[[suggestion]]
Sudan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Khartoum

Etniska grupper

Sudanesiska araber (ca 70%), fur, beja, nubier, fallata

Språk

Arabiska (officiell), engelska (officiell), nubiska, ta bedawie, fur

Religion

Sunnimuslimer, en kristen minoritet, lokala religioner

Befolkningsantal

36,108,853 (2015)

Demokrati och statsskick

Federal republik- övergångsregering

Area

1,861,484 kvadratkilometer

Valuta

Sudanesiskt pund

Bruttonationalinkomst per invånare

4 123 PPP$

Nationaldag

1 januari

Andra landsidor

Geografi

Längst norrut ligger stora, karga ökenområden. I den södra delen övergår öknen i halvöken och slätter. Små bergskedjor skär genom slätterna i hela landet och utgör naturliga gränser mot det etiopiska höglandet i söder och Chad i söder och sydväst. Nilen sträcker sig genom hela landet och omges av en smal remsa av bördig jordbruksmark genom annars torra områden. Klimatet i Sudan varierar från torrt ökenklimat i norr till tropiskt och fuktigt i sydost. Temperaturen är genomgående hög och kan nå 50 grader som varmast. Den största säsongsmässiga variationen är nederbörden, som faller ojämnt över året med koncentrerade regnperioder. Stora delar av landet är helt beroende av nederbörd och drabbas av akut torka när regnet uteblir. Sudans största miljöproblem är ökenutbredning och brist på rent dricksvatten.

Historia

Norra Sudan har påverkats av de mäktiga rikena i grannlandet Egypten. Sudanesiska och egyptiska folk hade regelbunden kontakt längs Nilen, och under flera hundra år styrde sudanesiska faraoner över Egypten och norra Sudan. Området har varit underlagt olika härskare, som kungadömet Meröe, egyptiska muslimska mamelucker och det Osmanska riket. Storbritannien ökade sitt inflytande på 1850-talet och efter att ha slått ned ett uppror 1924 delades Sudan in i en nordlig och en sydlig koloni. Efter andra världskriget slogs norra och södra Sudan samman till ett land som blev självständigt 1956. Kort efter självständigheten utbröt inbördeskrig i södra Sudan på grund av myndigheternas olikabehandling av norra och och södra Sudan. Svaga regeringar, militärkupper och inbördeskrig avlöste varandra fram till 1972, då ett fredsavtal undertecknades. Efter flera år av ökande islamisering bröt krig ut igen 1983, när regeringen skulle införa sharialagar (islamisk lag) i hela landet. Kriget varade till 2005, då ett nytt fredsavtal undertecknades. Sex år efter fredsavtalet hölls en folkomröstning och den 9:e juli 2011 delades Sudan i två självständiga stater, Sudan och Sydsudan.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Sudan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

Sudan styrs idag närmst diktatoriskt av Omar Hassan al-Bashir som kom till makten efter en militärkupp 1989. al-Bashir är en högervriden arabisk nationalist och har fört en aggressiv politik gentemot landets icke-arabiska befolkning. Sedan 2003 har den västra Darfur-provinsen härjats av ett inbördeskrig som till stor del beror på konflikten mellan nord och syd, samt villkoren i fredsavtalet 2005. Mer än fem miljoner människor är på flykt i sitt eget land, och flera miljoner har flytt till grannländerna. Landet saknar vägar, har dåliga sanitära förhållanden och brist på strömförsörjning. De statliga institutionerna fungerar inte och flera områden styrs av rena sharialagar som är starkt diskriminerande, i synnerhet mot icke-muslimer och kvinnor. Efter Sydsudans utbrytande i juli 2011 har parterna inte blivit eniga om bland annat gränsdragningarna och fördelningen av Sudan skuld (från innan uppdelandet) och naturresurser som olja och vatten. Sudan kämpar också med oroligheter i flera regioner som blå Nilen och södra Kordofan (en annan nordsudansk delstat).

Menneskelig utvikling

165 av 186

Sudan är nummer 165 av 186 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index. Se statistik för HDI i alla länder

Ekonomi och handel

Sudan var länge ett av Afrikas fattigaste länder och fortfarande lever många under fattigdomsgränsen. En period hade Sudan en växande ekonomi på grund av oljeproduktionen men efter Sydsudans utbrytning förlorade landet mycket av sina oljeresurser, eftersom det mesta av oljan finns i södra Sudan och i omtvistade gränsområden. Samtidigt är Sydsudan beroende av Sudan på grund av den oljeledning som går genom Sudan till Röda havet. Ibland stänger Sudan av ledningen och ibland tappar de olja från den, vilket leder till stora konflikter mellan länderna. Jordbruket är också en viktig näring med hänsyn till sysselsättning och intäkter. Mycket av jordbruket är inriktat mot självförsörjning men Sudan har även en betydande jordbruksexport, speciellt av bomull. Områdena runt Nilen har särskilt bördig jord. Efter många decennier av väpnad konflikt saknar landet det väg- och energinät som krävs för att skapa ett effektivt näringsliv. Myndigheterna är också väldigt korrupta.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sudan för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

43 849 260

mennesker i Sudan

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

Ingen statistik tillgänglig
Ton CO2-utsläpp per invånare i Sudan

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 0 8 9 10

6,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Sudan

Utdanning

Likestilling

Arbeid