[[suggestion]]
Sri Lanka
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Colombo

Etniska grupper

singaleser 74,9 %, lankesiska tamiler 11,2 %, lankesiska morer 9,2 %, indiska tamilska 4,2 %, övriga 0,5 % (2012)

Språk

Sinhalesiska (officiellt och nationellt språk) 87 %, tamil (officiellt och nationellt språk) 28,5 %, engelska 23,8 % (2012)

Religion

Buddhister 69,1%, muslimer 7,6%, hinduer 7,1%, kristna 6,2%, ospecificerad 10% (2001)

Befolkningsantal

23,044,123 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

65 610 km2

Valuta

Srilankisk rupi

Bruttonationalinkomst per invånare

14 405 PPP$

Nationaldag

4 februari

Andra landsidor

Geografi

Sri Lanka är en ö belägen i Indiska oceanen. Landskapet på ön kan delas in i tre huvudtyper: det regniga låglandet i söder, det torra låglandet i norr och höglandet i söder. Det högsta berget, Adams Peak, reser sig 2238 meter över havet. Ner från bergen flyter floder i många olika riktningar. Längs kusten finns sandstränder och laguner. Klimatet är tropiskt och varmt, med små skillnader mellan årstiderna. Temperaturen varierar dock mellan landets regioner. I den sydvästra delen är det varmt och fuktigt, i norr är det torrt och mycket varmt och i höglandet i söder är det kallare. Sri Lankas största miljöproblem är den snabba avskogningen. Denna har lett till omfattande erosion, förstörelse av livsmiljöer för djur och ökad sårbarhet för översvämningar. På 1970-talet startade myndigheterna ett trädplanteringsprojekt. De har också förbjudit export av timmer och avverkning av skogar som ligger mer än 1500 meter över havet. Åtgärderna har tyvärr visat sig ha liten effekt och Sri Lankas skogar fortsätter att försvinna.

Historia

Innan Sri Lanka upptäcktes av portugiserna 1505 fanns det två singalesiska kungariken i söder och ett tamilskt rike i norr. Trots hårt motstånd från invånarna koloniserade portugiserna ön snabbt. I mitten av 1600-talet fördrevs portugiserna av holländarna, som i sin tur besegrades av britterna i slutet av 1700-talet. Britterna inrättade stora te- och gummiplantager, införde pengaekonomi och tvingade invånarna att betala skatt. Som en reaktion på den koloniala makten växte det fram en befrielserörelse som krävde självständighet. Först 1948 blev landet en självständig stat i det brittiska samväldet. Motsättningarna mellan singaleser och tamiler växte. En av orsakerna var att den singalesiska majoriteten av befolkningen fick särskilda förmåner. I övrigt beslutades att det officiella språket skulle vara singalesiska. Buddhismen, som är singalesernas religion, antogs som officiell statsreligion. En tamilsk radikal rörelse kallad Tamilska tigrarna (LTTE) växte fram och krävde en självständig tamilsk stat. Mellan år 1983 och 2009 härjades landet av ett inbördeskrig på grund av konflikten mellan singaleserna och tamilerna.

Ekologiskt fotavtryck

8

0,9

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Sri Lanka genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,9 jordklot

Samhälle och politik

Sri Lanka är ett demokratiskt land och maktskifte sker genom allmänna val. Landets författning antogs 1978 och bygger på den franska modellen där presidenten har en stark ställning. President och parlament väljs vart sjätte år. Även om Sri Lanka i första hand är ett demokratiskt land har det förekommit flera exempel på maktmissbruk, korruption, valfusk och politiskt förtryck. Konflikten mellan landets regering och Tamilska tigrarna (LTTE) har påverkat politiken. Efter flera fredsprocesser slutade kriget år 2009 där regeringsstyrkan besegrade tamilerna militärt. En politisk lösning har uteblivit. Kriminaliteten är den högsta i Sydasien och utförs ofta av deserterade soldater från bägge sidor. De senaste decennierna har fattigdomen minskat i landet men trots detta befinner sig runt en fjärdedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. I liknelse med andra länder i regionen har landet ett relativt välfungerande välfärdssystem. Flera hälsotjänster är gratis och det finns många sjukhus. Kvinnornas position i landet är svag och det förekommer mycket diskriminering i arbetslivet och utbildningssystemet.

Mänsklig utveckling

15

71 av 188

Sri Lanka är nummer 71 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Sri Lankas ekonomi byggde tidigare på jordbruk och enkel industri. Mot slutet av 1960-talet svarade te, kokos och gummi för 90 procent av exportinkomsterna. Idag utgör dessa varor endast 20 procent av intäkterna. Textilindustrin, tjänstesektorn och byggbranschen har tagit över och genererar idag betydande inkomster till landet. Turismen är också en viktig inkomst och många hoppas på att freden ska ge turistnäringen en uppsving. Sri Lankas exportinkomster är inte tillräckliga för att täcka importen. Detta har medfört att landet har en stor utlandsskuld. Ekonomin styrs till stor del av låneinstitut som Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. Dessa har bland annat krävt att landet ska privatisera och minska den offentliga sektorn. Arbetslösheten i Sri Lanka har minskat under de senaste åren men är fortfarande ett stort problem. Arbetslösheten är omkring tio procent men den tenderar att vara högre bland kvinnor och ungdomar.

I september 2021 förklarade myndigheterna en ekonomisk kris. Statens krav på ett 100 procent ekologiskt lantbruk ledde till en mycket hög kostnadsökning inom lantbruket. Detta drabbade den viktiga teindustrin särskilt hårt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sri Lanka för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

21 893 579

mennesker i Sri Lanka

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 9

2,0

barn per kvinna i Sri Lanka

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7

7

barn som dör per 1000 levande födde i Sri Lanka

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

14 405

BNP per invånare i PPP-dollar i Sri Lanka

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 personer er undernärda i Sri Lanka

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1,00

Ton CO2-utsläpp per invånare i Sri Lanka

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Sri Lanka

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Sri Lanka

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Sri Lanka

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,383

GII-indeksen i Sri Lanka

Jobb