[[suggestion]]
Somalia
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Mogadishu

Etniska grupper

Somali 85 %, bantu och övriga befolkningsgrupper 15 %

Språk

Somaliska, arabiska, italienska, engelska

Religion

Mestadels sunnimuslimer

Befolkningsantal

10,616,380 (uppskattning, juli 2015)

Area

637,657 kvadratkilometer

Bruttonationalinkomst per invånare

875 PPP$

Nationaldag

1 juli

Andra landsidor

Geografi

Somalia har Afrikas längsta kust. Stora delar av landet är täckt av torra slättlandskap. Klimatet är varmt med oregelbunden nederbörd och långa perioder av torka. De mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra delarna av landet.

Avskogning är ett allvarligt miljöproblem, vilket försvårar livssituationen för många av landets jordbruksarbetare. Somalia är hårt drabbat av extrema väder som översvämningar, extrem torka och tropiska stormar. Brist på rent vatten är ett stort hälsoproblem. År 2010-2012 drabbades Somalia av den mest allvarliga torkan på 60 år och resulterade i att närmare 260 000 människor dog.

Historia

I över 2500 år har Somalia varit befolkat av somalier. Sedan 900-talet, då huvudstaden Mogadishu upprättades, har landet varit övervägande muslimskt. Den somaliska befolkningen har varit och är fortfarande idag indelade i sex olika huvudklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya och Rahanwin. Dessa delas i sin tur in i hundratals mindre klaner.

Under kolonitiden var Somalia både brittiskt, franskt och italienskt styre. Somalia blev självständigt år 1960 och har sedan dess befunnit sig i en rad krig och konflikter. Kort efter självständigheten tog befälhavaren Muhammed Siad Barre makten genom en militärkupp som stöttades av Sovjetunionen. Genom hela det kalla kriget var Somalia en viktig bricka i det strategiska spelet mellan USA och Sovjetunionen.

ÅR 1991 störtades diktatorn Barre och inbördeskrig bröt ut mellan olika klaner i landet. Samtidigt förklarade det nordvästliga området, Somaliland, sitt oberoende. 1998 gick den nordöstliga regionen Puntland samma väg och förklarade sig tillfälligt som oberoende.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Somalia genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,6 jordklot

Samhälle och politik

Även om Somalia formellt är en republik har en avsaknad av demokrati och laglöshet präglat landet sedan diktatorn Siad Barre störtades år 1991. Flera övergångsregeringar har varit svaga och enbart haft kontroll över en liten del av landet. Befolkningen har länge varit beroende av klansystemets regler och islamiska rättssystem. Somalia framstår idag mer som ett klanvälde än en fungerande samlad somalisk stat.

På grund av det pågående inbördeskriget, konflikten mellan klanerna och återkommande naturkatastrofer har centralmakten i Somalia kollapsat. Invånarnas livssituation är därför extremt svår och framtiden ser mörk ut. Över 1,1 miljoner människor är på flykt inom Somalia och över 1 miljon människor har flytt från landet. Laglösheten i landet har bidragit till att terrorgruppen Al-Shabaab har fått fotfäste. Al-Shabaab har under de senaste åren utfört terrorattacker i Kenya och Uganda som hämnd för den afrikanska unionens närvaro i Somalia.

Läs mer om konflikten med Al-Shabaab under konfliktprofilen Al-Shabaab

Mänsklig utveckling

0

av 188

Somalia är nummer av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Somalisk ekonomi är i hög grad präglat av den politiska situationen i landet och bristen på infrastruktur. Djurhållning sysselsätter större delen av befolkningen där bristen på bra betesmarker har gjort at bönderna i stor utsträckning lever en nomadisk livsstil. Exportintäkterna kommer huvudsakligen från boskap, fiske och andra typer av kött till närliggande länder. Även om exporten har ökat har Somalia ett stort handelsunderskott som innebär att de importerar mer än de exporterar. Därför är den somaliska ekonomin beroende av överföringar av pengar, så kallade remitteringar, från somalier i utlandet. Årligen uppgår remitteringarna till släktingar i hemlandet till en summa av omkring 12 miljarder dollar.

Trots bristen på en fungerande centralmakt har privata initiativ utvecklat och förbättrat kommunikationen och infrastrukturen i landet. Däremot ligger de många interna konflikterna och den genomgående korruptionen i vägen för en faktisk förbättring av den ekonomiska situationen och även möjligheten till att få bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Somalia för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

16 359 500

mennesker i Somalia

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0

0,05

Ton CO2-utsläpp per invånare i Somalia

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Somalia

Utdanning

Likestilling

Työ