[[suggestion]]
Portugal
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lissabon

Etniska grupper

Vit homogen medelhavsbefolkning; medborgare från Portugals tidigare kolonier i Afrika och Asien och andra utrikes födda

Språk

Portugisiska, mirandesiska

Religion

Katoliker 81 %, övriga kristna 3,3 %, andra/ospecificerad/ingen 15,7 % (Gäller medborgare över 15 års ålder. Siffrorna är från 2011.)

Befolkningsantal

10,263,850 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

92 090 kvadratkilometer (inkl. Madeira och Azorerna)

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

41 452 PPP$

Nationaldag

10 juni

Andra landsidor

Geografi

De nordligaste delarna av Portugal utgörs av ett bergsmassiv som täcker hela den Iberiska halvön och sträcker sig över gränsen till norra Spanien. Längre söderut präglas landskapet av långsträckta bergskammar och slätter. De höga bergen och låglandet delas av floden Tejo som flyter från Spanien tvärs genom landet och mynnar ut vid huvudstaden Lissabon. Portugal har ett typiskt Medelhavsklimat och har bland de högsta medeltemperaturerna i Europa. De södra kustområdena är betydligt varmare än de nordliga bergsområdena där temperaturen kan sjunka till tio minusgrader under vintern. Cirka en tredjedel av landet är täckt av skog. En stor del av skogen är planterad för avverkning och export till andra länder. Liksom många andra europeiska länder där den industriella utvecklingen kom igång sent, är både dricksvattnet och luften i många delar av Portugal mycket förorenat. Detta beror på att det inte fanns någon ordentlig miljölagstiftning i landet innan militärdiktaturen störtades 1974. Sedan dess har många miljöskyddsåtgärder inletts och situationen börjar förbättras på flera områden.

Historia

Portugal befolkades av kelterna mer än 500 år f.Kr. och införlivades efter hårda strider i Romarriket omkring 200 f.Kr. Efter Romarrikets fall blev landet en del av flera olika riken fram till slaget vid São Mamede år 1128, då adelsmannen Afonso utropade sig till Portugals första kung. Under de kommande århundradena växte Portugal till att bli ett av Europas rikaste länder,  världsledande inom vetenskap och sjöfart. Portugisiska sjömän etablerade kolonier och handelsstationer i avlägsna hörn av världen, och förde enorma rikedomar till hemlandet. I mitten av 1500-talet kontrollerade landet ett av världens största imperier.

Nedgången började 1580 då Spanien invaderade Portugal, och de följande åren erövrades flera av de portugisiska kolonierna. Efter att ha återfått självständigheten 1668 fortsatte landet att förlora kolonier (bl a Brasilien), och 1822 hade Portugal mycket färre kolonier än tidigare. Monarkin störtades 1910 och flera år präglade av statskupper och Antonio Salazars diktatur följde. 1975 gav Portugal upp sina sista kolonier i Afrika och landet har sedan dess varit en relativt stabil demokrati.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 6

2,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Portugal genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,7 jordklot

Samhälle och politik

Efter revolutionen 1974 fick Portugal en ny författning. Makten delas mellan presidenten, som väljs för fem år i sänder, och premiärministern, som också leder regeringen. Presidenten är formellt statsöverhuvud men i verkligheten är maktfördelningen mellan de två relativt jämn. Trots att Portugal har ett flerpartisystem domineras politiken av det lätt vänsterorienterade socialistpartiet och den moderat högervridna socialdemokratiska partiet. Koalitionsregeringar är vanliga. Portugal lider fortfarande av underutveckling efter många decennier av förtryckande diktatur. Då hölls industrin tillbaka för att undvika ”social oro” bland arbetare och fackföreningar, men har haft enorm tillväxt i BNP per capita sedan landet gick med i EU 1986. Landet har låg jämlikhet, stora skillnader mellan det fattiga norr och det välbärgade söder, och har ett dåligt välfärdssystem jämfört med andra västeuropeiska länder. År 2008 drabbades landet hårt av finanskrisen och arbetslösheten ökade dramatiskt.

Portugal har några av världens mest liberala narkotikalagar. Sedan 2001 har narkotikamissbruket avkriminaliserats och istället har man fokuserat på drogberoende, vård och förebyggande åtgärder. Landet har också goda rättigheter för sexuella minoriteter. Sedan 2010 kan samkönade par ingå äktenskap. Portugal kämpar dock för att uppnå jämlikhet i samhället. Kvinnor är underrepresenterade på arbetsmarknaden och tjänar i genomsnitt mindre än män.

Mänsklig utveckling

17

37 av 188

Portugal är nummer 37 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Trots att Portugal regerade över ett gigantiskt handelsimperium för några hundra år sedan, är landet i dag bland de fattigaste i Västeuropa. Under Salazars diktatur tog staten över mycket av näringslivet och skapade en tungrodd, föråldrad byråkrati som fortfarande präglar den portugisiska ekonomin. Stora delar av befolkningen saknar högre utbildning. Landet har sedan 1970-talet utvecklat ett modernt näringsliv där jordbruket till förmån för en växande handels- och tjänstesektor. I synnerhet turismen har ökat kraftigt och står för en stor del av landets bruttonationalprodukt (BNP). I början av 2000-talet hade Portugal ett budgetunderskott på mer än 3 procent av BNP, vilket strider mot reglerna i den europeiska valutaunionen som landet ingår i. Regeringens ekonomiska åtstramning orsakade protester och strejker i landet. Portugal är ett av euroländerna som drabbades hårdast av finanskrisen, och under våren 2011 tvingades Portugal att be EU och IMF om ett nödlån. Nedskärningar i offentlig sektor gjordes för att kunna sluta ta lån 2014.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Portugal för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

10 247 605

mennesker i Portugal

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Portugal

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Portugal

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

11

41 452

BNP per invånare i PPP-dollar i Portugal

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Portugal

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,78

Ton CO2-utsläpp per invånare i Portugal

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Portugal

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Portugal

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Portugal

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,067

GII-indeksen i Portugal

Jobb