[[suggestion]]
Saint Kitts och Nevis
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Basseterre

Etniska grupper

Afrikanskt ursprung (majoriteten), några brittiska, portugisiska och libanesiskt ursprung

Språk

Engelska (officiella)

Religion

Angelikaner, protestanter, katoliker

Befolkningsantal

54,149 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

261 km2

Valuta

Östkaribisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

34 052 PPP$

Nationaldag

19 september

Andra landsidor

Geografi

Landet består av två öar i ögruppen "små Antillerna". Bägge öar är vulkaniska och består av berg täckt av tropisk regnskog. Mount Liamuiga är landets högsta berg på 1156 meter över havet. Mellan bergen finns bördiga dalar. På den största ön, Saint Kitts, är stränderna svarta av vulkansand medan på den mindre ön Nevis är stränderna vita från korallreven som omger ön. Över 80 procent av landets befolkning bor på Saint Christopher.

Historia

När öarna "upptäcktes" av Christofer Columbus år 1493 var de bebodda av karibienindianer. På 1600-talet blev det kamp mellan Frankrike, Spanien och England om kontrollen över öarna. Det anlades plantager på öarna och särskilt sockerproduktionen på Nevis gav stora vinster. År 1713 blev Saint Christopher en brittisk koloni men maktkampen pågick fram till slutet av 1700-talet.

Hårda livsvillkor på plantagen och stor fattigdom gjorde att en radikal politisk rörelse växte fram på 1900-talet. Arbetarpartiet krävde självständighet men inte förrän år 1967 fick landet inre självstyre. Grannön Anguilla hörde också officiellt till den associerade staten fram till år 1980 då landet skildes från de andra och lades under direkt brittiskt styre. Oenigheten om en ny grundlag år 1982 skapade social oro men självständigheten uppnåddes år 1983. Ön Nevis har också haft ambitioner att bli en egen stat och fick omfattande självstyre. År 1996 gjorde Nevis ett nytt försök att lösgöra sig från Saint Christopher men vid en folkomröstning år 1998 uppnåddes inte separatisterna sitt mål för att Nevis skulle kunna bryta sig loss.

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Saint Kitts och Nevis genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Arbetarpartiet har varit det starkaste partiet i landet förutom perioden mellan år 1980 till 1995 då "People's Action Movement" styrde. Arbetarpartiet vann valet igen år 1995 och formade en ny regering under Denzil Douglas, som var statsminister i tjugo år. En huvudfråga för myndigheterna har varit att få kontroll över narkotikasmugglingen och det narkotikarelaterade våldet. Mordfrekvensen är en av de högsta i världen.

Invånarna har det bättre än många av sina grannar men det finns stora skillnader i levnadsstandard. En av tre lever i fattigdom och många familjer livnär sig på självförsörjningsjordbruk. Välfärdssystemet omfattar endast de som har arbete eller eget företag. Utlänningar kan köpa sig medborgarskap i landet, något som har väckt stark kritkik från bland annat USA och Kanada som menar att systemet möjliggör illegal invandring till Nordamerika samt ger kriminella en fristad.

Öarnas främsta sevärdhet är fästningen Fort George på Brimstone Hill, och nationalparken runt fästningen är med på UNESCOs världsarvslista.

Mänsklig utveckling

15

73 av 188

Saint Kitts och Nevis är nummer 73 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Saint Christopher och Nevis är en skuldtyngd nation, men turism och offshoreverksamhet är viktiga positiva bidrag till ekonomin. Det har varit en stor omställning i näringslivet och den sista fabriken i den 300 år gamla sockerindustrin lades ned år 2005 - två år efter öppningen av det största hotellkomplexet i det östliga Karibien. Sockerindustrin hade under de senaste decennierna varit ansvarig för minskningen av landets bruttonationalprodukt (BNP) men många arbetstagare var fortfarande beroende av industrin.

Fler än 200 000 turister besökte ön år 2009 men näringen är sårbar för naturkatastrofer och politisk oro. Även den globala finanskrisen år 2008 har drabbat turistisdustrin men det förväntas att den ska fortsätta växa.

Saint Christopher och Nevis är medlem i den regionala samarbetsorganisationen CARICOM (Caribbean Community and Common Market) där man bland annat eftersträvar efter att skapa en gemensam ekonomisk marknad. Organisationen har till exempel försökt att införa samma tullsatser på varor från andra länder samt att kapital och arbetskraft ska kunna flyta fritt mellan länderna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Saint Kitts och Nevis för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

47 755

mennesker i Saint Kitts och Nevis

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 4

1,5

barn per kvinna i Saint Kitts och Nevis

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn som dör per 1000 levande födde i Saint Kitts och Nevis

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

9

34 052

BNP per invånare i PPP-dollar i Saint Kitts och Nevis

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Saint Kitts och Nevis

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4

4,85

Ton CO2-utsläpp per invånare i Saint Kitts och Nevis

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Saint Kitts och Nevis

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Saint Kitts och Nevis