[[suggestion]]
Saint Lucia
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Castries

Etniska grupper

Afrikanskt ursprung 85,3 %, mixat ursprung 10,9 %, ostindian 2,2 %, andra/ospecificerat 1,7 % (2010)

Språk

Engelska (officiell), franska

Religion

Katoliker 61,5 %, protestanter 25,5 %, andra kristna 3,4 %, rastafari 1,9 %, andra/ingen/ospecificerat 7,7 % (2010)

Befolkningsantal

164 464 (2016)

Area

616 km2

Valuta

Östkaribisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

17 756 PPP$

Nationaldag

13 december

Andra landsidor

Geografi

Saint Lucia är en östat i den sydliga delen av de små Antillerna i Karibien. Ön har uppstått på grund av vulkanutbrott och vulkanen Qualibo släpper fortfarande ut ånga och gas. Skogsbeklädda berg dominerar öns inre och landets högsta punkt är Mount Gimie som är 950 meter över havet. Längst i sydväst stiger de två tvillingvulkanerna Gros Piton och Petit Piton, rätt upp ur havet.

Saint Lucias miljöproblem är avskogning och jorderosion, särskilt i norra delen av ön.

Historia

St Lucias urbefolkning var arawakiindianerna, men när Christofer Columbus kom till ön på Luciadagen år 1502 var ön befolkad av karibieindianerna som var kända för sin stridlystnad. Britterna försökte kolonialisera öarna på 1600-talet men mötte starkt motstånd och gav upp.

Saint Lucia var delvis under fransk kontroll från år 1642 och fortfarande talas de en variation av franska på ön. Den ursprungliga befolkningen har gradvis blivit utrotad och dagens invånare är ättlingar till slavar som hämtades från Afrika för att arbeta på plantage.

Öns strategiska placering med flera naturliga hamnar gjorde att ön bytte ägare 14 gånger fram till år 1814, då ön till slut blev en brittisk koloni. Ön utgjorde en del av de brittiska "Winward Island" mellan år 1838 och 1958. Därefter var ön en del av den Västindiska federationen fram till år 1962. År 1967 fick Saint Lucia inre självstyre innanför det brittiska samväldet fram till självständigheten år 1979.

Ekologiskt fotavtryck

1 3

1,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Saint Lucia genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,4 jordklot

Samhälle och politik

Det konservativa partiet med det missvisande namnet United Workers Party (UWP) har i stort sätt suttit vid makten sedan år 1964. Förutom vissa få perioder har landet styrts av den mycket konservative John Compton som stadsminister. Compton tvingades från makten efter korruptionsskandaler år 1996 men blev återvald till partiledare och kom till makten igen på 2000-talet. Compton dog år 2007 och under de senaste åren har det förekommit ökat missnöje med regeringen, särskilt eftersom de inte har lyckats gör mycket för att förbättra den ekonomiska situationen eller arbetslösheten. År 2011 kom ett mer liberalt arbetsparti till makten. En stor utmaning för Saint Lucia är den ökade narkotikahandeln genom Karibien och hur man ska handskas med den ökade kriminaliteten som kommer med detta. Att införa dödsstraff har blivit diskuterat som en lösning.

Även om St Lucia är ett litet land kommer två nobelpristagare från landet. År 1970 fick ekonomen Arthur Lewis nobelpriset i ekonomi och år 1992 fick författaren Derek Walcott nobelpriset i litteratur.

Mänsklig utveckling

14

105 av 188

Saint Lucia är nummer 105 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Bananer tog över för sockret som viktigaste exportindustrin på 1960-talet. Ökad konkurrens och fallande priser gjorde att industrin föll kraftigt under 1990-talet. Under åren efter självständigheten fick landet bra pris för sina bananer genom en gynnsam garanti med Storbritannien, men denna blev upphävd eftersom det strider mot EU:s handelspolitik. Sedan 1990-talet har turismen tagit över som den viktigaste industrin och denna växer stabilt. Trots detta har det varit flera perioder med ekonomiska problem och dessutom är turismen sårbar för tillståndet i världsekonomin. Arbetslösheten har under de senaste åren varit mellan 15 och 20 procent, särskilt ungdomarna drabbas hårt.

De viktigaste handelspartnerna är Storbritannien och USA, samt de andra medlemsländerna i CARICOM (Caribbean Community and Common Market) och den mindre organisationen OECS (Organization of Eastern Caribbean States). Medlemsländerna har samma valuta och centralbank, och utvecklades år 2011 till en ekonomisk union och beräknas bli en politisk union under 2013.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Saint Lucia för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

180 251

mennesker i Saint Lucia

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 3

1,4

barn per kvinna i Saint Lucia

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

25

barn som dör per 1000 levande födde i Saint Lucia

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

5

17 756

BNP per invånare i PPP-dollar i Saint Lucia

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Saint Lucia

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2

2,79

Ton CO2-utsläpp per invånare i Saint Lucia

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Saint Lucia

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Saint Lucia

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,381

GII-indeksen i Saint Lucia

Jobb