikter mellan olika rebellgrupper och krig med grannländerna Ecuador och Chile. Under 1900-talet skiftade makten mellan militärdiktaturer och demokratiskt valda ledare. Den sista militärregimen avgick 1980. 1980–90-talet präglades av växande narkotikahandel, ekonomiska kriser och socialt missnöje. Det uppstod vänsterradikala gerillagrupper och i den brutala konflikten med armén blev över 69 000 människor dödade.

Ekologiskt fotavtryck

1 3

1,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Peru genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,4 jordklot

Samhälle och politik

Peru är en republik där presidenten är stats-, militär-, och regeringschef. Presidenten väljs för en femårsperiod men kan inte väljas två gånger på rad. Kongressen är den lagstiftande församlingen. På 2000 och 2010-talet har politiken varit präglat av korruptionsskandaler och stora demonstrationer. Det är ofta urbefolkningen som protesterar mot vilka naturresurser som blir utnyttjade och hur industrierna förstör miljön. Andra viktiga politiska frågor handlar om den ökande kriminaliteten och narkotikahandeln. Peru kritiseras också för sin användning av dödstraff och polisen och säkerhetsstyrkorna anklagas regelbundet för slumpvis fängsling, tortyr och andra övergrepp.

Det är fortsatt stora ekonomiska skillnader mellan de olika delarna av landet och sociala klasser. De spansktalanden och ättlingar till européerna utgör eliten medan den svarta minoriteten blir mest diskriminerade. Urbefolkningen och till viss grad de med asiatiskt ursprung har också lägre status i samhället.

Mänsklig utveckling

15

82 av 188

Peru är nummer 82 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Perus ekonomi har svängt mycket under efterkrigstiden. Efter en stor tillväxt inom mineralutvinning och fiskeindustrin på 1960-talet uppstod en ekonomisk kris på 1980-talet som ledde till att marknadspriserna på landets exportvaror sjönk dramatiskt. Efter omfattande ekonomiska reformer under början av 1990-talet gick den höga inflationen ner. Under de senaste 15 åren har gruvindustrin och export av råvaror lett till en betydlig ekonomisk tillväxt, något som först och främst gagnat eliten i storstäderna. Stora delar av befolkningen lever i fattigdom, särskilt de som bor i landsbygdsområden och i städernas slumområden.

De främsta exportvarorna är fiskmjöl, bomull, socker, kaffe och mineraler som silver, koppar, zink, olja och guld. Turistnäringen är viktig och omfattar främst kulturarvet Machu Pichu och den storslagna naturen i Anderna och Amazonas.

Trots att Peru haft starkare ekonomi har de problem med en stor svart ekonomi. Den svarta ekonomin består särskilt av narkotikahandel då landet är världens största producent av kokain.

Peru för en frihandelsvänlig ekonomisk politik. Den viktigaste handelspartnern är Kina efterföljt av EU och USA.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Peru för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

34 352 719

mennesker i Peru

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 0

2,1

barn per kvinna i Peru

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn som dör per 1000 levande födde i Peru

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 048

BNP per invånare i PPP-dollar i Peru

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Peru

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,40

Ton CO2-utsläpp per invånare i Peru

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

7,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Peru

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
2 7 8 9 10

5,2

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Peru

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Peru

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,380

GII-indeksen i Peru

Jobb