[[suggestion]]
San Marino
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

San Marino

Etniska grupper

Sanmarinier, italienare, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Italienska

Religion

Katoliker

Befolkningsantal

34,467 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

61 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

67 983 PPP$

Nationaldag

3 september

Andra landsidor

Geografi

San Marino ligger på backarna i ett av bergutskotten från Apenninerna. Det högsta partiet är Monte Titano på 750 meter över havet. Genom området rinner floderna Ausa och Marano som mynnar ut i det Adriatiska havet och floden San Marino, som rinner nordväst och flyter samman med Marecchia. San Marino ligger på en övergångszon mellan ett kontinentalt och ett mellaneuropeiskt klimat. På vintern är det frost och snö men på sommaren är det varmt och relativt torrt. Vegetationen varierar med höjden och omfattar bland annat kastanj, pinje, ek, ask, poppel och ett stort omfång av blomarter. Djurlivet omfattat bland annat mullvad, igelkottar, rödräv, grävling, mård, snömus och hare. Fler än 100 fågelarter finns i San Marino som bland annat tornfalk, tornuggla, tornseglare, svart rödstjärt och stenknäck.

Historia

Enligt traditioner gåt San Marinos historia tillbaka till början av 300-talet e.kr då den helige Marino och en grupp kristna slog sig ned i bergen för att slippa förföljelser. Castellum Sancti Marini, ett kloster som byggdes till Marinos ära, är omtalat i skriftliga källor från år 754. En by växte fram runt klostret och på 1100-talet slapp San Marino undan ockupation på grund av sitt isolerade läge.

San Marino fick sin första grundlag år 1599 och år 1631 erkände påven landets självständighet. Då de italienska småstaterna gick samman år 1861 valde San Marino att fortsätta vara självständigt. År 1862 ingick San Marino och Italien ett avtal om evig vänskap och god grannskap, och San Marino hamnade under Italiens beskydd. Avtalen bekräftades år 1939 och reviderades år 1971.

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i San Marino genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

San Marino är en självständig republik, men i praxis är det mycket integrerat i det italienska politiska systemet. Bland annat är Italien och San Marino i en gemensam tullunion och det är Italien som tar hand om San Marinos intressen utomlands. Även rättsväsendet i San Marino är i praxis en del av det italienska rättssystemet, men San Marino har ett eget medlemskap i OSSE och Europarådet samt självständig medlem i FN  sedan år 1992. Statsöverhuvuden och regeringschefen kallas "kaptensregenter" och väljs för ett halvår åt gången.

San Marino har ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem och en högutbildad befolkning. Levnadsstandarden är i nivå med de mest välmående delarna av Italien. Kvinnor och män är jämställda inom landets lagar och efter 1973 har kvinnor rätt att bli invalda som kaptener. Äktenskap mellan samkönade sanmarinister är inte tillåtna, men från och med 2019 har landet tillåtit och erkänt samkönade partnerskap.

Mänsklig utveckling

0

av 188

San Marino är nummer av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Många industriföretag är integrerade i italienska företag och mycket av industriproduktionen går till Italien. Turismen är mycket viktigt för landets ekonomi, där försäljningen av mynt och frimärken är en viktig intäktskälla. Viktiga exportvaror är byggnadssten, ost, kastanj, vin, ullvaror, keramik och hantverksvaror.

Det är mycket låg arbetslöshet och låga skatter. Utlänningar har velat ha sina pengar hos sanmarinska banker och det har gjort landet till ett så kallat "skatteparadis". Men efter finanskrisen 2008-2009 så har San Marino lovat attt ha en mer transparent ekonomi, vilket kommer att minska stämpeln. San Marino har euro som valuta, men är inte medlem i EU. Det är stora politiska oenigheter om medlemskap.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för San Marino för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

33 642

mennesker i San Marino

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 1

1,2

barn per kvinna i San Marino

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2

2

barn som dör per 1000 levande födde i San Marino

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

17

67 983

BNP per invånare i PPP-dollar i San Marino

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i San Marino

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

Ingen statistik tillgänglig
Ton CO2-utsläpp per invånare i San Marino

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i San Marino

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i San Marino

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva San Marino

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i San Marino

Jobb