[[suggestion]]
Samoa
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Apia

Etniska grupper

Samoaner 96 %, samoaner/nyazeeländare 2 %, övriga 1,9 % (2011)

Språk

Samoanska (officiellt) 91,1 %, samoanska/engelska 6,7 %, engelska (officiellt) 0,5 %, övrigt 0,2 %, ospecificerat 1,6 % (2006)

Religion

Protestanter 54,9 %, Katoliker 18,8 %, Jesu Kristi kyrka 16,9 %, gudstjänstcentrum 2,8 %, andra kristna 2,8 % %, övriga 2,9 % (inkluderar bahai, muslim), ingen 0,2 % (2016)

Befolkningsantal

204,898 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

2 831 km2

Valuta

Tala och kallar samoansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

6 041 PPP$

Nationaldag

1 juni

Andra landsidor

Geografi

Samoa är en del av ögruppen Polynesien i Oceanien. Landets huvudöar, Savaii och Upolu, är topparna av kända vulkaner där den högsta punkten är 1858 meter över havet. Öarna är i stort sett uppbyggda av lava med korallrev längs kusten, och har flera kratersjöar som fylls av den rikliga nederbörden som bidrar till många floder och vattenfall. Öarna är täckta av grön regnskog med bland annat kokospalmer, skruvpalmer, lianer och ormbunkar. I lågtliggande områden finns det träsk- och mangrovevegetation. På Savaii är det kala lavaområden. Resten av öarna är mindre och lägre.

Samoa miljöproblem är jorderosion, avskogning och överfiske. Samoa och andra länder i regionen har haft en markant ökning av antalet cykloner och tropiska stormar på grund av klimatförändringarna och växthuseffekten. Två cykloner år 1990 och 1991, och en tsunami 2009, fick stora konsekvenser för landet.

Historia

Var Polynesiens befolkning kommer ifrån är omstritt. Den traditionella och rådande uppfattningen är att de har sitt ursprung i Sydostasien och att invandringen började för cirka 3000 år sedan och så spred de sig över öarna i Polynesien. Thor Heyerdahl hävdade dock att polynesierna var av amerikansk-indiansk härkomst och att invandringen började betydligt senare. Den första bosättningen, enligt Heyerdahl, kom från Peru cirka 500 e.kr. Samoa har varit bebodd av polynesier i minst 2500 år. Européerna kom till Samoa för första gången år 1722, men det dröjde till 1800-talet innan de bosatte sig. År 1899 bestämdes det att Tyskland skulle få västra Samoa och USA östra Samoa. Nya Zeeland ockuperade Västsamoa år 1914 och fick år 1920 mandat över öarna från Nationernas Förbund. Öarna fick gradvis utvidgat självstyre och år 1962 blev Västsamoa, som det första territorium i Polynesien, en självständig stat. Kung Malietoa Tanumafili II (1913-2007) valdes till monark år 1963 och var Västsamoas statschef på livstid.

Ekologiskt fotavtryck

1 5

1,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Samoa genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,6 jordklot

Samhälle och politik

Samoa har fortfarande ett nära förhållande med Nya Zeeland som representerar de i internationella organisationer och garanterar landets säkerhet. På Samoa står traditionen starkt och allmän rösträtt infördes inte förrän år 1990, för att klanhövningarna hade utgjort ett politiskt fåmansvälde fram tills dess. Trots detta är det fortfarande bara klanhövdingen som kan väljas till parlamentet. Landet blev medlem i FN år 1976 och år 1997 bytte landet namn från Västsamoa till Samoa.

Det politiska livet har varit turbulent. Särskilt har det varit stor strid om klanernas egendomsrätt till mark. Human Rights Protection Party (HRPP) har haft regeringsmakten sedan år 1982 och trots namnet har de kritiserats för att stadigt bli allt mer auktoritärt och intolerant. År 1999 blev arbetsmarknadsministern dödad av två andra statsråd för att hindra avslöjandet av korruption i regeringen. När kungen dog som 94-åring 2007 blev grundlagen ändrad så att parlamentet nu väljer en statschef var femte år.

Mänsklig utveckling

14

109 av 188

Samoa är nummer 109 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Samoas ekonomi är relativt lite utvecklad och har i stor grad varit baserad på fiske och jordbruk. Industrisektorn är på frammarsch med utländska investerare och turismen växer, men statens intäkter utgörs av utländskt bistånd. Myndigheterna ställde sig länge negativt åt turismen eftersom man fruktade att turismen skulle skada samoanernas traditionella kultur och levnadssätt. Sedan mitten av 1990-talet har ökat starkt och under 2013 besökte 116 000 turister öarna.

Det kommersiella fisket har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet. På 1990-talet har det införts skatte- och tulllättnader på exportföretag, något som har lockat utländskt kapital till landet. Samoanska banker har dock anklagats för pengatvätt av illegala intäkter, något som har åtgärdats efter internationell press. Samoa gick med i Världshandelsorganisationen 2012 och trots den ekonomiska framgången i landet är många unga människor som flyttar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Samoa för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

225 681

mennesker i Samoa

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 7

3,8

barn per kvinna i Samoa

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

barn som dör per 1000 levande födde i Samoa

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

6 041

BNP per invånare i PPP-dollar i Samoa

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 personer er undernärda i Samoa

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,96

Ton CO2-utsläpp per invånare i Samoa

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Samoa

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Samoa

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Samoa

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,418

GII-indeksen i Samoa

Jobb