[[suggestion]]
Singapore
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Singapore

Etniska grupper

Kineser 74,3 %, malajiser 13,5 %, indier 9 %, övriga 3,2 % (2020)

Språk

Engelska (officiell) 48,3%, mandarin (officiell) 29,9%, andra kinesiska dialekter (inkluderar Hokkien, kantonesiska, Teochew, Hakka) 8,7%, malajiska (officiell) 9,2%, tamil (officiell) 2,5%, övriga 1,4% (2020)

Religion

Buddhister 31,1 %, kristna 18,9 %, muslimer 15,6 %, taoister 8,8 %, hinduer 5 %, övriga 0,6 %, inga 20 % (2020)

Befolkningsantal

5,866,139 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

697 kvadratkilometer

Valuta

Singaporiansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

127 565 PPP$

Nationaldag

9 augusti

Andra landsidor

Geografi

Singapore består av en huvudö och 62 mindre öar. Det mesta av Singapore ligger lägre än 15 meter över havet. En stor del av kusten är formad av landutfyllningar, hamnanläggningar och träskdräneringar. Klimatet är fuktigt tropiskt och nästan utan årstidsvariationer. Medeltemperaturen ligger på 27 °C och den genomsnittliga luftfuktigheten ligger på 84 %. Tropisk regnskog är bevarad i några naturreservat. På vissa ställen längs kusten finns mangroveskog. Mycket av den ursprungliga vegetationen är ersatt av äng- och buskvegetation. Singapore är en stadsstat och djurlivet är i stor grad begränsad till naturreservat och träskmarken Nee Soon. Av de cirka 85 registrerade däggdjursarterna är gnagare och fladdermus de vanligaste.

Miljöproblemen i Singapore är föroreningar från industrin, begränsad tillgång till färskvatten, problem med sophantering på grund av för lite tillgänglig mark samt problem med rök från skogsbränder i Indonesien.

Historia

Singapore var en viktig malaysisk hamnstad i äldre tid, men gick under på 1300-talet. Staden blev återuppbyggd som brittisk år 1819. År 1826 blev staden, tillsammans med Penang och Malakka, införlivade i den nyskapade kolonin Straits Settlements. Singapore var en frihamn och blev snart den dominerande handels- och hamnstaden i Sydostasien. Invånarantalet ökade snabbt och kineserna blev tidigt den dominerande folkgruppen. Från 1920-talet utvecklades Singapore till en befäst marinbas.

Japanerna erövrade ön i februari år 1942 och Straits Settlements upplöstes. Singapore blev år 1946 en brittisk kronkoloni som år 1959 fick inre självstyre med ett parlament. År 1963 blev Singapore en del av den Malaysiska federationen. Motsättningar mellan det dåvarande radikala och kinesiskdominerade Singapore och det mer konservativa, malaysierpräglade Malaysia ledde till att Singapore gick ur federationen år 1965 och blev en självständig republik.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4

3,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Singapore genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,5 jordklot

Samhälle och politik

Det ursprungligen vänsterradikala People's Action Party (PAP) har suttit vid makten sedan frigörelsen och hade alla platser i parlamentet fram till år 1981, då oppositionen fick en representant invald. Sedan dess får oppositionen runt 30 % av rösterna, men har trots detta ingen särskilt stor politisk makt. Singapore är en auktoritär stat med sträng kontroll över media och internet. Efter en grundlagsändring år 1993 blev presidenten för första gången direktvald, men presidentens makt är trots detta väldigt begränsad. 

Singapore har rykte om att vara fint och välordnat och om man bryter mot landets lagar får man höga böter. Narkotikalagarna är bland världens strängaste; vid smuggling av mer än 15 gram heroin riskerar man dödsstraff. Under de senaste åren har även utlänningar blivit avrättade för att ha haft narkotika på sig.

Mänsklig utveckling

18

11 av 188

Singapore är nummer 11 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Under kolonialtiden var Singapores hamn en transitstation för handel mellan grannländerna. Efter självständigheten satsades mycket på industrialisering och utländska investeringar vilket ledde till en stark ekonomisk tillväxt. Östaten har blivit ett internationellt bank- och finanscentrum där ett stort antal multinationella företag har etablerat sig. Från år 1996 betraktas Singapore inte längre som ett utvecklingsland och sedan början av 1990-talet har Singapore satsat på att utveckla servicebäringen (handel, finans, transport och turism). Landet räknas idag som det ledande finanscentret i Sydostasien. Singapore har på senare år mött den ökande internationella konkurrensen med att satsa på bio- och nanoteknologi samt farmaceutisk industri. Lagstiftningen är mycket liberal när det gäller forskning på bland annat stamceller och kloning. Singapore har ofta återhämtat sig snabbt från finanskriser och internationella nedgångsperioder. Efter den globala finanskrisen år 2008, där Asien drabbades hårt, återhämtade sig Singapore år 2010 med 15 % tillväxt.

Singapore rankas som nummer 9 av 187 på FN:s index över mänsklig utveckling (2014).

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Singapore för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

6 014 723

mennesker i Singapore

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 0

1,0

barn per kvinna i Singapore

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2

2

barn som dör per 1000 levande födde i Singapore

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig

127 565

BNP per invånare i PPP-dollar i Singapore

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Singapore

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7

7,69

Ton CO2-utsläpp per invånare i Singapore

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Singapore

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Singapore

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Singapore

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,040

GII-indeksen i Singapore

Jobb