[[suggestion]]
Qatar
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Doha

Etniska grupper

icke-qatariska 88,4 %, qatariska 11,6 % (2015)

Språk

Arabiska (officiell), engelska

Religion

Muslimer 65,2 %, kristna 13,7 %, hinduer 15,9 %, buddhister 3,8 %, folkreligion <0,1 %, judar <0,1 %, övriga <1 %, oanslutna <1 % (2020)

Befolkningsantal

2,479,995 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Emirat

Area

11 571 kvadratkilometer

Valuta

Qatarisk rial

Bruttonationalinkomst per invånare

114 648 PPP$

Nationaldag

3 september

Andra landsidor

Geografi

Det mesta av Qatar består av torrt ökenlandskap, som utan konstbevattning inte är lämpat för jordbruk. Landet är platt och den högsta punkten ligger bara 105 meter över havet. På sommaren kan temperaturen stiga till 50 ºC medan temperaturen under vintertid ligger runt 20 ºC. Landet har lite nederbörd men hög luftfuktighet vilket beror på avdunstningen från den Persiska viken. Qatar står inför ett antal utmaningar på miljöområdet. Förutom smog och surt regn har landet plågats av luftföroreningar efter Gulfkriget i början på 1990-talet. Utsläpp från oljeindustrin har förorenat grundvattnet medan marken har förstörts av bekämpningsmedel och konstgödsel. Qatar är det land i världen som släpper ut mest koldioxid per invånare.

Historia

Redan 4000 f.kr fanns bosättningar i Qatar, men historiskt har landet inte spelat någon framträdande roll. På 1700-talet erövrade beduinklanen Khalifa både Bahrain och Qatar. År 1867 uppstod en intern maktkamp i Khalifaklanen och de nuvarande ledarna, Thani-familjen, tog med hjälp av britterna makten i Qatar. År 1916 blev landet ett brittiskt protektorat. Planen var att Qatar skulle ingå i Förenade Arabemiraten men Thani-familjen var inte överens med de övriga länderna om kraven för medlemskap och år 1971 blev Qatar en självständig stat. Under perioden efter självständigheten var det interna konflikter i den styrande familjen om rollen som ledare, eller emir. Sedan år 1995 har ledarskapet varit stabilt och det har skett en betydande politisk och ekonomisk modernisering av landet.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 5 6 7 8 4

8,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Qatar genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 8,5 jordklot

Samhälle och politik

Även om Qatars grundlag från år 2005 upprättade en rådgivande parlament där 30 av parlamentets 45 medlemmar väljs av folket har emiren och al-Thanifamiljen fortfarande all makt i landet. Det har fortfarande inte genomförts ett val till det rådgivande parlamentet, partiet är förbjudna och emiren tar alla större beslut. Mer rutinmässiga beslut tas av regeringen där medlemmarna är utnämnda av emiren. Nästan alla regeringsmedlemmar är släkt med emiren eller är anhängare till familjen. Emirens ledarstil är auktoritär men på samma gång har medborgarnas välfärd stått i fokus och andra inflytelserika familjer är därför lojala mot den sittande ledningen. Emiren utnämner landets domare och det finns dessutom en shariadomstol som dömer enligt islamsk tro. Bara en av fem qatarier är född i landet och de flesta invånarna är gästarbetare från Indien, Iran och Nordafrika. Kvinnor har samma rättigheter som männen på pappret men i praktiken blir kvinnors rättigheter ofta kränkta. I Qatar finns även högkvarteret för den arabiskspråkiga och Qatar-finansierade TV-kanalen Al Jazeera. 

Endast en av fem qatarier är födda i landet. De flesta av invånarna är gästarbetare från Indien, Iran och Nordafrika. Gästarbetarna utgör cirka 1,5 miljoner människor, vilket motsvarar cirka 90 procent av arbetsstyrkan i landet. Utländska arbetstagare har väldigt få rättigheter och arbetar vanligtvis under mycket dåliga arbetsförhållanden. Sedan Qatar tilldelades VM 2022 har gästarbetarnas rättigheter och behandling kritiserats internationellt.

Mänsklig utveckling

17

42 av 188

Qatar är nummer 42 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Innan olja upptäcktes i början av 1940-talet var Qatar bland de fattigaste områdena i Mellanöstern. Oljan förändrade landets ekonomi och Qatar är nu ett av världens rikaste länder. Befolkningen har en mycket hög levnadsstandard. Landet har en relativt blygsam produktion av råolja men besitter världens tredje största reserver av naturgas. Industrisektorn är inriktad på olje- och gasindustrin och det bedrivs även jordbruk i mindre omfattning. För att minska beroendet av olje- och gasinkomsterna försöker landet utveckla den privata sektorn. Som ett led i denna strategi etablerades en teknik- och vetenskapspark år 2004. Målet är att attrahera både lokala och utländska företag. Qatars viktigaste handelspartners är Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Infrastrukturen för transporter har, liksom andra delar av samhället, moderniserats och Qatar har goda väg-, sjö- och flygförbindelser.

 

Efter blockaden som infördes av Qatar 2017 av grannländerna har de förlorat några av sina viktigaste handelspartners i viken. Trots motgångarna har Qatar till stor del lyckats samla in finansiella investeringar genom att bygga infrastruktur relaterad till evenemanget på grund av tilldelningen av VM 2022.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Qatar för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

2 716 391

mennesker i Qatar

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 7

1,8

barn per kvinna i Qatar

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5

5

barn som dör per 1000 levande födde i Qatar

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig

114 648

BNP per invånare i PPP-dollar i Qatar

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Qatar

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31,73

Ton CO2-utsläpp per invånare i Qatar

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Qatar

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Qatar

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Qatar

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,220

GII-indeksen i Qatar

Jobb