[[suggestion]]
Slovakien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bratislava

Etniska grupper

Slovaker 80,7%, ungrare 8,5%, romani 2%, andra/ospecificerad/ingen 8,8% (2011)

Språk

Slovakiska (officiella) 78,6 %, ungerska 9,4 %, rumänska 2,3 %, ruteniska 1 %, andra eller ospecificerade 8,8 % (2011)

Religion

Katoliker 62%, protestanter 8,2%, grekisk-katolska 3,8%, andra/ospecificerad 12,5%, ingen 13,4% (2011)

Befolkningsantal

5,436,066 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

49 035 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

37 459 PPP$

Nationaldag

1 september

Andra landsidor

Geografi

Norra och centrala delarna av Slovakien domineras av bergskedjan Karpaterna, med toppar på upp till 2655 meter över havet. Floder som rinner från bergen till slätterna kännetecknar landets södra del. De flesta mindre floder mynnar ut i floden Donau. Slovakien har ett kontinentalt klimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I bergsområdena är det både svalare och mer nederbörd än på slätterna i söder där huvudstaden Bratislava ligger. I det forna Tjeckoslovakien var kol en vanlig energikälla, och luftföroreningar i Slovakien är fortfarande ett stort problem. Utsläpp från industrin utgör ett stort miljöhot förutom att det är mycket hälsofarligt för landets befolkning. Lungcancer är vanligt i de mest förorenade områdena. Stora delar av skogen har förstörts av surt regn från Polen och det forna Östtyskland. Ökenspridning orsakas av jordbruket och gruvindustrin skapar också utmaningar på miljöområdet.

Historia

Slovakien var en del av Österrike-Ungern fram till att första världskriget tog slut 1918. Då bildade landet en ny stat tillsammans med Tjeckien; Tjeckoslovakien. År 1938 ingick Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland ett avtal om att dela upp landområdena i Tjeckoslovakien, och därmed blev Slovakien en självständig stat. Landet var allierat med Tyskland under andra världskriget.

Efter kriget blev Tjeckoslovakien återupprättat under stor inflytelse från det kommunistiska Sovjetunionen. Många slovaker önskade att Slovakien skulle fortsätta att vara en självständig stat, och den nationalismen levde vidare genom hela kalla kriget. Den fredliga ”sammetsrevolutionen” 1989 slutade med avveckling av det kommunistiska styret i Tjeckoslovakien och samtidigt blottlade det de motstridiga intressen mellan slovaker och tjecker. År 1993 delades Slovakien och Tjeckien men länderna har fortsatt att ha nära förbindelser.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 7

2,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Slovakien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,8 jordklot

Samhälle och politik

Slovakien är en parlamentarisk republik. Presidenten har en viss politisk roll, men den verkställande makten vilar huvudsakligen på premiärministern och regeringen. Nationalrådet, Slovakiens lagstiftande församling, har 150 medlemmar. Partisystemet är uppsplittrat och koalitionsregeringar har varit vanligt. Sedan slutet av 1990-talet har regeringen fokuserat på modernisering av ekonomin genom att locka till sig utländska investeringar. Dessa förändringar har lett till stora skillnader mellan rika och fattiga, där pensionärer och romer drabbats hårdast.

Slovakiens cirka 375 000 romer lever under mycket svåra förhållanden och de flesta bor i baracker i städernas utkanter. Under 2004 blev Slovakien medlem i både EU och försvarsalliansen NATO. De senaste åren har emellertid nationalistiska krafter växt sig starkare, något som har skapat ett starkt motstånd mot minoriteter. Protester mot EU:s krispaket och anklagelser om korruption har präglad politiken.

Mänsklig utveckling

16

43 av 188

Slovakien är nummer 43 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Slovakien har gått från planekonomi till marknadsekonomi. Övergången har gått långsamt på grund av korruption och politisk instabilitet, men Slovakien blev betraktat som ett av EU:s nya medlemstater med den starkaste ekonomi år 2004. Låga skatter har gjort landet attraktivt för utländska investerare och banksektorn är nästan helt i utländska händer.

Industrins- och jordbrukets andel av bruttonationalprodukt (BNP) har minskat sedan slutet av 1990-talet samtidigt som tjänstesektorn har ökat. Slovakien är beroende av import av olja och gas från Ryssland. Tjeckien och övriga EU-länder är andra viktiga handelspartners. Slovakiens vattendrag används för gods- och persontransporter och det finns förbindelser till floder i andra europeiska länder. Regeringen vill utnyttja landets centrala läge mitt på kontinenten och utveckla det till ett transportknytpunkt i Europa.

Trots finanskrisen 2008 gick Slovakien från att vara låntagare till bidraggivare i Världsbanken samma år. BNP sjönk lite under 2009 men kom raskt på benen igen, och samma år bytte Slovakien valuta till euro.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Slovakien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

5 795 199

mennesker i Slovakien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 5

1,6

barn per kvinna i Slovakien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6

6

barn som dör per 1000 levande födde i Slovakien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

10

37 459

BNP per invånare i PPP-dollar i Slovakien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 personer er undernärda i Slovakien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 2

5,32

Ton CO2-utsläpp per invånare i Slovakien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Slovakien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Slovakien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Slovakien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,180

GII-indeksen i Slovakien

Jobb