[[suggestion]]
Rumänien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bukarest

Etniska grupper

Rumäner 83,4 %, ungrare 6,1 %, romer 3,1 %, ukrainare 0,3 %, tyskar 0,2 %, övriga 0,7 %, ospecificerade 6,1 % (2011)

Språk

Rumänska (officiell) 85,4 %, ungerska 6,3 %, romer 1,2 %, övriga 1 %, ospecificerat 6,1 % (2011)

Religion

Östortodoxa 81,9 %, protestanter 6,4 %, katoliker 4,3 %, övriga (inklusive muslimer) 0,9 %, inga eller ateister 0,2 %, ospecificerat 6,1 % (2011)

Befolkningsantal

21,230,362 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

238 391 kvadratkilometer

Valuta

Rumänsk leu

Bruttonationalinkomst per invånare

41 888 PPP$

Nationaldag

1 december

Andra landsidor

Geografi

Mitt i Rumänien ligger den stora bergskedjan Karpaterna, med 14 toppar över 2000 meter. De höga bergen övergår i lägre åsar längre söderut och i väst och sydost ligger långsträckta slättlandskap. Nästan hälften av landytan består av orörda ekosystem, vilket gör att Rumänien har bland Europas bäst bevarade biologiska mångfald. Landet har stora skyddade skogar som är nyplanterade eller avverkades under kommunisttiden. I sydost är det typiskt Medelhavsklimat med milda vintrar och somrar. Längre norrut är det inlandsklimat med kalla vintrar och mycket varma somrar. Klimatet varierar också en del mellan landskapsområdena på grund av olika höjd över havet. Rumänien blev starkt förorenat under kommunisttiden då primitiv tung industri ödelade stora landområden. Mycket av jorden förstörs av surt regn, och radioaktivt avfall från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i grannlandet Ukraina 1986 har också förstört stora områden. Under de senaste årtiondena har miljöarbetet tagit fart i landet och allt större områden är nu naturreservat, samtidigt som utsläppskontrollen har förbättrats efter att landet gick med i EU 2007.

Historia

Dagens Rumänien införlivades som en provins i Romarriket omkring år 200 e.Kr. och plundrades av olika nomadiska folk under 300-talet då det romerska rikets långa nedgångsperiod började. Området kontrollerades av ett antal grannländer i århundraden och saknade en central regering tills de två furstendömena Valakiet och Moldavien grundades på 1300-talet. På 1400-talet införlivades området i det Osmanska riket, som styrde fram till slutet av 1700-talet när trycket från de österrikisk-ungerska och ryska imperierna blev för stort och osmanerna drog sig ut. Ryssarna annekterade landet som ett protektorat men förlorade sin dominans efter Krimkriget (1853-1856), och 1881 förklarade sig Rumänien som ett självständigt kungadöme under kung Carol. Landet var neutralt under både första och andra världskriget men tvingades med på den förlorande sidan och bytte sida i slutet av båda krigen. Efter andra världskriget kom kommunisterna till makten och avskaffade monarkin. Under perioden 1965-1989 styrdes Rumänien av diktatorn Nicolae Ceausescu, som avsattes i en blodig revolution 1989. Efter de turbulenta åren på 1990-talet blev Rumänien EU-medlem 2007 och har haft en stark tillväxt och relativ politisk stabilitet de senaste åren.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 0

2,1

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Rumänien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,1 jordklot

Samhälle och politik

Rumänien fick en ny författning efter revolutionen 1989. Landet styrs gemensamt av presidenten och premiärministern, och båda väljs vart femte år. Presidenten har mycket makt och det är presidenten som utpekar statsministern. Under åren som gått sedan revolutionen har det vuxit fram en rik mångfald av politiska partier men utan att leda till grupperingar eller tydliga politiska skiljelinjer. Politiken är personfokuserad och det är inte ovanligt att politiker byter partier eller bildar samarbetsregeringar med tidigare motståndare. Landet genomgick i början av 2000-talet omfattande reformer för att kvalificera sig för medlemskap i EU men många kritiker anser att dessa reformer övergavs när landet gick med 2007. Det har förekommit flera politiska konflikter på senare år. Bland annat stora demonstrationer mot den ekonomiska åtstramningen som blev värre efter finanskrisen 2009. Maktkampen mellan presidenten och statsminister samt protester på grund av ekonomiska nedskärningar har präglat politiken under de senaste åren. Landet tog ett steg mot ett mer odemokratiskt samhälle när den sittande statsministern försökte åsidosätta landets domstolar år 2012. Korruption har varit en viktig fråga, detta på grund av att regeringen försökt ändra lagarna så att det blir svårare att bli dömd för korruption, detta har lett till stark kritik från EU och massiva demonstrationer i landet Rumänien har världens största rombefolkning. Den romska minoriteten har mycket låg social status och blivit utsatt för omfattande trakassering. Många saknar identitetspapper och lever utanför samhället.

Mänsklig utveckling

16

51 av 188

Rumänien är nummer 51 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Rumänien har med sin bördiga mark, goda tillgång till energi och flera olika industrier goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Trots detta är landet ett av Europas fattigaste länder. Övergången från den vanstyrda ekonomin under ekonomin till marknadsekonomin var tuff. Inflation och misslyckade reformer präglade stora delar av 1990-talet. Ett reformavtal med den internationella valutafonden (IMF) gjorde att var fjärde offentligt anställt förlorade sitt jobb samt stora nedskärningar på pensioner. Reformerna och ökad privatisering medförde dock att Rumänien blev med attraktivt för utländska investeringar och flera utländska banker etablerade sig i landet. Den globala finanskrisen år 2008 gjorde ett plötsligt stopp i Rumäniens ekonomiska utveckling. Landet tog emot ett krislån på nästa 20 miljarder euro från IMF, EU, Världsbanken och den europeiska utvecklingsbanken. Myndigheterna tvingades att genomföra stora och impopulära nedskärningar i löner och välfärdstjänster samt höja pensionsåldern. Rumäniens långvariga ekonomiska recession har gjort att landet blev hårdare drabbat av den globala finanskrisen än andra länder i regionen. De flesta av landets banker ägs av andra länder i eurozonen. Detta gjorde Rumänien extra sårbart för eventuella bankonkurser. Från 2013 började ekonomin växa, detta på grund av en ökad export till andra länder. Rumäniens köpkraft ökade också under denna period och idag är landet en av de snabbast växande ekonomierna inom EU. Korruption och ekonomiska brott motarbetar dock den ekonomiska utvecklingen. Dålig infrastruktur och låg utbildningsnivå påverkar också den ekonomiska utvecklingen i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Rumänien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

19 892 812

mennesker i Rumänien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Rumänien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6

6

barn som dör per 1000 levande födde i Rumänien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

11

41 888

BNP per invånare i PPP-dollar i Rumänien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Rumänien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3

3,56

Ton CO2-utsläpp per invånare i Rumänien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Rumänien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Rumänien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Rumänien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,282

GII-indeksen i Rumänien

Jobb